MENÜ

ADVANTA – az értékteremtés hagyománya

Oldalszám:
2013.02.19.
Mikor 1993-ban, az Advanta Hungary Kft. jogelõdjeként hosszú tárgyalások után aláírták a SES-BETA Kft. alapító okiratait, Sopronhorpács egy csapásra bekerült egy globális vetõmagvállalat nemzetközi hálózatába. Itt, a festõi Alpokalján új életre kelt a már eddig is világhírnévnek örvendõ (70 éves múltra visszatekintõ) horpácsi cukorrépa nemesítés és kutatás, valamint csírát vert két új növényfaj (a kukorica és a napraforgó) .
Az elmúlt 9 évben a cég arculatában sajátságos módon egyesült a „multi” vetõmagos cégekre jellemzõ dinamizmus és a nagy léptékekben való gondolkodás a vidéki cégek emberközelibb miliõjével .
„ A RÉPA” kutatással eltöltött 7 évtizedben összegyûjtött tapasztalat és genetikai anyag integrálódott Európa két vezetõ cukorrépa nemesítõ vállalatának (SES, Vdh) szellemi, anyagi és genetikai tõkéjével. Az Advanta Hungary cukorrépa kísérleteinek (évi 6-8000 kisparcella) analizálása is hozzájárul a Rizománia tolerancia és Cercospora rezisztencia fokozása mellett magasabb cukortartalmú fajták nemesítéséhez és honosításához.
A cukorgyárak igényeinek megfelelõen a cég nemesítési elképzeléseinek célkeresztjébe olyan genotípusok kerültek, melyek a kimagasló Rizománia toleranciát (Rinaldo, Karizma, Horizon) a Cercospóra rezisztenciával (Cicero, Dwina, Sirio, Ancona, Visa, Cecilia) képesek ötvözni.
A „kettõs toleráns” fajták elsõ generációját a Jaris és a Ravenna képviseli.
Az elmúlt évek szembeötlõ stratégiai váltása az volt, hogy az állami elismerésben részesült több mint 20 Advanta fajta egyidejû piacon tartása helyett egy rendkívül ütõképes, kiváló agronómiai tulajdonságokat ötvözõ fajtákból álló, szûkebb portfóliót menedzsel csupán.
A fajtaérték mellett a piac minõsítése szerint is kiváló minõségû cukorrépa vetõmag az, ami alapvetõ követelmény az egyre élesedõ versenyben. Az Advanta által forgalmazott vetõmagokat Európa legújabb, legkorszerûbb vetõmagüzemében, Tienenben állítják elõ.
A kezdetben „ EGYÉB NÖVÉNY” besorolásba tartozó kukorica és napraforgó programok idõközben új dimenziókat nyitottak a cég számára. A cukorrépa vetésterületének drasztikus csökkenését e két fontos növény piacán való fokozatos térnyeréssel tudta ellensúlyozni .
A kukorica vetõmag piacon nem kis kihívás volt (és a mai napig is az maradt) felvenni a versenyt komoly hazai múlttal rendelkezõ honi és külföldi nemesítõ vállalatokkal.
Kezdetben a cél az volt, hogy mielõbb versenyképes portfóliót tudjon a cég kínálni a termelõknek. Mára az elõbb körvonalazott célkitûzés olyan értékeket hordozó hibridek honosításával egészült ki, melyek már valami egészen kiemelkedõt, egyedülállót tudnak felmutatni a hazai kukorica hibridek széles palettáján. Az unalomig emlegetett termõképesség-vízleadás-szárszilárdság misztikumát az Advanta olyan új értékekkel tette még teljesebbé, mint az 1995 után újra limitáló tényezõvé elõlépõ szárazságtûrés (Horus, Shiva), vagy az élelmiszeripar speciális igényeit is kielégítõ paraméterekkel rendelkezõ hibrid (Virtuose) regisztrálása.
A VIRTUOSE az elmúlt 2 évben a termelõk között „sivatagi kukorica”-ként vívott ki osztatlan elismerést.
