MENÜ

Tavaszi teendõk a gyümölcsösben

Oldalszám:
2013.02.19.
„Amikor virágba borulnak…”

Úgy néz ki, hogy az idõjárás ebben az évben sem kedvez a gyümölcstermesz-tõknek.
A télvégi erõs fagyok (-20-25oC) sok helyen szinte teljesen tönkretették az idei mandula, kajszi és õszibaracktermést, azzal, hogy a virágrügyek már nyugalmi állapotban elfagytak. (Sajnos több alföldi területen a szõlõben is nagyon súlyo-sak a téli fagykárok). Nagy az esély, hogy a kora-tavaszi fagyok tovább keserí-tik a kertészek életét, hiszen az utolsó fagyosszent (Orbán), névnapján, május 25-én nyeri el a dicséretet vagy a szidást a szõlõsgazdáktól.
A szokatlanul meleg március hatására már a hónap közepén virágba borultak a mandula és kajszifák, a cseresznye, meggy, körte rügyei is kipattantak. Az ilyen esetekben nem is a virágok vannak nagyobb veszélyben, hanem a fiatal kötõdött gyümölcskezdemények. Ezek már –1-2 oC hideg hatására súlyosan károsodnak!
A virágzás elhúzódó folyamat, és ezalatt sok-sok kár érheti – a fagyon kívül – a virágokat. Elég csak utalni a tavalyi évben fellépett súlyos monília fertõzésre, melynek következtében az idén már az erõsen fertõzött mandula, meggy, cse-resznye és kajszifák már csak vontatottan, vagy egyáltalán nem mutatták az élet jeleit, elszáradtak. A hajtásokat és ezzel együtt a fás részeket pusztító monília a virágok bibéjén keresztül fertõz, ezért nagyon fontos a virágzás idején a több-szöri védekezés! A gyümölcskárosító monília késõbb okoz majd gondot.
Rovarok is károsíthatják a virágokat. Az áprilisi és a májusi cserebogár kártétele „közismert”. Velük ellentétben a bundásbogarakra kevesebb figyelmet fordíta-nak a kertészek, pedig ezek is súlyos károkat okoznak, azzal, hogy kirágják a virágok porzóit és a bibéit. Ezek nélkül pedig nincs termés!
A jó terméskötõdés egyik záloga a megfelelõ beporzás. Ezt a munkát elsõsorban a házi méhek végzik. A virágzáskori növényvédelemre csak olyan szereket sza-bad használni, amelyek méhkímélõk.

Védekezés a késõtavaszi fagyok ellen

Abban az esetben, ha nem hideg szél okozta (szállított fagy) a lehûlést, hanem az úgynevezett kisugárzásos faggyal van dolgunk, -3-5 oC-ig van esély a fagy-kár mérsékelésére. Sûrû füst képzésével (nedves szalma, avar, nyesedék stb. las-sú égetésével) meg lehet akadályozni, hogy a levegõ túlságosan lehûljön 2-3 m magasságban. Ha idõközben a szél elfújja a füstöt, akkor reményeink is köny-nyen köddé válhatnak.

A málnasarjak eltávolítása

A málnaültetvényben a földbõl elõtörõ új sarjakra végsõ soron nincs szüksé-günk. A sarjképzés valójában folyamatos, de az elsõ nagy „hullám” erre az idõ-szakra esik. Ha az elsõ sarjnemzedéket meghagyjuk, akkor ezek a betakarítás idejére a termés zónájáig nõnek. Gátolják a betakarítást, növelik a gombás meg-betegedéseket. Ennek elkerülésére az elsõ sarjnemzedéket el kell távolítani, ka-pálással vagy kihúzással. A talajig történõ visszametszés nem a legjobb mód-szer, mert a visszavágott sarjak bokrosan fognak újból kihajtani. A késõbb elõ-törõ sarjak nem okoznak olyan gondokat, mint az elõzõek és október elejére bõ-ven elérik a megfelelõ hosszúságot.

