MENÜ

Új szelek fújnak a kukorica gyomirtásában: Monsoon®

Oldalszám:
2013.02.19.
- Monszun - Monsoon - Moussons: az Indiai-óceán környékén, az évszakkal rendesen fellépõ szél. A tenger és a szárazföld egyenlõtlen felmelegedése, azaz a hõmérséklet illetve légnyomás különbségek okozzák. A szélirány évszakonként gyakorlatilag 180°-kal váltakozik.
"Amikor a monszun elvonul, jótékony hatásának köszönhetõen a tájat zöldellõ, friss üdeség uralja."
Új lehetõség a kukorica gyomirtására
A Monsoon® az Aventis CropScience új sajátfejlesztésû posztemergens kukorica gyomirtó szere, amely nagyon széles hatásspektrummal rendelkezik a kukorica gyakorlati szempontból fontos magról kelõ és évelõ egyszikû gyomnövényei ellen, valamint kitûnõ hatásfokkal irtja a kétszikû gyomok széles körét. Biztonságos alkalmazását az Aventis speciális kukorica antidótuma az garantálja, amely a legmagasabb szintû szelektivitást biztosítja hatékonysági kompromisszumok nélkül.
Új hatóanyag
A Monsoon® egy új, rendkívül hatékony posztemergens kukorica gyomirtó szer, az Aventis új, a szulfonil-karbamidok csoportjába tartozó hatóanyagát a foramszulfuront tartalmazza.

Hatásmechanizmus
A hatóanyagot az érzékeny gyomnövények gyorsan felveszik, majd a növények belsejében gyorsan szállítódik, a gyökerekbe, az osztódó szövetekbe, a levelekbe. A növény valamennyi növekedési pontján (gyökércsúcs, nóduszok vagy tenyészõ csúcsok) gátolja a sejtosztódást és a növekedést. A gyomok akkor a legérzékenyebbek a foramszulfuronra, amikor intenzív növekedésben vannak.

A Monsoon kezelést követõen a gyomnövények növekedése szinte azonnal leáll, majd az érzékeny gyomnövényeken a következõ tünetek jelennek meg:
> szinte azonnali növekedésgátlás (1 - 3. napon)
> sárgulás (klorózis) követi és/vagy vörös elszínezõdés (antociánosodás) alakul ki a leveleken (4-10. napon) > súlyosbodó csúcs és szárbarnulás (nekrózis), végül a növény pusztulása (7.-20. napon)
A Monsoon® hatáskifejtésének sebessége függ a gyomfajtól, a környezeti tényezõktõl és az alkalmazott dózistól. A gyors növekedéshez kedvezõ környezeti feltételek mellet a tünetek is gyorsabban fejlõdnek ki. A fajtól és a környezeti feltételektõl függõen a gyomnövények teljes elhalása 2-4 héttel a gyomirtó szer alkalmazása után következik be, de a gyomok a kezelés után már nem jelentenek konkurenciát a kukorica számára.

Széles hatásspektrum

A Monsoon® hatékony szinte az összes kukoricában gondot okozó egyszikû gyomnövény ellen. Eredményesen alkalmazható a kakaslábfû, a perjefélék, a vadköles, a muharfélék, a tarackbúza és a fenyércirok ellen.
A készítmény meglepõen széles kétszikû hatásspektrummal rendelkezik. Számos olyan kétszikû faj ellen felhasználható, amely a kukoricában engedélyezett egyéb szulfonil - karbamidok hatásspektrumán „lyukat” jelentettek. Hatásos olyan széles levelû gyomok ellen is, mint a disznóparéj félék, a fekete ebszõlõ, a libatopfélék, a mezei acat, a parlagfû, a repcsényretek, a selyemmályva, a szerbtövis, a vadkender, a vadrepce és az árvakelésû napraforgó stb.

Felhasználásra kész formuláció

A Monsoon® alkalmazásakor nem szükséges tapadásfokozó vagy felület aktív anyagot hozzáadni mivel a készítmény már tartalmazza a szükséges koncentrációban. Ugyanakkor a hazai gyakorlatban elterjedten alkalmazott nitrogén tartalmú mûtrágyák: ammonszulfát és/vagy ammonnitrát 4-5 kg/ha dózisban a permetléhez adagolva kedvezõen befolyásolják a készítmény hatékonyságát, különösen akkor, amikor kedvezõtlen idõjárási körülmények miatt a gyomnövények növekedése gátolt, a leveleken vastag viaszbevonat alakult ki stb.…

Esõállóság:

A formuláció összeállítása valamint a Monsoon® természetes tulajdonságai nagyon gyors felszívódást tesznek lehetõvé.
A Monsoon® kezelés után két órával lehulló esõ a legtöbb gyomfaj esetében már nem csökkenti a hatékonyságot.

Adagolás

Javasolt dózisa hektáronként 1,8-2,5 liter/ha.
A legmegfelelõbb adag kiválasztásához az alábbi diagrammot célszerû igénybe venni.

