MENÜ

Kwizda Hír - Lap - bemutatkozunk

Oldalszám:
2013.02.19.
Tisztelt Hölgyem, Uram!

A Kwizda Hír-lap eme különszámával mulasztásunkat szeretnénk pótolni, hiszen Ön vélhetõen elõször találkozik újságunkkal. Célunk, hogy a teljesség igénye nélkül rövi-den bemutassuk cégünket, és az általunk forgalmazott növényvédõ szereket, egyéb kemikáliákat. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani a növényvédõszer vásárlásokat meg-elõzõ döntések meghozatala elõtt, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulhatunk a gazdaságos és hatékony növényvédelmi munkákhoz. Köszönjük, hogy a korábbi években megtisztelte cégünket vásárlásaival, illetve amennyiben még nem használta a Magyar Kwizda termé-keit, úgy 2002-ben szeretettel várjuk érdeklõdését. Kérjük, küldje vissza címünkre (1027 Budapest Kapás u. 31.) a hátoldalon lévõ szelvényt, és részletes katalógust kül-dünk Önnek.
A Kwizda Ges.mbH. múltja.
Osztrák anyavállalatunk tradicionális családi vállalkozás, melyet 1853 -ban dr. Johann Franz Kwizda gyógysze-rész hozott létre. A cég egy patika alapításával kezdte meg mûködését a Bécs melletti Kornneuburgban. A Kwizda az 1926-ban indította el mezõgazdasági üzlet-ágát. Érdemes megemlíteni, hogy a magyar mezõgaz-dasággal már ekkor volt kapcsolatuk, a Mezõhegyesi Ménesbirtokra szállítottak lómosó szérumot.

Jelene.
A Kwizda nagyságrendjét tekintve középkategóriába tartozó vállalatcsoport, éves forgalma 450 millió euró. A növényvédõ szer üzletágban nem az új molekulák kifej-lesztésére, hanem a formulációs technológia fejlesztésé-re és tökéletesítésére helyezi a hangsúlyt. Több formulációs szabadalommal rendelkezik, és saját fejlesz-téseknek köszönhetõen 1998-ban felépítette Európa legmodernebb vízoldható granulátum formulázó üzemét. Ezt az üzemet 1999-ben egy újabb saját fejlesztésû üzem átadása követte.

Ezek az üzemek többnyire bérformulázást folytatnak kü-lönbözõ multinacionális cégek számára. A Kwizda elsõként kezdte meg Közép-Európában FW, SC, DG szerformák gyártását, kiszerelését. E formákról elmondható, hogy minden tekintetben megfelelnek a követelményeknek: könnyen kezelhetõk, kímélik az embert és környezetét. Az osztrák piacon jelenleg piacvezetõk a növényvédõ szerek forgalmazásában, piaci részesedésük 25-27 százalék között mozog.
A vállalat "Agro" üzletága leányvállalatokat mûködtet Fran-ciaországban, Németországban, Olaszországban és Ma-gyarországon.
A Magyar Kwizda Kft. az osztrák Kwizda cég magyaror-szági leányvállalata 1994. november 1. óta mûködik ha-zánkban, ebben a szerepkörben a mai napig az egyetlen osztrák tulajdonú vállalat.
Cégünk a termékek kereskedelme mellett azok bevezeté-sével, engedélyeztetésével, hazai körülmények közötti fejlesztésével is foglalkozik. A növényvédõ szerek mellett a háztartásokban használatos virág tápoldatok és a profi kertészek által használt mûtrágya keverékek is szerepel-nek palettánkon. A Kwizda nem tartozik a multinacionális vállalatok közé, talán ezért "viselkedése" rugalmasabb, jobban és fõleg gyorsabban alkalmazkodik a partnerek igényeihez.
A cég hagyományainak megfelelõen rendszeresen részle-tes szakmai, technológiai ajánlásokat tartalmazó kiadványt juttat el a termelõknek, valamint szakmai rendezvényeken, szántóföldi bemutatókon tájékoztatja a gazdálkodókat termékeivel, eredményeivel kapcsolatban.
Jövõje
Arra törekszünk, hogy partnereink elégedettek legyenek és sikereket érjenek el termékeink segítségével. Szaktanács-adással segítjük a gazdálkodókat, valamint a korszerû termékekhez speciális kijuttató berendezések beszerzé-sében is támogatást nyújtunk: Marshal-pumpa a biztonsá-gos talajfertõtlenítõ sorkezeléshez, rázógép a burgonya csírázásgátláshoz, korszerû csávázó gépek. Termékeink, amelyek amellett, hogy kiváló minõségûek, az egyik leg-gazdaságosabb megoldást kínálják a növény-egészségügyi problémák széles skálája ellen.
Rugalmasság jellemzi munkánkat, a felmerülõ kérdésekkel bármikor megkereshetõk területi kollégáink telefonon és személyesen.

