MENÜ

A cukorrépa minõséghez kötött támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ:
Mezõgazdasági termelõ, regisztrált integrátor

Támogatás célja:
A cukorrépa termesztés minõségének javítása
Általános feltételek:
Cukorgyár és termelõ által kötött termeltetési és értékesítési szerzõdés megléte.
Cukor Terméktanácsi tagság.
A tagságból származó kötelezettségek igazolt teljesítése. Tárgyévi 6,8 tonna/hektár cukorhozam produkálása.
Integrációs szerzõdésrõl készített kimutatás.
Az integráltakkal történõ elszámolásról készített elkülönített nyilvántartás vezetése.

Konkrét feltételek:
Integrátor esetében: a kapott támogatás kézhezvé- telt követõ 15 napon belül a termelõhöz történõ visszajuttatása.
A termõterület nagyságának, valamint a cukorproduktum elérésének igazolása.

Támogatás mértéke:
Hektáronként legfeljebb 25.000 Ft.
Összértékben, legfeljebb 360 millió Ft.

Támogatási forma:
Pályázat

Benyújtás helye:
Agrárintervenciós Központ (AIK)
Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u.29.

Benyújtás ideje:
Legkésõbb 2002. december 10.

Elbíráló:
AIK, legkésõbb 2002. december 20-ig megküldi az értesítéseket, illetve a támogatási igazolásokat a pályázóknak.

Igényelhetõ.
Az AIK által kiadott igazolással, az illetékes adó- hatóságtól.

Információ:
Részletes információt a cukorgyáraktól, az Agrárintervenciós Központtól és a falugazdászok- tól kaphatunk.

Megjegyzés:
Támogatást ugyanazon termék, illetve terület után nem veheti igénybe az, aki a földalapú növény- termesztési támogatást igénybe vette.

Varga Gábor