MENÜ

Állatállomány betegségtõl való mentesítéséhez igényelhetõ támogatás

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ:
Betegségtõl való mentesítést vállaló sertés-, szarvasmarha-, baromfi-, juh- és kecsketenyésztõ, állattulajdonos vagy tartó.

Támogatási forma:
Normatív (alanyi) támogatás
Igényelhetõ:
a./ Mentesítési tervvel rendelkezõ nagy létszámú (100 db-ot elérõ, vagy azt meghaladó) sertésállományok Aujeszky- betegség elleni mentesítése céljából.
b./ - Kis létszámú állományok esetében – mentes térségek kiala- kításának elõsegítése érdekében.
- Kis és nagy létszámú hízóállományok mentességi állapota felméréséhez, a szükséges oltások térítés- mentes beadásához.
c./ Kis létszámú (maximum 50 tehén) szarvasmarha állományok 2002. évben esedékes leukózis felmérõ vizsgálatainak térítés- mentes elvégzéséhez.
d./ Kis létszámú szarvasmarha állományok IBR és BVD felmérõ vizsgálataival kapcsolatos költségtérítéshez.
e./ Szalmonella mentesség esetén.
f./ Juh- és kecskeállományok Brucella melitensis felmérõ vizs- gálatainak költségtérítésére.

Általános feltételek:
a./ pont esetében:
Jóváhagyott mentesítési terv megléte és betartása. Tárgyévi állattartási kötelezettségének vállalása. b./, c./, d./ e./ és f./ pont esetében:
A fertõzöttnek talált szarvasmarha levágatása, saját költségen történõ pótlása.
Állomány felmérõ vizsgálatának vállalása, igazolt elvégzése Vakcinázási és megváltási program, valamint a támogatásról készített állomási elszámolás.
Szalmonella-mentesség igazolása.

Támogatás mértéke:
a./ pont esetében: kocánként 1700 Ft, Aujeszky-féle betegségtõl való mentesítésre maximum 400 milllió Ft.
b./ és c./ pont esetében a számlával, illetve elszámolással igazolt, ÁFA-t nem tartalmazó költségek összegéig.
Megváltási támogatás: sertés levágatása esetén egyedenként 7000 Ft.
Leukózis mentesítésre fordítható összes támogatás legfeljebb 50 millió Ft lehet. A vágást követõ megváltás összege: 40000 Ft/egyed.
IBR és BVD felmérõ vizsgálat és vakcinázás támogatási összege 150+50 millió Ft lehet.
Szalmonella-mentes állományok termelõinek dotálására 2002. évben legfeljebb 500 millió Ft fordítható. Vágócsirke esetében élõtömeg kilogrammonként 5 Ft.
Juh és kecskeállományok felmérõ vizsgálatának végzése 500 Ft/egyed, 190 millió Ft támogatási összeghatárig.

Igényelhetõ:
A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelõ támogatási kérelem benyújtásával és a szükséges igazolások, dokumen- tumok csatolásával:
a./ -e/. pont szerinti jogosult részére az illetékes adóhatóságtól.
b./, c./, d./ és e./ pont szerinti jogosultak részére évente egy alkalommal, - 2002. április 1.- 2002. november 30. között – a Földmûvelésügyi Költségvetési Irodától, két részletben. Végelszámolás legkésõbb 2002. december 15-ig!

Ellenõrzi:
FVM. A Minisztérium kezdeményezi a jogosulatlanul igénybe- vett támogatás visszafizetését az adóhatóságnál.
Amennyiben az állattulajdonos vagy állattartó a jóváhagyott mentesítési tervtõl eltér, az állattartási és létszám-szintentartási kötelezettséget nem teljesíti, az a./, b./ pontok esetében a támogatást nem Aujeszky-betegség miatt vagy a már befejezett mentesítés után felszámolt állománya újra telepítésére kéri – a támogatás igénybe vétele jogosulatlannak minõsül.
Információ:
A mentesítési támogatásokról részletes információt az állategészségügyi hatóság állatorvosaitól és a falugazdászoktól kaphatunk.

Varga Gábor