MENÜ

Mûtrágyaszórás korszerû gépekkel

Oldalszám:
2013.02.19.
A talajból termeléssel elvont tápanyagok, makroelemek (nitrogén, foszfor, kálium) pótlásának egyik leggyakoribb formája a mûtrágyaszórás. A szilárd mûtrágyák jelentõs részét röpítõtárcsás mûtrágyaszórókkal juttatják ki, mivel ezek a gépek viszonylag egyszerûek, olcsók, nagy a területteljesítményük és egy korszerû kialakítású és szakszerûen üzemeltetett mûtrágyaszóró gép teljesíteni tudja az agrotechnikai elvárásokat. A mûtrágyaszórók kiválasztásánál számos szempontot kell figyelembe venni. A legfontosabbak : a gép munkaszélessége, a tartály térfogata, ami a feltöltések gyakorisága miatt meghatározó lehet a területteljesítményben, a szórás minõsége illetve annak ellenõrizhetõsége, a gép beállítási lehetõségei és a könnyû szabályozhatóság. További követelmény lehet, hogy a gép legyen alkalmas kis mûtrágyaadagok (40-100 kg/ha) egyenletes és pontos kijuttatására is, ami a tavaszi fejtrágyázásoknál lehet szükségszerû.
A függesztett kivitelû gépek kiválasztásánál további szempont, hogy a gép feltöltött állapotában illeszkedjen az üzemeltetõ traktor emelõképességéhez és a traktor manõverezõ képességét se befolyásolja. A tartály kialakításának (magasságának) olyannak kell lennie, hogy a gép leeresztett állapotában, billenõ rakfelületû szállítójármûrõl tölthetõ legyen. A gép kiválasztásánál kedvezõ, ha a munkaszélessége állítható mivel így jól illeszthetõ a különbözõ nyompártávolságú mûvelõnyomos technológiákhoz, többek között az alkalmazott vetõgép és permetezõgép munkaszélességéhez. A mûtrágyaszóró gépek minõsítését a keresztirányú és a hosszirányú szórásegyenlõtlenség valamint a tömegáram- és adagolásegyenlõtlenség alapján határozzák meg. Célszerû olyan gépet választani, ami az elõzõ követelményeken túlmenõen megfelel a különbözõ agrotechnikai követelményeknek. A tápanyag-kijuttatás egyenletessége (különösen a nitrogén tartalmú mûtrágyák) döntõen befolyásolhatja a terméseredményt.

A KITE Rt. közel tíz éve kezdte meg a francia Kuhn cég mûtrágyaszóróinak forgalmazását. Az idõ közben gyûjtött tapasztalatok és a kedvezõ hazai vizsgálatok igazolták, hogy ezek a mûtrágyaszórók jól alkalmazhatók a hazai növénytermesztési gyakorlatban. A gyártó kínálatában jelenleg négy mûtrágyaszóró család van, 500-3200 liter közötti tartálytérfogattal. A mûtrágyaszórókra jellemzõ, hogy az alaptartály térfogata a felhasználó igényeinek megfelelõ tartálytoldatokkal bõvíthetõk így könnyedén igazítható az üzemeltetõ traktorhoz.
A tartályok kialakítására jellemzõ, hogy vagy a tartályok tetején vagy a tartály és a toldatok csatlakozásánál betöltõ rács van elhelyezve, amely megakadályozza az idegen anyagok és a mûtrágyarögök adagoló szerkezethez való jutását. A tartályok kialakítása (kúpszöge) olyan, hogy az kiváló adagolószerkezetre való ráfolyást és tartályürülést biztosít.
Mivel a mûtrágyaszórók súlypontja a traktorhoz közel van, kisebb emelõerõt igényelnek. A tárcsák meghajtása a traktor TLT tengelyérõl egy hajtómûvön keresztül vagy a nagyobb mûtrágyaszórókon akár hidromotoros meghajtással is történhet. Ez utóbbi megoldás elõnye a rendkívül pontos tárcsa fordulatszám állítás, amelyet a traktorfülkébõl lehet vezérelni. Ezen megoldás további elõnye, hogy a mûtrágyaszóró egyetlen kapcsolással a tábla szélére érve mezsgyeszórási állásba kapcsolható. A poros illetve nagy nedvességtartalmú mûtrágyák boltozódását lassú forgású boltozódásgátló szerkezet akadályozza meg (1.ábra). A tartály alján található adagolónyílás úgy van kialakítva, hogy még alacsony anyagáram esetén is optimális átömlési keresztmetszetet biztosít.

Az adagolórés nyitása-zárása a traktorfülkébõl vezérelt hidraulikus munkahengerekkel, illetve a haladási sebességtõl független, automatikus anyagmennyiség szabályozást biztosító típusoknál elektromos motorokkal történik. A KUHN mûtrágyaszórókon az adagolórés nyitása egy arányos skálabeosztás mentén történik (2. ábra). Amennyiben a kijuttatott mennyiséget pl. 10 %-kal emelni kívánjuk (pl. 200-ról 220 kg/ha-ra) emeljünk az adagolórés pozícióján 10 % - ot (pl. 50-rõl 55-re). A fokozott korróziós kockázat miatt a mûtrágyaszórók kényes részein csak rozsdamentes acél alkatrészeket, lemezeket, csavarokat stb. használnak, illetve az egyéb részegységeit többrétegû speciális festési eljárásnak vetik alá, ami garancia a hosszú élettartamra. A szórótárcsák ellenõrzése és cseréje - mivel ezek egy központi anyával vannak rögzítve - könnyen és gyorsan elvégezhetõ (3. ábra). A munkaszélesség állítását a tárcsák cseréjével vagy a finomabb beállítást a szórólapátok hosszának illetve sugárirányú szögének változtatásával (MDS széria) illetve a tárcsák adagolórés helyzetéhez képest történõ állításával (AXERA) lehet elérni (4. ábra).

A hazai forgalomban legjellemzõbb két típus mûszaki adatai:

MDS 932 AXERA
Alaptartály térfogata (liter): 900 1100
Felszerelhetõ tartálytoldat (l) 200-400-600-900 500-800-1200-2100
Munkaszélesség (m): 10-24 12-36
Feltöltési magasság (cm): 101-127 99-152
Üres tömeg (kg): 230 430

A gépek alkalmasak a tábla szélére érve környezet- és termésoptimalizált mezsgyeszórási feladatokra is.

A mûtrágyaszórók adagolószerkezete automatikával is vezérelhetõ (5. ábra). Ilyenkor a területegységre kijuttatott mûtrágya mennyiségét a haladási sebesség változása nem befolyásolja. Az automatika továbbá méri a leszórt terület nagyságát. A legújabb nagyteljesítményû mûtrágyaszórók (AXERA MW) függesztési pontjain mérõcella is található, ami folyamatosan méri (1 % pontossággal) a tartályban lévõ és a kiszórt mûtrágya tömegét és a mérési adatok alapján folyamatosan pontosítja a szabályozást. Ezek az automatikák szintén alkalmasak a precíziós növénytermesztési feladatok ellátására is, azaz elõzetes hozamtérkép alapján történõ GPS vezérlésû kijuttatásra.

Molnár Tamás
KITE Rt.