MENÜ

Éven túli lejáratú hitel kamattámogatás és egyes hitelekhez nyújtott garanciavállalás

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ: Regisztrált mezõgazdasági termelõ, nyilvántartásba vett integ- rátor.

Támogatási forma: Mezõgazdasági tevékenységek – növénytermelés, kertészet, állattenyésztés, vegyes-, erdõ-, és vadgazdálkodás, halászat, saját termelésû termékek elsõdleges feldolgozása is - költségeinek finanszírozására felvett hitel, kamattámogatása és ehhez kapcsolódó garanciavállalás.
Általános feltételek: A hitel beruházásra nem használható.
2002. évben megkötésre kerülõ hitelkérelmek esetében a maximális összeg 200 millió Ft, integrátoroknál a felvásárlási összeg 100 %-a, maximum 750 millió Ft.

Konkrét feltételek: A teljes hiteldíjmutató 4 %-kal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot melynek a futamidõ alatt mindenkor teljesülnie kell. Futamidõ: 3-6 év.
Legalább 1, legfeljebb 2 éves tõketörlesztési haladék.

Támogatás mértéke: A kamattámogatás az igényléskor érvényes jegybanki alapkamat 40 %-a.
Agrárvállalkozói Hitelgarancia Alapítvány és a Hitelgarancia Rt. kezességvállalása maximum 80 %-os mértékû lehet. A kezességvállalási díj 50 %-a támogatásként visszaigényelhetõ.

Igényelhetõ: A hitelkérelmek benyújtása folyamatosan történik, a pénzügyi intézmények által elõírt példányban és tartalomban, valamint a Megyei Földmûvelésügyi Hivatal záradékával ellátva. A kamattámogatást és a kezességvállalási díj támogatást az illetékes adóhatóságtól lehet igényelni a teljesítést követõen a megyei Földmûvelésügyi Hivatal igazolásával.

Ellenõrzi: Illetékes adóhatóság. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.

Információ: Hitelintézetektõl, pénzügyi vállalkozásoktól és a falugazdászoktól.

Varga Gábor