MENÜ

Charisma : lombvédõ és termésnövelõ

Oldalszám:
2013.02.19.
Már többéves kísérleti eredmények igazolják, hogy a DuPont legújabb készítménye, a tavaly bevezetett Charisma , mindamellett, hogy kiváló hatású a kalászos gabonák levél- és kalászbetegségei ellen, jelentõs termésnövelõ hatással is rendelkezik. A Charisma két hatóanyag, a flusilazol és a famoxate gyári kombinációja.
Ez biztositja a a készitmény megfelelõ hatékonyságát a legfontosabb kalászos betegségekkel szemben (lisztharmat, helmintospórium, rozsdabetegségek, szeptória). A kiváló fungicid hatás a famoxate-nak köszönhetõen (fiziológiai hatás) kiegészül a kalászosok esetében a termés növeléssel is, mely mértéke többszörösen ’fedezi’ a fungicid használat többlet ráforditásait.
2001-ben kisérleti és üzemi körülmények között is bizonyitást nyert a fungicid és a termésnövelõ hatás is. A termés növekedés még a tavalyi, alacsony kórokozó nyomás esetében is kiemelkedõ volt. A kilenc legnagyobb felületen termesztett fajta esetén az egyszeri kezelés Charisma-val átlagosan egy tonna többletet hzott termésben. Ennek a magyarázata, hogy a famoxate a kalászos gabonák asszimilációs tevékenységét megváltoztatja azáltal, hogy a mûködõ sztómák arányát és mûködésének idõtartamát megnöveli. A sztómák környékén megtelepedõ szaprofiton kórokozókat elpusztítja, ezáltal is erõsíti a légzõnyílások mûködését.
Kedvezõ tulajdonságai a Charisma alkalmazását lehetõvé teszik 1-1,5 l/ha dózisban az intenzív növényvédelmi technológiákban és a vetõmagtermesztésben is.

Közcím: A DuPont ajánlata

A levélbetegségek kezdeti tüneteinek megjelenésekor javasolt az elsõ kezelés (a kalászosok 3 nóduszos, zászlósleveles állapota körül):
Charisma 1 liter/ ha.

A második kezelés pedig a késõi levélbetegségek és a kalász védelmére kalászhányás végén, virágzás kezdetén:
Alert S 1 liter/ha.

A többéves kísérletek arra is rávilágítottak, hogy általában a termelõknek legalább két védekezéssel kell számolni, de száraz évjáratokban, illetve ellenálló fajták termesztése esetén egy, jól irányzott kezeléssel is megoldható adott területeken a kalászosok védelme. Amennyiben ez a védekezés a levélbetegségek ellen irányul, a DuPont ajánlata
1,5 l/ha Charisma.

Fuzárium-veszély esetén virágzás kezdetén a már jól bevált Alert S készítményüket javasolják, amelyben a két hatóanyag komplex módon kiegészítve egymást, a Fusarium- populációban részt vevõ több faj ellen is hatékony védelmet nyújt.

Megtérült a befektetés

A DuPont idei gabonakonferenciáján Lánci Tivadar, a nõtincsi Naszályvölgye szövetkezet növénytermesztési fõágazatvezetõje a DuPont által ajánlott technológia eredményességét saját méréseivel igazolta. Mint mondta, ha az õszi búza egy aranykoronára jutó fedezeti eredményét vizsgáljuk, akkor hatékonyságban felveszik a versenyt a legszínvonalasabb termelõkkel. Az okszerûen végrehajtott komplex növényvédelem ugyanis meghozta az eredményt. Hogy miért vállalkoztak a DuPont technológia kipróbálására? Az ok a jövedelmezõség, az árbevétel. Õszi búzánál az utóbbi években az elvárt minõségi mutatók közül valamelyik paraméter alacsony értéke értékesítési akadályt jelentett. Sokáig valamelyik makro-tápelem hiányára gyanakodtak a nõtincsi szakemberek, de ma már tudják, hogy a növényvédelem teljessége hiányzott. Ma már vallják: jó fajta, kiemelt tápanyagszint mellet elengedhetetlen a teljes, zárt növényvédelmi technológia maradéktalan végrehajtása.
A malomipari követelmények megváltoztak, a korábbi hektolitersúly szerinti minõsítést felváltotta a sikértartalom, az esésszám, valamint a farinográf érték. Több ponton együttesen kell megfelelni a malomipari búzának. Ha jó az esésszám, elmarad a farinográf érték, vagy ha jó a nedves sikér tartalom, elmarad az esésszám. A szövetkezetben is amikor valamelyik mutató elmaradt a szabványos értéktõl máris meghiúsult az értékesítés.
A megváltozott követelmények magukkal hozták a fajtaváltást és a technológiai szemléletváltoztatást is, hiszen ma a beltartalmi minõség nagyobb súllyal esik latba, mint önmagában a termõképesség. A fõágazatvezetõ elmondta, hogy szövetkezetükben a malomipari igényeknek megfelelõ fajtát vetik, nitrogént az átlagosnál többet juttatnak ki, (180 kg/ha hatóanyag), s mindez megköveteli az emelt szintû növényvédelmet. Kísérletképpen tavaly 625 hektár õszi búza vetésbõl 111 hektáron a DuPont teljes gabona technológiáját alkalmazták:

Idõpont

Kezelés

2001. április 5.

Nitrosol 70 kg hatóanyag/ha

2001. április 25.Nitrosol 70 kg hatóanyag/ha
+ Granstar 20 g/ha
+ Starane 0,3 l/ha
+ Charisma 1 l/ha

2001. május 15.
(korai kalászhányás kezdete)

Alert S 1 l/ha

2001. május 16.

Szilárd karbamid 40 kg hatóanyag/ha
Függesztett szóróvalA búza a kísérletbe vont 111 hektáron a tenyészidõszak végéig kondicionálisan és növényegészségügyileg is kedvezõbb összbenyomást adott a kezeletlen állományhoz képest. A kettõs fungicid kezelés lényeges költségnövekedést eredményezett, de pozitív hatása a betakarítás után azonnal - a manipulálásnál - jelentkezett. Az elõírt 2,2 gabonarosta helyett 2,5 vetõmag rostán elõtisztított végterméknél sem keletkezett jelentõs rostaalj, ocsu mindössze 2% hullott át (a kezeletlen területekrõl betakarított termésnél 12% ocsu képzõdött). A termés a kezelt területen közel másfél tonnával több volt mint a fungiciddal nem permetezett táblákon. Az elsõ laboratóriumi vizsgálati eredmények is kedvezõen alakultak, így nem volt gond a gyors értékesítéssel. Nõtincsen a tavalyi év is egyértelmûen igazolta, hogy komplexen kell vizsgálni a fajták és a védekezések hatékonyságát, módszerét. Mint azt Lánci Tivadar megerõsítette:

· a fehérje, nedvessikér, stb. beállítása nitrogén mûtrágya használat függvénye;
· az esésszám, a fajta adottságán kívül a lombvédelem eredményességétõl nagymértékben függ.

(A kezeletlen terület termését nem tudták malomipari céllal értékesíteni, az alacsony (120-as) esésszám miatt!