MENÜ

Állattenyésztés támogatása 2002

Oldalszám:
2013.02.19.
Anya és növendékállat támogatás

Igénylõ:
Regisztrált tulajdonos

Támogatási forma:
Állományfenntartási célú alanyi (normatív) támogatás.
Állatfaj, korcsoport:

Húshasznosítási célra beállított tehén (teljes tehénállomány magyartarka vagy/és húshasznú apaállattal történõ terméke- nyítése esetén), nõivarú juh és kecske (anya és 2002. május 31-ig 6 hónapos életkort betöltõ jerke és gödölye), 6 hónap- nál idõsebb, 2001. évben született, megjelölt és nyilvántar- tásba vett csikóval rendelkezõ, az adott fajta elismert tenyész- tõ szervezete nyilvántartásában szereplõ, angol telivér és ügetõ kanca, valamint a 6 hónaposnál idõsebb az elõzõ évben született megjelölt és nyilvántartásba vett csikóval rendelkezõ húshasznú kanca, továbbá a 24 hónapnál idõsebb korú, egye- dileg megjelölt, nyilvántartott, szaporításra beállított, vadas- parkban tartott nõivarú szarvas.Általános feltételek:

A támogatás alapja az induló állománynak megfelelõ anyalét- szám. Az állat tulajdonlása, szakszerû apaállat-használat, tartós megjelölés és folyamatos nyilvántartás, a termékértéke- sítés megoldottsága, korábbi valamint a tárgyévi állattartási kötelezettség vállalása, teljesítése, továbbá az állatállomány változások nyilvántartásának vezetése, és 5 éven keresztül történõ megõrzése.Konkrét feltételek:

Induló állatállomány szinten tartására vonatkozóan állattartá- si kötelezettség vállalása, 2002. október 31-ig. A teljes szarvasmarha-állomány ENAR jelölése és nyilván- tartása, a tehénállomány brucellózis, leukózis és gümõkór mentessége, valamint lemondó nyilatkozat a minõségi tej- termelési támogatás igénybevételérõl.Egyéb feltételek:

A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelõ támo- gatási kérelem benyújtása. Egy kérelmezõ jogcímenként egy kérelmet adhat be egy alkalommal.Támogatás mértéke:

Tehén (20.000,-Ft), húshasznú kanca (10.000,-Ft), angol telivér vagy ügetõ kanca (60.000,-Ft), nõivarú juh/kecske (1500,-Ft), nõivarú szarvas (10.000,-Ft) – állategyedenként.Benyújtás helye:

Telephely szerinti illetékes Földmûvelésügyi Hivatal.Benyújtás ideje:

Folyamatos, de legkésõbb 2002. május 31-ig.Elbírálás ideje:

Folyamatos. Tartalmi és formai megfelelõség esetén leg- feljebb 30 nap.Igényelhetõ:

Igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól.Ellenõrzi:

Az igénylésben foglaltak valódiságát és jogosságát az elis- mert tenyésztõ szervezet vizsgálja, a megyei Földmûvelés- ügyi Hivatal ellenõrzi. Jogosulatlanul igénybevett támo- gatás visszafizetését az adóhatóságnál a Földmûvelésügyi Hivatal kezdeményezi.Információ:

Az anya- és növendékállat támogatással kapcsolatos kére- lemrõl, valamint az igénybevétellel összefüggõ feltételek- rõl és kötelezettségekrõl az elismert tenyésztõ szervezetek és a falugazdászok részletes tájékoztatást adnak.Varga Gábor