MENÜ

Tek-land földkeverék család piaci és környezetvédelmi megalapozottsága

Oldalszám:
2013.02.19.
A Talajerõgazdálkodási Kft. tisztában volt és van az emberiséget terhelõ azon tényezõkkel, melyek a természet erõforrásainak kihasználása kapcsán a vállalkozást érintik. A kor kívánalmainak úgy lehet megfelelni, ha tevékenységeinket környezettudatosan, a fenntartható fejlõdés alapelveivel összhangban végezzük, ezzel összhangban folyamatosan fejlesztjük.
A termékfejlesztés alapgondolata és célja a környezeti igénybevétel csökkentése, minimalizálása, illetve a Társaságunk által termelt tõzeg és szervesanyag komposzt magasabb értékû „termékként” való együttes hasznosítása, garantált minõségû termésnövelõ anyagként történõ forgalomba hozatala.Ennek megfelelõen az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:1997 szabványok szerint tanúsított Integrált- Minõség- és Környezet-központú Irányítási Rendszerünk szerint 2001. évi célkitûzésünk a piaci igényeknek, illetve a kor elvárásainak megfelelõ és környezetkímélõ termék elõállítása. Földkeverék termékcsaládunk – még a biogazdálkodás feltételeinek is megfelelvén - a minõségi fogyasztói szokásokra való áttérést, minõségi piacot szolgálja kiTermékfejlesztési elképzeléseink alapkoncepciója a természeti erõforrásokkal való okszerû gazdálkodás, azok visszapótlása a környezeti igénybevétel csökkentésével.Továbbá a növénytermesztõk között állandó, permanens kívánalmat jelent a talaj szerves- és tápanyagtartalmának együttes pótlása.

Emellett a piacon megjelenõ egyre fokozottabb minõség-igény és erõsödõ környezettudatos gondolkodásmód miatt szükségessé válik az állandó minõségû, 100 %-ban természetes eredetû és összetételû „bio” földkeverék-család.Felismertük, hogy egyrészt az ökológiai gazdálkodást, illetve bio növénytermesztést folytatók tevékenységének alapja a bio talaj, természetes eredetû termesztõ közeg, másrészt a biztonságos, vegyszermentes élelmiszerek iránti igény, egészséges, minõségi életmódra való törekvés egyre nagyobb teret hódít.2001. áprilisában a földkeverékek felhasználására, alkalmasságának igazolására tesztnövényes kísérleteket állítottunk be a pápai Batthyány Lajos Mezõgazdasági Szakképzõ Iskolában, valamint a szombathelyi Herman Ottó Kertészeti Szakközépiskolában.Társaságunk a közös kísérletek révén a jövõ termelõ, gazdálkodó és fogyasztói nemzedékében kívánta és kívánja a korszerû környezettudatos gondolkodásmódot és értékrendet bemutatni, megalapozni és kialakítani, fejleszteni.2001. õszén a kísérleti eredmények alapján kiválasztott keveréktípusok forgalomba hozatala céljából a Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomást, a „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézetét (OKK-OKI), valamint a „Frédéric Joliot-Curie” Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézetet bíztuk meg a 8/2001. (I.26.) FVM rendelet szerint szükséges vizsgálatok elvégzésével.A TEK-LAND A, B, C típusú virágföldkeverék és Z zöldség földkeverék forgalomba-hozatali, engedélyeztetési vizsgálatai megerõsítették, hogy a keverékek magas szervesanyag-tartalmuk és sajátságos összetételû ásványi anyagaik, tápelemeik révén a célzott növénykör termesztéséhez, neveléséhez optimális talajt jelentenek.A keverékek kiemelkedõ makro tápelem- (N, P, K) készlete jelentõs részben a magas arányú szervesanyaghoz kötött formában van jelen. Így a tápanyagokat a növény igényeihez igazodóan és ütemesen, hosszútávon (5 hónapon át) szolgáltatják, azaz tápanyag-szolgáltató képességük kiemelkedõ. Emellett a termékek kiemelkedõ szerkezetállandóságúak, kiváló levegõ-, víz- és hõ-gazdálkodásúak.Összességében a TEK-LAND földkeverékek a célzott növénykör, valamennyi levél- és virágdísznövény, valamint zöldségkultúra termesztésére, nevelésére a legmagasabb fokon és garantált, ellenõrzött minõségben biztosítanak optimális feltételeket.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2001. december 12.-én kelt, 36352/2001. számú engedélyére, a TEK-LAND termékcsaládunk jellegére alapozva, illetve vevõink elégedettségének fokozására, azok garanciájaként a földkeverék-család biotermék minõsítésének védjegyét 2002. december 31.-ig kívánjuk elérni.

Célunk a TEK-LAND földkeverék-család gyártásával, hogy a hazai és az európai normáknak megfelelõ modern, jó minõségû és folyamatosan megújuló szolgáltatást, termékskálát kínáljunk. Ennek eredményeként megalapozzuk és fejlesszük a környezetgazdálkodás cég keretein belül megvalósítható feladatait, példaértékûvé tegyük tevékenységünket és mûködésünket, ezen keresztül ösztönözzük a Társaságon kívüli, külsõ szerepvállalásokat és kötelezettségeket.

Társaságunk a fentiekhez idomulva a korszerû környezettudatos gondolkodásmódot és értékrendet tevékenységeink bemutatása, illetve további közös kísérletek révén a jövõ termelõ, gazdálkodó és fogyasztói nemzedékével Mezõgazdasági – Kertészeti Szakközépiskolák képzési keretein belül tudatosítjuk (Pápa, Batthyány Lajos Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola, Balatonfüred, Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola, Ajka, Szent-Györgyi Albert Alapítványi Szakközépiskola, Szombathely, Herman Ottó Kertészeti Szakközépiskola).

Termékeink mind ökonómiailag, mind ökológiailag elõnyösek, az egészséges életmódot megalapozó, támogató jellegûek. Tevékenységeinkkel piaci-, gazdasági szükségleteknek, azok minõségi és környezetvédelmi vitelével ökológiai, és társadalmi igények együttesének felelünk meg.Válassza termékeinket, mert:

1. Növény-specifikus keverékeink magas szervesanyag-tartalmuk és egyedi összetételû ásványi anyagaik, tápelemeik révén a célzott növénykör termesztéséhez, neveléséhez optimális talajt jelentenek.

2. A növény fejlõdéséhez, igényeihez igazodó tápanyag-feltáródás, kiemelkedõ tápanyag-szolgáltató (5 hónap) képesség jellemzi termékeinket.

3. Kiemelkedõ szerkezetállandóságúak, kiváló levegõ-, víz- és hõ-gazdálkodásúak.

4. Teljes mértékben természetes eredetû összetevõik révén a bio-növénytermesztés követelményeit kielégítõ és az egészséges életmódot megalapozó jellegûek.Nagy Júlia

Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

agrokémiai és talajtani szakértõ

Forsthoffer Ferenc

Talajerõgazdálkodási Kft.

ügyvezetõ igazgató

Gáspár Edit

Talajerõgazdálkodási Kft.

minõség- és környezetirányítási vezetõ

termékmenedzser