Jelmondatunk a jövõben is:
Hagyomány - Szakértelem - Biztonság
A Magyar Kwizda Kft. által forgalmazott termékek 2002-ben:

Gyomirtó szerek:
2,4 D Aminsó® 450 SL (2,4-D) - kalászos gabona, kukorica, legelõ - folyékony hormonhatású termék
Aurora® WG (karfentrazon -etil) - õszi búza és tavaszi árpa - problémás gyomok (galaj, viola, veronika ellen)
Betoxon® 500 FW (kloridazon) - cukorrépa - bármikor kijuttatható univerzális termék
Command® 48 EC (klomazon) - repce, borsó, burgonya és szója - ( pl. selyemmályva, maszlag, galaj ellen)

Devrinol® 45 F (napropamid) - zöldségfélék, gyümölcsös, repce
Garlon® 4 E (triklopir) - ruderális és erdõterületek, vízzel nem borított árkok - cserjeirtó és sarjadzás gátló
Granstar® Combi (tribenuron -metil + MCPA, azaz Granstar® 75 DF + Jambol® M 750 SL) - õszi búza, õszi és- tavaszi árpa (ikercsomag)
Ipifluor® 48 EC (trifluralin) - szántóföldi és kertészeti kultúrák
Jambol® M 750 SL (MCPA) - kalászosok, köles, rizs, rét-legelõ, len, szõlõ, gyümölcs
Matrigal® (mekoprop + MCPA) - kalászosok - (hormonhatású kombináció)
Mextrol® B (bromoxinil) - õszi búza és kukorica
Titus® ATG (rimszulfuron + atrazin, azaz Titus 25 DF + Maizina 90 WG) - áru- és silókukorica (iker-csomag)
Gombaölõ szerek:
Cosavet® DF (mikronizált kén) - szántóföld, gyümölcsösök, szõlõ, zöldségfélék, erdészet
Cuproxat® FW (hárombázisú rézszulfát) - szõlõ, gyümölcsösök, zöldségfélék és szántóföld
Domark® 10 EC (tetrakonazol) - almatermésûek, szõlõ - (szõlõ lisztharmat, alma varasodás és lisztharmat ellen) ÚJ!
Eminent® 125 SL (tetrakonazol) - kalászosok és cukorrépa lombvédelmére
Kupfer Fusilan® WG (réz-oxiklorid + cimoxanil) - szõlõ, zöldségfélék szója, burgonya
Manex® II. (mankoceb) - szántóföldi, gyümölcs és zöldségfélék -(ragasztóanyaggal kevert folyékony formuláció)
Panoctin® 35 EC (guazatin) - õszi búza és rozs csávázó szer -(elsõsorban fuzárium ellen)
Panoctin® Plus (guazatin + imazalil) - õszi és tavaszi árpa csávázó szere -(helmintosporium ellen is)
Premis® 25 FS (tritikonazol) - õszi és tavaszi kalászos csávázó szer
Rovarölõ szerek:
Fury® 10 EC (zeta -cipermetrin) - kalászosok, cukorrépa, kukorica, repce és szõlõ
Marshal® 25 EC (karboszulfan) - cukorrépa, kukorica, napraforgó, burgonya - talajfertõtlenítõ szer, az elsõ két kultúrában lombvédelemre is használható
Rogor® L-40 EC (dimetoát) - szántóföldi, gyümölcs, szõlõ és erdészeti kultúrák
Semafor® 20 FS (bifentrin) - kukorica és napraforgó csávázó szere drótféreg ellen garanciával!
Talstar® 10 EC (bifentrin) - szántóföldi, gyümölcs, szõlõ és zöldség kultúrák- (atkák és levéltetvek ellen is)
Egyéb termékek:
Arco Pheron® - szexferomon csapdák a kártevõk elõrejelzésére
Dirigol® N (naftil-acetamid) - alma termésritkítására és õszi gyümölcshullás gátlására
Neo-Stop® (klórprofam) - por alakú burgonya csírázásgátló szer
Neo-Stop® L 500 (klórprofam) - folyékony burgonya csírázásgátló szer
Stabilan® SL (CCC) - õszi búza szárszilárdítására, bokrosodás elõsegítésére
Mûtrágyák: …"……"….."……"……"….
Agriplant® mûtrágya termékcsalád
Volldünger® termékcsalád
Wuxal® termékcsalád

A felhasználás elõtt kérjük, olvassa el a címkét! Termékeinket meg-találja a növényvédõszer kis- és nagykereskedelmi partnereknél. További felvilágosítás: Magyar Kwizda Kft. 1027 Budapest Kapás u. 31. Tel: 1 214 80 38