MENÜ

Dióhéjban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2001. évi tevékenységérõl

Oldalszám:
2013.02.19.
Eddigi legeredményesebb évét zárta 2001-ben az elsõ magyar hitelgarancia szervezet, a garanciák számát és összegét tekintve is felülmúlta az eddig eltelt tíz év bármelyikét.
Az alapítvány 2597 esetben 31,3 milliárd forint banki hitelhez nyújtott hitelgaranciát vállalkozóknak. A fejlõdést jól mutatja, hogy a 2000. évihez viszonyítva harmadával nõtt az elfogadott garanciakérelmek-száma, ugyanilyen arányban növekedett a garantált hitelek összege is.

Az alapítvány a kis- és közepes vállalkozásokat segíti hitelhez jutni. Közülük 875 az egy fõt foglalkoztató vállalkozások száma, s 743 olyan vállalkozás kapott hitelgaranciát, amely 2-10 fõt foglalkoztat. Természetesen több száz nagyobb, közepes vállalkozás is részesült garanciában. Az átlagos hitelnagyság 12 millió forint.

A látványos növekedés egyrészt a hitelintézetek egyre jobb együttmûködési készségének, másrészt a támogatási rendszer kedvezõ változásának köszönhetõ. Igazolja ezt, hogy 535 esetben kibontakozási, 308 esetben a tõkepótló támogatáshoz kapcsolódott a garanciavállalás, emellett közel 700 ügyfél kapott különféle termelési támogatást.

A hitelgaranciák kedvezményezettjei legnagyobb számban a kft.-k és az egyéni vállalkozók voltak, amelyek 854, illetve 542 esetben jutottak garanciához.

Tavaly újdonságnak számított, hogy bár kisebb számban, de megjelentek az új típusú agrár szövetkezetek és a termelõi értékesítõ szervezetek (a tész-ek), az elõbbiek közül 29, az utóbbiakból 8 kapott garanciás banki hitelt.

A hitel célja szerint továbbra is a hagyományos termelési ágak vezetnek, amelyek közül kiemelkedik a növénytermesztésre felvett 1072, valamint a kertészeti termelést szolgáló 227 garantált hitel. Az ágazat jelentõségénél kevesebb hitelt, illetve garanciát kértek az állattenyésztõk (398 esetben), ami az ágazat válsághelyzetét mutatja.

Új és mindenképpen örvendetes jelenség viszont, hogy egyre nagyobb számban igényelnek hitelt s garanciát a vidékfejlesztés körébe tartozó tevékenységekre a vállalkozók: 148 esetben kaptak kereskedelmi szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelre, 48 vendéglátó, 36 fuvarozó kért és kapott kölcsönt az alapítvány garanciavállalásával.

Várható, hogy egyre jobban erõsödik ez a terület, különösen a szolgáltatások és az infrastruktúra fejlõdik a korábbinál erõsebb ütemben. Erre lehetõséget is ad az alapítvány tevékenysége, hiszen filozófiája egyértelmû: a nagyvárosi beruházások kivételével minden tevékenységet támogat, ami a vidék fejlõdését szolgálja.

Az alapítvány készfizetõ kezesség vállalásának fontosabb feltételei 2002-ben:

1) A kölcsönnel megvalósítandó tevékenység a mezõgazdasághoz, vagy a vidék fejlesztéséhez kapcsolódik.
2) A vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma legfeljebb 250 fõ, és éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint, vagy mérleg-fõösszege legfeljebb 2,7 milliárd forint.
3) Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó magyar állampolgár, társas vállalkozás esetén a belföldi természetes személy(ek)nek többségi tulajdona áll fenn.
4) A kölcsönszerzõdés futamideje 180 napon túli, de nem haladja meg a 15 évet
5) A garantálható kölcsön felsõ határa 120 millió forint.
6) Az Alapítvány kockázatvállalásának mértéke: 5 millió forint összegig legfeljebb 90%
15 millió forintig legfeljebb 80%, 15-120 millió forint között legfeljebb 50%,
fiatal agrárvállalkozók esetén 20 millió forintig legfeljebb 80%, 20-30 millió forint között legfeljebb 60%.
7) Csak olyan kölcsönszerzõdéshez nyújtható alapítványi garancia, amelyhez állami kezességvállalás, vagy más garancia intézet biztosítékkal nem kapcsolódik (kivétel: zöldhitel).
8) Nem nyújtható hitelgarancia olyan vállalkozásnak, amelynek az Alapítványnál beváltott garanciája van, a beváltástól számított öt évig. Ez a tiltás egy évre mérséklõdik, ha a beváltott hitelgarancia a végrehajtási eljárás során 100%-ban megtérül.
9) A készfizetõ kezesség banki kölcsönhöz és bankgaranciához igényelhetõ

A hitelgarancia díj mértéke egyszeri díjfizetés esetén, 50%-os garancia mellett

 

 

F u t a m i d õ

 

Garantált hitelösszeg (Ft)

Éven belül

1-7 év között

7 év felett

20.000.000-ig

0,25 %

0,50 %

0,75 %

20.000.001-40.000.000

0,50 %

1,00 %

1,50 %

40.000.001-80.000.000

0,75 %

1,50 %

2,25 %

80.000.001 felett

1,00 %

2,00 %

3,00 %A díjat arányosan növelni kell, ha a hitelgarancia mértéke az 50%-ot meghaladja.
A hitelgarancia díj fizethetõ évenként is. Ebben az esetben a díj mértéke azonos az éven belül felszámított díjjal.
40 millió forint alatti kölcsönöknél a díj felét a költségvetés fizeti. További kedvezmények az Üzletszabályzatban találhatók.
Az éven túli lejáratú (tõkepótló) forgóeszköz hitelek díjfeltételeit külön jogszabály alapján kell teljesíteni.
TOVÁBBI RÉSZLETES FELTÉTELEK AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓK!

Mi a vállalkozó tennivalója, ha az Alapítványtól hitelgaranciát kíván igénybe venni?
A hitelgarancia ügyintézés annál a bankfióknál történik, ahol a vállalkozás a kölcsönt igényli. Ha a vállalkozó a fedezetektõl eltekintve hitelképes, és úgy dönt, hogy saját fedezetei kiegészítéséhez igénybe veszi az alapítványi hitelgaranciát, a bank kitölti az igénylõ lapot, melyet a vállalkozó is alá írni. Ezzel felhatalmazza a bankot arra, hogy a hitelgaranciát az alapítványtól igényelje és a személyes, valamint a vállalkozás adatait az Alapítvánnyal közölje. (Az alapítvány csak a bankkal áll jogi kapcsolatban). A hitelgarancia elintézésének határideje: 5 nap!

Az alapítvány címe: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.
Telefon: 474-4070, ingyenes hívható zöld szám: (80) 203-760
Fax: 474-5075
E-mail: [email protected]
Internet: www.avhga.hu