MENÜ

Kalászosok lombvédelme Magyar Kwizda termékekkel

Oldalszám:
2013.02.19.
E cikknek nem célja a csávázás témája, de bevezetésként mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az ered-ményes lombvédelem a vetõmag csávázásával kezdõdik. A vetõmagcsávázás célja, hogy az elvetett magot meg-védje a rajta, benne lévõ, továbbá a talajból, növényi maradványokból kiinduló fertõzésektõl, tehát jó csírázást és kelést biztosítson, megvédje a növényeket a kezdeti, fogékony stádiumokban fellépõ súlyos fertõzésektõl (csíra-pusztulás, hópenész, üszögbetegségek). Alaptézisnek tartjuk továbbá, hogy csak egészséges, jól táplált növény esetében várhatunk el magas biológiai hatást növényvédõ szereinktõl. Tehát a növény fiziológiájának ismerete éppen olyan fontos, mint az arra alapozott tápanyag visszapótlás, külön hangsúllyal a mikroelemek tekintetében. Csak a réz szerepét említenénk, amely egy korlátozott fotoszintézisre képes növénynél (a kalászosok C3 –as nö-vények) felbecsülhetetlen.
A kalászosokban a védekezés gerincét a viszonylag korán megjelenõ lisztharmat, az egyéb levélbetegségek (rozsda, helmitosporium, szeptoria stb.) és a kalászfuzáriózis adja. A levélbetegségek által okozott terméskiesés jelentõs mértékû lehet, éppen ezért az ellenük való védekezésnél fontos az idõzítés. Az említett kórokozók más – más idõben és idõjárási körülmények között fertõznek, ezért egy védekezés a legritkább esetben elegendõ. Külön beavatkozást kell foganatosítani a lisztharmat és egyéb levélbetegségek ellen, és egy külön védekezést kíván a kalászvédelem.
Nem tartozik szorosan a lombvédelem tárgykörébe, de annak hatékonyságát jelentõsen javíthatja a retardáns készítmények alkalmazása. A ccc –t tartalmazó Stabilan® SL használatával a vezérhajtás növekedését gátoljuk, ugyanakkor az oldalhajtások növekedését indikáljuk. Fogalmazzunk úgy, hogy búza „bokrokat” nevelünk. Használatával a növényenkénti kalászszám növelhetõ, így magasabb termés realizálható.
A kalászosok esetében a fotoszintézis kb. 80 % -át a növény felsõ harmada végzi, ezért ennek a résznek a védelme döntõ. A lisztharmat ekto-parazita, primer tünetei a kitavaszodás idejétõl május közepéig jelenhetnek meg. Az elsõ kezelést a korai gyomirtással egy menetben, preventív úton a primer fertõzés bekövetkezése elõtt kell elvégezni. Ilyenkor indokolt a kontakt kén használata. Ez esetben használjuk a Cosavet® DF nevû készítményt 4 - 5 kg/ha adagban. A kén használatának elõnye kettõs: késlelteti, azaz eltolja a lisztharmat megjelenését, másrészt, mint az aminosav-szintézisben fontos mikroelem segíti a kijuttatott nitrogén hasznosulását. Amennyiben a primer tünetek már látszanak, úgy az Eminent® 125 SL 0,8 l/ha-os dózisát alkalmazzuk, vagy kombinációt használjunk ( Eminent® 125 SL 0,5 l/ha + Cosavet® DF 5 kg/ha). Az Eminent® 125 SL hatásspektruma széles. Lisztharmat, rozsda, szeptóriás és helmintospóriumos betegségek és kalászfuzáriózis ellen használható.
A második kezelést a zászlós levél és a kalász megvédésére kell idõzíteni. A virágzás kezdetén elvégzett per-metezés a lisztharmat mellett részben a kalászfuzáriózis ellen is hatékony, tovább tökéletesíti a védelmet a karbendazimos kombináció. Ebben az idõszakban már nem javasoljuk a kénnel való kombinációt az esetleges meleg idõre való tekintettel (perzselési veszély), és az Eminent dózisát is 1,0 literben javasoljuk. Érdemes azon-ban a vetésfehérítõ bogár elleni védekezéssel egybekötni (Fury® 10 EC). Az Eminent® 125 SL vizes bázisú ké-szítmény ezért keverhetõsége más szerekkel problémamentes, e formulációnak köszönhetõen nem okoz perzse-lést. Az Eminent® 125 SL hatásmechanizmusa a következõ: ergoszterol bioszintézis gátlása, nagyon gyors fel-szívódás a kezelés után, 20 napos belsõ védelem, gyógyító, megelõzõ és megállító hatás. Mindez természetesen fertõzési körülmények között! A kalászosok lombvédelme a betegségek elleni védekezés mellett a kártevõk elleni védekezésre is kiterjed. A vetésfehérítõ bogarak és levéltetvek ellen eredményesen védekezhetünk piretroid származékokkal. A szercsoportra jellemzõ a gyors, taglózó hatás. A Fury® 10 EC rendkívül agresszív és gyors hatással rendelkezik vetésfehérítõ és levéltetvek ellen, szántóföldi és légi úton egyaránt kijuttatható. Dózisa: 0,075-0,1 l/ha. A Talstar® 10 EC bifentrin hatóanyaga egyedülálló molekulaszerkezetének köszönhetõen rend-kívül stabil, fényre nem érzékeny piretroid. Hatástartama ezért 6-8 nap. Kalászosokban levéltetvek ellen engedé-lyezett, de a vetésfehérítõ bogár ellen is hatásos. Dózisa: 0,1 l/ha.
Amennyiben száraz idõjárási körülmények uralkodnak, a növényvédelem jelentõsége csökken, a tápanyagellátásé nõ. Ennek oka egyszerû. Száraz idõben a kórokozók fellépése és fertõzése szerényebb (gyakorlatilag a rozsdafélékre számíthatunk), ugyanakkor a tápanyagfelvétel akadályozott. Ilyenkor azonnal felvehetõ, makro –és mikroelemeket is tartalmazó lombtrágyákkal célszerû a növényt átsegíteni a stresszhatásokon. Erre a célra ajánljuk a klasszikus Volldünger Linz® mûtrágyánkat, és a Wuxal® Kombi Bór univerzális lombtrágyánkat. Mindkét termék keverhetõ növényvédõ szerekkel, sõt a Wuxal a benne lévõ többlet EDTA savnak köszönhetõen vízlágyító hatással is bír.

Tamás István, Mile László
Magyar Kwizda Kft.