Egyre több termelõ él a SEMAFOR 20 FS-el való csávázás lehetõségével, mely révén versenyképes áron tudhatják biztonságba vetésüket a talajlakó kártevõk (elsõsorban a drótféreg) károsításával szemben.
A hazai kukorica vetõmag piacon már jelen van a BASF nevével fémjelzett CLEARFIELD technológia, mely az elmúlt években széles körben vált ismerté. Az Advanta legjobb kukorica hibridjeinek imidazolinon ellenálló változatai (Horus CL, Hypnos CL) már a piacon vannak.
E technológiának új távlatokat nyithat, ha a nehezebben gyomirtható napraforgó és cukorrépa kultúrákban is regisztrálják azt. Az Advanta komoly erõfeszítéseket tesz azért, hogy e rendkívül perspektívikusnak ítélt technológiához mielõbb versenyképes hibridekkel álljon a termelõk rendelkezésére.
A cég napraforgó programja a világon az egyik legsikeresebb, így a hazai elvárások is magasabbak. Az elsõ Advanta érdekeltségû napraforgó hibridként regisztrált IS8004 étkezési hibrid a mai napig meghatározónak számít e hasznosítási típusban.
Az olajipari napraforgók nagy fajtaváltása idején debütált a cég elsõ hibridje (Hysun321, OMÉK2000 díj), mely az elmúlt 4 évben folyamatosan a legjobb hibridek közt szerepelve alapozta meg a cég kiváló napraforgóinak jó hírét. A honosított hibridek egész sora révén (Hysun321 PR, Astor, Louidor, Coriste, Cledor) rövid távon rendelkezésre áll egy ütõképes fajta szortiment, melynek tagjai az idei évben már látványosan bizonyították képességeiket a nagyüzemekben is.
A megbízhatóságáról közismert HYSUN321 genetikai alapjaira építkezve minõsítették az ASTOR-t, mely intenzív termesztési körülmények közt van igazán elemében. Itt viszont szinte verhetetlennek bizonyult mind termõképesség, mind pedig olajtartalom (akár 52 % fölötti !) tekintetében.
Kiemelt érdeklõdés övezi a cég elsõ igen korai hibridjének hazai premierjét ! A LOUIDOR napraforgó hibrid korai és középérésû hibrideket meghazudtoló termõképessége, kiugróan magas olajtartalma (50-53 %) és stabilitása (tányér Sclerotínia rezisztens !) mellett olyan hozzáadott értéket hordoz, mely lehetõséget ad az érésgyorsítás elhagyására, így jelentõs költségtakarékosságra. Egyik legkorábbi hazai hibridként jó eséllyel tágíthatja ki éréscsoportjának határait.
Az Advanta régió piaca iránti elkötelezettségét jelzi a mezõhegyesi napraforgó kutató és nemesítõ bázis létrehozása 1998-ban, mely a hosszú távú versenyképesség elsõdleges forrása lehet.
A stabil alapra megfelelõ felépítmény illik ! Ennek jegyében került megszervezésre az Advanta fajtaképviseleti rendszere, melyet jelenleg 8 területi képviselõ alkot. E kollégák promóciós tevékenységükkel az Advanta vetõmag forgalmazók országos hálózata felé terelik a termelõi igényeket.
Az Advanta meggyõzõdése ugyanis, hogy csakis tiszta, kiszámítható, a termékpálya valamennyi résztvevõje számára gyümölcsözõ kapcsolatok építésével és fenntartásával lehet stabil növekedõ pályára állítani a céget.
Amennyiben a fent vázolt elképzelések nagy része realizálódik a közeljövõben, Sopronhorpács neve a hírnevet hozó cukorrépa nemesítés mellett egyre inkább a minõségi kukorica és napraforgó hibridek szinonímájaként vonulhat be a köztudatba.
Igy folytatódhat a soprohorpácsi hagyomány. Az Advanta hagyománya. Az értékteremtés hagyománya.