MENÜ

Tenyésznövendék nyúl támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ:
Tenyésznövendék-nyúl beállítója

Támogatási forma:
Alanyi (normatív) támogatás

Állatfaj:
Nyúl, tenyésznövendék
Általános feltételek:
OMMI által hitelesített származási igazolással ellátott, elismert tenyésztõ szervezet törzskönyvében/fõkönyvében regisztrált tenyésznövendék megvásárlása. Egy tenyész- növendék nyúl után a támogatás egyszer igényelhetõ. Az igénylõ a Nyúl Terméktanács által igazolt tenyészállat férõ- helyének legfeljebb 120 %-a mértékéig igényelhet 2002. év- ben támogatást.
Kötelezõ terméktanácsi tagság, valamint az adott fajta tenyésztõ szervezetének OMMI által hitelesített igazolása a támogatott egyed azonosítójáról és származásáról, továbbá a tenyészállat-férõhely számot igazoló okirat benyújtása.

Konkrét feltételek:
A tartalmi és a formai követelményeknek megfelelõ támoga- tási kérelem benyújtása.
Bejegyzett integrátor esetén: termeltetési szerzõdés megléte, a számla, valamint az igénylõk összesített névjegyzékének csatolása. A beállítani kívánt tenyésznövendék nyulak száma 30 vagy az alatti létszámú.

Támogatás mértéke:
Tenyésznövendék nyúl egyedenként 2000 Ft.

Benyújtás helye:
Nyúl Terméktanács

Benyújtás ideje:
Folyamatos, de legkésõbb 2002.december 1-ig. A Nyúl Terméktanács köteles az összesített kérelmeket havonta, de legkésõbb 2002. december 5-ig a Minisztérium (FVM) részére megküldeni.

Igényelhetõ:
Az FVM által kiadott igazolással az adóhatóságtól.

Ellenõrzi:
Igénybejelentés során a jogosságot az elismert tenyésztõ szer- vezet, a konkrét ellenõrzést pedig az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet. Az adóhatóságnál a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az OMMI kezdemé- nyezi.

Információ:
A tenyésznövendék nyúl támogatásról részletes tájékoztatást adnak a Nyúl Terméktanács, az elismert tenyésztõ szerveze- tek, valamint a falugazdászok.

Varga Gábor