MENÜ

A DUPONT VILÁGA : A kukorica gyomirtása elõtt …

Oldalszám:
2013.02.19.
A kukorica gyomirtása, mint a termést meghatározó fontos tényezõ, minden évben tartogat meglepetéseket. Nem lehet csak egy technológiára alapozni, hiszen ami jól mûködött a csapadékos évjáratokban, az nem biztos, hogy ugyanazt az eredményt hozza egy száraz tavaszon is:
A fenti grafikonon is jól látható, hogy a korai postemergens gyomirtással a csapadékos évjárathoz hasonló termésnövekedést érhettünk el a száraz évjáratban is, a kezeletlen kontrollhoz képest. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ugyanolyan magas termést is, hiszen az, a száraz idõ miatt eleve alacsonyabb. Jól mutatta ezt a 2000-es év, amikor a kukorica termések az 1999-es évi 55-65 %-át érték csak el.
A DuPont által kidolgozott célzott postemergens technológiák megállták a helyüket a csapadékos és a tavalyi aszályos viszonyok között is (ld.1.ábra). Sok bemutatón láthatták azt a termelõk, hogy a preemergens kezelések csak postemergens kiegészítéssel hoztak megfelelõ eredményt. A célzott postemergens kezelések elõnye, hogy kevésbé függenek az idõjárástól (nem igényelnek bemosó csapadékot) és rugalmasan alkalmazhatók-variálhatók az adott terület gyomosodási viszonyaihoz, az adott hibridhez és termesztési technológiához. A célzott mellé még a tervezett jelzõt is oda kell illeszteni. Minden termelõ ismeri a területét, gépkapacitását, talajviszonyait és pénzügyi lehetõségeit. Így ésszerû kockázat vállalása mellett elõre megtervezheti, hogy a kukorica-területbõl mennyit tervez célzott postemergens technológiával kezelni.

A DuPont javaslata

A kukorica érzékeny a gyomosodásra. A tolerálható idõtartam a gyomok és a kukorica közötti versenyben 4-6 hét. Ebben a periódusban, vagyis a kukorica 3-6 leveles nagysága között kell figyelnünk a gyomok kelését és beavatkozni, ha a borítottság megközelíti a kritikus küszöböt.
Hazai viszonyok között egyre nagyobb teret hódítanak a korai vetések - jó kelési erélyû, gyors fejlõdésû, hidegtûrõ fajták alkalmazásával (Pioneer hibridek). Ezek a hibridek egy valódi korai postemergens gyomirtás után (BasisÒ) gyorsan fejlõdve zárják a sorokat és a késõbb kelõ gyomoknak már nem engednek életteret.

I. A BasisÒ-re alapozott korai postemergens gyomirtási technológia:
1. korai vetés, lehetõleg gyors fejlõdésû korai hibridek
2. Kezelés BasisÒ-szel a kukorica 5 leveles koráig, az egyszikûek 1-3, a magról kelõ kétszikûek 2-4 leveles korában.
A BasisÒ hatékony a magrólkelõ egy-és kétszikû gyomok ellen : kakaslábfû, muhar félék, libatop-félék, disznóparéj-félek, selyemmályva, libatop fajok és egyéves keserûfû fajok. Ez a hatásspektrum olyan gyomokat is tartalmaz amelyeket a preemergens készítmények nem képesek hatékonyan pusztítani. Ugyanakkor a BasisÒ annak ellenére, hogy postemergens készitmény, nedves talaj esetén 10-14 napos talajhatással is bír.
3. Ha a kukoricát egyébként is kultivátorozzuk, akkor azt 10-14 nappal a BasisÒ-es kezelés után tegyük.
A kukorica területek nagy részét olyan nehezen irtható, nagymagvú, mélyrõl kelõ gyomok is fertõzhetik, amik ellen egyébként sem hatásosak a preemergens készítmények. Ilyen estben a BasisÒ kiválóan és gazdaságosan alkalmazható az alábbi kombinációban.

