MENÜ

A tél végi és a koratavaszi lemosó permetezések

Oldalszám:
2013.02.19.
Petró Ede és Vasziné Kovács Cecília
Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat

A gyümölcsösökben a növényvédelmi idény nyitánya a kórokozók elleni télvégi és a kártevõk elleni koratavaszi lemosó permetezésekkel kezdõdik.
A gyümölcsösökben elsõsorban a szállítólevegõs permetezõgépeket – vontatott vagy függesztett változatban – üzemeltetik. A permetezõgépeken nagynyomású folyadékrendszert alkalmaznak. A levegõ csak a permetcseppek továbbítását végzi. A cseppeket hidraulikusan képzi és nagy tömegû levegõvel juttatja a célzott felületre. Az axiális ventillátor légárama a permet finomságát lényegesen nem befolyásolja, de jelentõsen növeli az apróbb cseppek hatótávolságát.

A hatótávolság a gyümölcsösben alkalmazott permetezõgépek fontos üzemi jellemzõje, ez a permetezõgép középvonalától mérve, azt a távolságot jelenti, amelyen belül a permetezés megfelelõ minõségben elvégezhetõ.
A légszállítási teljesítmény fokozatos csökkentésével, vagy a ventillátor kikapcsolásával a cseppméret jelentõsen nem változik, de a permetfelhõ hatótávolsága jelentõsen csökkenthetõ.

A lemosó permetezések elõkészítése a gyümölcsösben.
- Korona alakítás és metszés: Elsõdlegesen az optimális termõfelület kialakítását célozza, de a szakszerû koronaritkítással kialakított laza lombkorona a lombpermetezések idõszakában a permet jobb behatolását és egyenletes lerakódását is elõsegíti.
- Mechanikai fatisztogatás: A fatörzsek és vázágak tisztításának elsõdleges célja az elhalt és felcserepesedett kéregrészek és az alattuk lévõ kártevõk áttelelõ alakjainak eltávolítása. A tisztogatással – a törzsön és a vázágakon – kialakított sima felület a lerakódott permet megfelelõ eloszlását és behatolását is biztosítja. A fatisztogatás jelenleg kéregkaparóval és drótkefével történik.

A lemosó permetezések elõkészítése a gépudvaron.
- A permetezõgép karbantartása: A kezelési utasítás /gépkönyv/ alapján/. A karbantartási munkák négy csoportba oszthatók:
1. Tisztítási munkák.
2. A permetezõgép átvizsgálása.
3. Szerelési munkák.
4. Kenések elvégzése.

Az átvizsgálás során ellenõrizzük:
5. A gumiabroncsok állapotát és nyomását.
6. A nyomtáv állító szerkezet rögzítését.
7. A vonó vagy felfüggesztõ szerkezet állapotát és bekötését.
8. A permetezõgép alvázát.
9. A meghajtó kardán rögzítését, állapotát és mûködését.
10. A biztonsági védõburkolatok meglétét és rögzítését.
11. A permetezõgépen található csavarkötéseket.
12. Az olajjal feltöltött szekrényekben a kenõolaj mennyiségét és minõségét.
13. A permetezési próba elvégzése (csak vízzel!)
- Ellenõrizzük a folyadékrendszer tartozékainak meglétét, állapotát és mûködését.
- Ellenõrizzük a ventillátor állapotát és állíthatóságát.

A permetezõgépek beállítása a gyümölcsösben

A szállítólevegõs permetezés hátrányaként említhetõ az axiális ventillátor hajtásához szükséges jelentõs teljesítményigény és a lombpermetezéseknél a számottevõ növényvédõszer vesztesség.
A permetlének – kedvezõ esetben is – csak a 60-65 %-a, kedvezõtlen körülmények között pedig csak mintegy 30 %-a jut el a rendeltetési helyére.
A lemosó permetezéseknél, amikor a célfelület lényegesen kisebb, mint a lombpermetezések idején, a permetlé visszanyerése a 20 %-ot sem éri el.
Mindezek ellenére a gyümölcsösökben végzett áztató-lemosó permetezések kizárólag csak nagy cseppmérettel és az ezzel járó nagy permetlémennyiséggel üzemeltetett permetezõgépek felhasználásával végezhetõk el.
A permetezõgép beállításának lépései:
14. A célzott károkozó(k) gyérítésére megfelelõ növényvédõszer(ek) kiválasztása.
- Figyelem a keverhetõségre! A rezes lemosó permetezésre engedélyezett készítmények a finomolaj hatóanyagú lemosó szerekkel nem keverhetõk!
15. A megválasztott növényvédõszer felhasználására engedélyezett permetlé mennyisége.
16. Döntés: Az ültetvény sortávolságának, állomány-szerkezetének és az alkalmazott permetezõgép hatótávolságának függvényében:
- egysoros, vagy
- kétsoros, vagy
- többsoros permetezést alkalmazunk.
17. Az alkalmazott permetezõgép légtechnikai paramétereinek beállítása.
- A beállítást – csak vízzel! – elõször álló helyzetben, majd különbözõ sebesség fokozatokban végezzük.
- Az alsó légterelõt a törzs és a talajszint metszéspontjára irányítjuk.
- A felsõ légterelõt a korona csúcsára irányítjuk.
- A légszállítási teljesítményt a maximumon kezdjük és fokozatosan haladjunk – állíthatósági fokozatonként – ha szükséges a ventillátor leállításáig.

18. A haladási sebesség meghatározása.
19. A szórásteljesítmény kiszámítása.
- A haladási sebesség a permetlémennyiség és a munkaszélesség ismeretében pontosan számítsuk ki a szükséges szórásteljesítményt.
- A permetezõgép kezelési utasításából állapítsuk meg a szórásteljesítmény beszabályozásának módját. A szórásteljesítmény beszabályozása a nyomásszabályzó szelep fokozatos, vagy fokozat nélküli beállításával és a permetezõgéphez tartozó porlasztólapka sorozatok cseréjével történik.
Az 5.-6. pont az Agro Napló 2001. számában közöltek szerint.
20. A porlasztólapkák az átfolyási teljesítmény szerinti elrendezését, irányszögének beállítását az ültetvény koronaszerkezetéhez igazítsuk.