MENÜ

Az étkezési tojás piaci helyzete stabilizálásának támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ:
Étkezési tyúktojást termelõ

Támogatási forma:
Pályázat

Támogatás célja:
Legfeljebb 2000 tonna élõ tömegû étkezési tojást (árutojást) termelõ tojótyúk termelésbõl történõ kivonása
Általános feltételek:
Baromfi Termék Tanács (BTT) tagság, az elkülönített intervenciós alapra történõ elõírásszerû befizetések vállalása. Baromfi vágóhídon vágásra került egyedekrõl, úgynevezett mérlegelési bizonylat és igazolás.

Konkrét feltételek:
Nyilatkozat és 60 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, illetve végrehajtás alatt, valamint lejárt adó,- vám,- egészség,- nyugdíjbiztosítási járulékkal nem rendelkezik. A pályázaton eredményesen részt vett pályázók beszámoló jelentésének elkészítése, és az AIK részére történõ megküldése 2003. január 15-ig.

Támogatás mértéke:
40 millió Ft összeghatárig, 1 kg élõ tyúk testtömegre vetítve legfeljebb 20 Ft/kg.

Benyújtás helye:
Agrárintervenciós Központ (AIK), 1385 Budapest, V., Alkot- mány u.29.

Benyújtás ideje:
A pályázati felhívásban meghatározottak szerint folyamatos, de legkésõbb 2002. december 20-ig.

Elbírálás:
A BTT igazolása alapján az AIK, a pályázatok beadását követõ 15 munkanapon belül.

Igényelhetõ:
Az AIK által kiadott igazolással, a szükséges nyilatkozatok csatolásával az illetékes Adóhatóságtól.

Ellenõrzi:
Az AIK, az illetékes Megyei FM Hivatal és a BTT bevonásával.

Információ:
A pályázati felhívásról és a támogatás feltétel- és követelmény- rendszerérõl részletes információt a BTT-tõl, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.

Varga Gábor