BasisÒ20 g/ha + 2,4 D 0,5 l/ha + atrazin 0,5 kg hatóanyag/ha + Trend™ 100 ml/100 l permetlé

Ez a tankkeverék a fent leírt gyomok melett hatékony a veszélyes, nehezen írtható csattanómaszlag, szerbtövis fajok, feketecsucsor, szeder és folyondárszulák ellen is.

II. A TitusÒ- ra alapozott, öt levelesnél fejlettebb kukorica állomány gyomirtása:

A TitusÒ kombinálható az adott terület gyomviszonyaihoz illõ kétszikû irtó partnerrel pl.: 2,4-D 0,5-1,2 l/ha, Banvel 0,3-0,5 l/ha, Callisto 0.25-0.3 l/ha, atrazin 0,5-1 kg hatóanyag/ha, RefineÒ 10-15 g/ha dózisban. Ha a terület erõsen fertõzött nehezen irtható kétszikû gyomokkal, akkor hármas keverék javasolt: TitusÒ 40 g/ha + atrazin 0,5-0,7 kg aktiv/ha + 2,4 D 0,5 l/ha vagy Banvel 0,3-0,5 l/ha + Trend™ 0,1 % (100 ml/100 l permetlé). A TitusÒ Plus DF gyári kombináció a fenti gyomösszetételû területekre készen kapható. Egy tasak 2 vízoldható csomagot tartalmaz. Egy vízoldható csomag 1 hektár kukorica kezelésére elegendõ. A készítményhez a DuPont ingyen biztosítja a szükséges Trend™ nedvesítõszert (Trend™ 0,1%).

III. A Fenyércirokkal és tarackbúzával fertõzött területek kezelése TitusÒ-ra alapozott technológiával:

A TitusÒ ajánlott dózisa: 40-50 g/ha.
1. Egyszeri kezelés: várjuk meg, amíg az évelõ egyszikûek elérik a 15-20 cm-es nagyságot, válasszunk a TITUSÒ- hoz az adott területen jelenlevõ kétszikû gyomok irtásához szükséges kétszikû irtó partnert.(Pl.: 2,4 D 0,5-1,2 l/ha, Banvel 0,3-0,5 l/ha, Callisto 0.25-0.3 l/ha Refine 10-15 g/ha, atrazin 0,5-1 kg aktiv /ha dózisban).
2. Osztott kezelés:
Ha a rizómás egyszikûek nagyon elszaporodtak, csak az osztott kezelés ad ellenük kellõ hatékonyságú védelmet. Ahhoz, hogy a területet mentesítsük minden kultúrában, szívós, több éves küzdelemre van szükség. A kukoricában az elsõ kezelést akkor végezzük, amikor a rizómás alak 10-15 cm-es nagyságot ér el. Ha a kukorica ekkor még nincs 5 leveles alkalmazhatunk BasisÒ -t 15 g/ha-os dózisban, vagy ha a kukorica az 5 leveles kort már elérte TITUSÒ-t 30 g/ha-os dózisban. A területen levõ kétszikû gyomok ellen válasszunk megfelelõ kétszikû irtó tankkeverék partnert.
A második kezelést akkor végezzük, amikor a rhizómás alakok újrahajtottak vagy keltek és elérték a 10 cm-es nagyságot. Ekkor már csak TitusÒ-t alkalmazhatunk 20g/ha-os dózisban. Ekkor, ha szükséges, szintén adjunk kétszikû irtó partnert a permetléhez.

Száraz, aszályos idõszakban a gyomok védekeznek a vízvesztés ellen (vastagabb bõrszövet, viaszosabb réteg, zárt sztómák stb.). Ilyen esetben a herbicidek felvétele is gátolt. Ezt leküzdhetjük, ha a permetléhez nitrogén mütrágyát adagolunk, miután már a Trend™-et is hozzáadtuk a permetléhez. Javasolt anyagok: Nitrosol 8-10 l/ha; ammónium-nitrát vagy ammónium-szulfát 3-4 kg/ha-os dózisban.

További információkért hívja a DuPont ’Forródrót’ számát: 06 30 212 6222, vagy látogassa meg a www.dupont.hu honlapot.