Szamóca ültetése

A tavaszi szamócatelepítésrõl még nem késtek le azok, akik úgynevezett frigó palántákat ültetnek. A „frigó” nem fajta, hanem egy palánta elõállítási és tárolá-si módszer megnevezése. A jól fejlett szívrüggyel rendelkezõ lehetõleg vírus-mentes palántákat késõ õsszel szedik fel, a gyöktörzs vastagsága szerint osztá-lyozzák, majd kötegelve –1-2oC-on tárolják. A kiültetett „tetszhalott” frigó pa-lánták robbanásszerûen indulnak fejlõdésnek, fejlettségben, termésmennyiség-ben messze lehagyják a hagyományos zöldpalántákat.
A termõ szamócatövek egyik fontos ápolási munkája az érés elõtti „alászalmá-zás”. Ennek az a célja – ha nem fóliával takart bakhátakon termesztünk-, hogy a termés a szalmára felfeküdve ne szennyezõdjön a talajtól, ne fertõzõdjön a szür-kepenésztõl. A szalma a talajnedvesség megõrzésében is segít. A szalmázást a virágzás kezdetén kell elvégezni oly módon, hogy a tövek köré a lomb alá 3-4 cm vastag szalmát terítünk. Erre a célra az egészséges, kis bálákba préselt szal-ma a legjobb. Ezt kézzel is könnyû lapokra szaggatni és bedugdosni a növények lombja alá. A bakhátas termesztésnél sem nélkülözhetõ a szalmázás. Ennél a termesztési módszernél csak a bakhátak közötti utakra kell szalmát szórni, ami lényegesen könnyebb munka, mint az „alászalmázás”.

Növényvédelmi ötletek

Tavasszal nem csak a növények indulnak fejlõdésnek, hanem a kórokozók és a kártevõk is ilyenkor a legaktívabbak. Több rovar a talajban telel és lárva, vagy kifejlett alakban mászik fel a törzsön a koronába. A törzs és a vázágak bemesze-lésével hatékonyan védekezhetünk nem csak ellenük, hanem több kórokozót is sikeresen gyéríthetünk ezzel az „õsi” módszerrel.
Ugyancsak „õsi” eljárás a hernyófogó övek felrakása. Ma már kapható erre a célra gyártott termék, de magunk is készíthetünk. A törzs közepére tekert arasz-nyi széles papírcsíkot enyvvel kell bekenni. Természetesen az öveket hetente illik újra cserélni, a régit pedig megsemmisíteni.
A vadak tavasszal sem kímélik a gyümölcsöst! Riasztásukról most se feledkez-zünk meg. A gyakorlatban nagyon jól bevált vad elleni védekezés a kerítés és a növények bekenése híg sertéstrágyával.

Egyéb, de nagyon fontos teendõk

Nagy hibát követ el az a tulajdonos, aki azért nem gondozza gyümölcsösét, mert elfagyott! A legyengül, tápanyaghiányos növények sokkal érzékenyeb-bek a kártevõkre és kórokozókra, termõképességük erõteljesen lecsökken jö-võre.
A tavaszi fejtrágyázást tehát az ilyen kertekben is el kell végezni.
A virágzás után, a jobb kötõdés érdekében, ajánlott olyan lombtrágyákat használni, amelyek bórtartalma magas. A gyümölcskötõdéshez, a magvak ki-fejlõdéséhez a bór elengedhetetlen.
Az almagyümölcs foltosodásos betegségeinek kialakulásában a kalcium hiá-nya az egyik legfontosabb tényezõ. A pótlást a kötõdés után el kell kezdeni kalciumos lombtrágyázással és 10-14 naponként meg kell ismételni július vé-géig.

A csapadékviszonyoktól függõen a növények vízigényét öntözéssel egészít-jük ki. Ebbõl a szempontból a tavasszal telepített növényekre, és a pótlásokra kell a legnagyobb figyelmet fordítani.

Dr. Sipos Béla Zoltán