MENÜ

Minõségi vágóbaromfi termelés támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ:
Alapanyag termelõ, valamint a saját tulajdonú alapanyaggal rendelkezõ vágóhíd.

Általános feltételek:
A Magyar Szabványban (MSZ 6918/1997.) meghatározott I.osztályú minõségû vágóbaromfi alapanyag elõállítása és feldolgozása.
I.osztályú vágócsirke esetében legalább 175 Ft/kg nettó ár kifizetése.
Konkrét feltételek:
Baromfi Termék Tanács (BTT) tagság.
Érvényes termékértékesítési szerzõdés.
A vágásról hatósági állatorvosi és terméktanácsi bizonylat ellenjegyzése.
Vágóhíd állatorvosi export ellenõrzési szám megléte.
Vágóbaromfi származásának igazolása; azonosítószám, import esetében behozatali engedélyszám megléte.

Támogatás mértéke:
Kilogrammonként 7,00 Ft, vágócsirke esetében – egyéb feltéte- lek meglétekor – további 7,60 Ft.
Támogatható összmennyiség: legfeljebb 402.500 tonna, ezen belül legfeljebb 192.000 tonna vágócsirke, valamint legfeljebb 115.100 tonna pecsenye, illetve gigant vágópulyka és 100 tonna pecsenyegyöngyös.

Igényelhetõ:
A számszerûsített mennyiségi keret kimerüléséig, az illetékes adóhatóságtól (minden hónap 15. napjától) BTT igazolással, (amely tartalmazza az igényelhetõ támogatás összegét) a vágó- híd által kiadott minõsítésrõl szóló bizonylat, a vágóhídi
elszámolás (számla minõsítési és mérlegelési bizonylat) a BTT tagságot igazoló irat csatolásával.

Vonatkozó jogszabály:
110/2001. (XII.27.) FVM rendelet

Rendelet hatálya:
2002.január 1. – 2002. december 31.

Információ:
Részletes információt a Baromfi Termék Tanácstól, annak helyi megbízottjától, valamint a falugazdászoktól kaphatunk.

Varga Gábor