MENÜ

CALLISTO : új kukorica gyomirtó szer a természetbõl

Oldalszám:
2013.02.19.
Cégünk egyik kutatója észrevette, hogy a kertjében ültetett Callistemon cserje alatt nem nõnek gyomnövények, és az odahullott gyommagvakból kikelõ növények kifehérednek és elpusztulnak. Elgondolkodott ennek okain és arra a következtetésre jutott, hogy a mirtuszfélék családjába tartozó cserje valamilyen, más növények fejlõdését akadályozó anyagot termel. Ennek a megfigyelésnek köszönheti felfedezését a Callisto kukorica gyomirtó szer.
A Callisto hatóanyaga kifejlesztése a Callistemon cserje által termelt anyagból indult ki. Sikerült ezt a vegyületet, amit leptospermonnnak neveztek el ,tökéletesebbé, alacsony dózisban is hatékonnyá és környezeti hatásokra stabilabbá tenni. Az eredmény egy új természetes eredetû kukorica gyomirtó szer a Callisto, amelynek hatóanyaga a mezotrion..

Hogyan hat a Callisto? Az új gyomirtó szer nagy elõnye, hogy a gyomnövények mind gyökéren, mind levélen keresztül könnyen fel tudják venni. . A tünetek a permetezés után már 5-7 nap múlva a gyomnövények kifehéredésében, majd 7-10 nap pusztulásukban jelentkezik.

Hogyan kell kijuttatni? Mivel gyökéren és levélen keresztül egyaránt felvehetõ, ezért használható alapkezelésre és már kikelt kukoricában felülkezelésre. A kultúrnövény nagyon jól tûri, a hatóanyag felszívódása a kukoricába lassú, a lebomlása gyors. Az eddigi vizsgálataink alapján az összes hazai kukoricafajtában felhasználható.

2001-ben 18 kísérleti helyen vizsgáltuk a Callisto-t különbözõ kezelés módokban elsõsorban kétszikû gyomok ellen. A készítményt – kukorica területeink erõs egyszikû fertõzöttsége miatt – speciális egyszikûirtókkal kombinációban is vizsgáltuk. A kezeléseket 3 idõpontban vetés után -kelés elõtt, kelés után és kikelt fejlett kukoricában fejlettebb gyomnövények ellen állítottuk be.

Vetés után- kelés elõtt végzett permetezések eredményei:
A preemergens kezelésekhez általában szükséges csapadék mennyiség mellett - a Callisto hatékonyan irtotta a magról kelõ kétszikû gyomnövényeket és tartamhatása megakadályozta a késõbbi gyomkelést, mint ahogy azt a mellékelt vizsgálat eredményei is mutatják ( ld. 1. táblázat.)

Callisto 0,33 l/ha dózisának kétszikû gyomok elleni hatékonysága preemergens kijuttatással / Barcs 2001.

Kelés utáni kijuttatás eredményei

A száraz idõjárású országrészekben, a vetés után 10-14 nappal a már kikelt kukoricában kijuttatott a Callisto kiváló hatékonyságú volt. Elpusztította a már kikelt gyomokat és megakadályozta az utókelést. A vizsgálat eredményeit a 2. táblázat szemlélteti.

Callisto 0,33 l/ha dózisának hatékonysága korai posztemergens kijuttatással / Sármellék 2001

Állománykezelések eredményei

A Callisto vizsgáltuk fejlett kukoricában fejlett gyomok ellen is. A kukorica 40 cm magasság felett is kiválóan tûrte a gyomirtó szert. Ezt a gyakorlatban azonban nem szabad megvárni. A legjobb gyomirtó hatás a gyomnövények 4-6 leveles fejlettségénél érhetõ el. Szerencsére néhány jelentõs gyomnövényt még ennél fejlettebb állapoban is jól irtott. Ilyenek voltak a csattanó maszlag, libatopfélék, fekete csucsor, selyemmályva, napraforgó árvakelés. A jobb tapadás és a felszívódás elõsegítésére minden esetben nedvesítõszert is adtunk a Callisto mellé.

Összefoglalva megállapitható hogy a Callisto kiváló hatékonysággal irtja a kukorica kétszikû gyomnövényeit, beleértve a nehezen irtható selyemmályvát, parlagfüvet, árvakalésû napraforgót is. A készitmény hosszú tartamhatással rendelkezik, a kukoricát nem károsítja és és rugalmasan felhasználható a gyomirtásban.

Hogyan használjuk a Callisto-t ?

Alapkezelésben történõ kijuttatásnál (vetés után közvetlenül vagy már kikelt kukoricában 2-3 leveles korig) 0,3-0,35 l/ha Callisto-t ki kell egészíteni acetoklór vagy Dual Gold engedélyezett felhasználási mennyiségével. Ha a kukorica már kikelt mindenképpen a Dual Gold-ot válasszuk ami még 2-3 leveles kukoricában is perzselés veszély nélkül kijuttatható. Ügyeljünk a kijuttatás idõpontjánál, hogy a fûféle gyomok ne haladják meg az 1-2 leveles fejlettséget.

Ha a kukorica már 4-8 leveles a Callisto dózisa 0,25-0,3 l/ha nedvesítõ szer hozzáadásával. Ebben a kijuttatásmódban a készítmény a magról kelõ kétszikû gyomok széles köre ellen kiváló hatékonyságú. Egyszikûek és kétszikûek ellen a Callisto+ Titus vagy Motivell vagy Monsoon kiváló hatékonysággal dolgozik. Ezen kombinációknál a Callisto kétszikûirtó hatásával és talajon keresztüli tartamhatásával kiváló partnere az egyszikûirtó készítményeknek.

Callisto 4 SC gyomirtó szer fontos új eszköze a kukorica a kétszikû gyomnövényei - és ezen belül is a nehezen irtható gyomfajok - elleni védekezésnek. Hatásmechanizmusa az eddig széles körben használt gyomirtó szerektõl eltérõ. Használatával a más hatóanyagokkal szemben ellenálló gyomnövények elleni küzdelemben is egy új lehetõségehez jutottunk. Használjuk ezt ki.

Horváth András
Syngenta Kft