Felhasználási javaslatok

A többi szulfonil – karbamidhoz hasonlóan a Monsoon® sem juttatható ki szerves foszforsav észterrel kezelt kukoricában, mivel ezek a készítmények csökkentik a kukorica természetes képességét a szulfonil – karbamid lebontására és inaktiválására.

A kukorica fejlettsége: A Monsoon® a kukorica 2- 7 leveles fejlettségénél alkalmazható.

A gyomok fejlettsége: A Monsoon® akkor a legeredményesebb, ha a gyomok aktív növekedésben vannak. Ekkor a hatóanyag gyorsabban eljut a tenyészõcsúcsokba, és ott az osztódó szövetekben fejti ki hatását. A végsõ érzékeny fenológiai stádium függ a fajtól, és eltérõ lehet különbözõ növekedési feltételek mellett. Egyszikû gyomok ellen az optimális kijuttatási idõpont a gyökérváltás kezdetéig - bokrosodás elõttig tart. Az évelõ fenyércirok esetében a 20-30 cm növénymagasság az ideális. A kétszikûek a szikleveles, vagy a 2 - 4 leveles fenológiai stádiumban a legérzékenyebbek.

Ajánlat alapkezelés nélküli területekre
A tisztán alapkezelés nélküli védekezésre annyi területet tervezzünk, amit az adott gépkapacitás mellett a biológiailag optimális idõ alatt biztonsággal lepermetezhetünk.
Ajánlat fenyércirokkal fertõzött területekre
Az évelõ fenyércirok 20-30 cm növénymagasságnál kezelhetõ a legeredményesebben.
A védekezés idõpontjának meghatározása mégsem könnyû, hiszen az évek többségében a rizómás alak kihajtása és a magról kelõk csírázása nem esik egybe. Ha a fenyércirok azonos fejlettségû, egyszeri kezeléssel a Monsoon® 2,5 l/ha adagjával, vagy az elhúzódóan, folyamatosan kelõ gyomok osztott kezeléssel irthatók. Az elsõ alkalommal 1,8-2,5 l/ha a gyom fejlettségétõl függõen, második alkalommal 1 - 1,5 l/ha adaggal .
Javaslat vadkölessel fertõzött területekre
A vadköles gyökérváltása elõtt 2 - 3 leveles korában a legérzékenyebb. Elhúzódó, több hullámban újra induló kelése miatt azonban legtöbbször szükséges a kezelés megismétlése, osztott kezelés alkalmazása.
Elsõ permetezés a vadköles gyökérváltása elõtt 2 -3 leveles korában 1,8-2.0 l/ha adaggal, második permetezés az új kelésû vadköles 2 - 3 leveles korában 1,5-2,0 l/ha adaggal:
Az elsõ védekezés pontos idõzítésén múlik a kezelés sikere! A korai védekezés jobb hatású, mint a kései.
Ajánlat olyan területekre, ahol az általában elõforduló egy- és kétszikû gyomok között nincs köles és fenyércirok
A kukoricában legelterjedtebb kakaslábfû és egyéb magról kelõ kétszikûek ellen a Monsoon® hatékony már 1,8-2,0 l/ha dózisban, egyszeri kijuttatás formájában. Az egyidejûleg elõforduló nem érzékeny kétszikû gyomfajok ellen (pl. keserûfû félék vagy négy levelesnél fejlettebb fehér libatop száraz körülmények között) tankkombináció ajánlott.
Heterogén gyomösszetétel, eltérõ gyomfejlettség mellett a hatásbiztonság a dózis emelésével, illetve kombinációs partner hozzáadásával és/vagy osztott kezeléssel tovább fokozható. A kedvezõtlen körülmények mellett, pl. tartós szárazság, az osztott kezelés általában hatékonyabb. A kezelések idõzítésénél mérlegelnünk kell, hogy a kukorica gyomos állapota ne tartson tovább 10 napnál, nehogy a gyomosodás már terméscsökkenést okozzon.

Kombinációk

Tankkombináció
Jóllehet, a Monsoon® valóban széles hatásspektrummal rendelkezik, nem hatékony minden kétszikû gyomnövény ellen, az összes termesztési körülmények között. Erõs fertõzés, illetve fejlettebb gyomnövények esetén tankkombináció szükséges. Kiterjedt szántóföldi vizsgálatok igazolták a Monsoon® jó keverhetõségét a forgalomban lévõ kukorica herbicidekkel a hatásspektrum kiszélesítésére. A Monsoon® a következõ hatóanyagokkal keverhetõ: 2,4-D, atrazin, bromoxynil, dikamba, mesotrion, primisulfuron/prosulfuron.

Amiben a Monsoon® hasonlít az egyéb kukoricában engedélyezett szulfonyl-karbamidokhoz:
· foszforsav észterekkel tilos együtt kijuttatni
· Tartálymosás - elsodródás

És amiben különbözik:
1. szélesebb hatásspektrum
· komplett egyszikûek elleni hatékonyság (CYNDA kivételével)
· széles kétszikûek elleni hatás (CIRAR, SOLANACEAE, AMBEL, HIBTR, MERAN)
2. kiemelkedõ szelektivitás - antidotált
3. kiváló esõállóság

Rikk István
Aventis CropScience Kft.