MENÜ

Szükség van a lombtrágyázásra?

Oldalszám:
2013.02.19.
Sokan, sokféle szemszögbõl közelítették már meg a kérdést: szükség van-e a szántóföldi növények esetén lombtrágyázásra, vagy a kevésbé alapvetõ tápelemek utánpótlására? Van, aki azt mondja, a makroelemek kizárólag alap, vagy fejtrágyázással pótolhatók, mások szerint a lombtrágyázás „tûzoltásra”, a már látható hiánytünetek korrigálására való. Akadnak szép számmal olyanok is, akik kiegészítõ megoldásként esküsznek a lombtrágyázásra.
Egy dolgot viszont bizonyosan tudhatunk Liebig óta: a minimumban lévõ tápelem határozza meg az összes többi hasznosulását, tehát korántsem biztos, hogy csak a hiánytünetet kiváltó tápelem az, amelyet a növény számára azonnal hozzáférhetõvé kell tennünk.

Mi tehát a teendõ?

Legegyszerûbb persze az okszerû tápanyag-utánpótlás volna, azaz a talaj- és növényvizsgálatokon alapuló trágyázás. De hát a szántóföldi növényeknél – az egyetlen cukorrépa kivételével – ez az eljárás sajnos ma koránt sem általános. Megvárni a hiánytünetek kialakulását, és célzottan gyógyítani azokat pedig igazán luxus, hiszen nem kevés termést veszíthetünk már a tápelemhiány látens (láthatatlan) fázisában is.

Célszerûnek az tûnik tehát, hogy még a tünetek megjelenése elõtt segítsük a növényt, mégpedig olyan termékkel, amelyik minden fontos makro- és mikroelemet tartalmaz, és kijuttatásának idõpontja pedig gyakorlatilag egyetlen tényezõtõl függ: a növény igényétõl.

Ezt szem elõtt tartva döntöttek úgy a Haifa Chemicals munkatársai – nagyban támaszkodva a Biomark Kft. hazai tapasztalataira – hogy létrehoznak egy olyan lombtrágyacsaládot, amely a nitrogén, foszfor, kálium és magnézium mellett tartalmazza a hat legfontosabb mikroelemet is, mégpedig vízben oldódó, a növény számára azonnal felvehetõ formában. Megszületett tehát a Poly-Feed mûtrágyák egy újabb generációja, amely változataiban a harmonikus N-P-K-tartalom mellett egy-egy mikroelem kiemelkedõ mennyiségét tartalmazza.

A Poly-Feed Gabona I. (21-21-21) kicsit kakukktojásnak számít ebbõl a szempontból, a termék ugyanis egyenletes N-P-K arány mellett a mikroelemek mindegyikébõl többet tartalmaz az átlagosnál. Mindezt azért, hogy a növények kezdeti fejlõdéséhez minden fontos tápanyag rendelkezésre álljon. Ebben az idõszakban még nem tudhatjuk biztosan, mi az a tápelem, amely kiegészítésre szorul, ezért javasoljuk ezt a formulát minden növénykultúrában a tenyészidõszak elején.

Késõbb a tápanyagfelvétel egyre jellemzõbbé válik az adott növényfajra, így a javasolható lombtrágya is egyre speciálisabb.

A Poly-Feed Gabona II. (23-7-23) már a gabonaféléknek a kalászfejlõdés idején megnövekedett rézigényét veszi figyelembe.

A Poly-Feed Cukorrépa (15-7-30) a bórból tartalmaz többet az átlagosnál. A bórigényes növények többnyire igényesek a káliummal szemben is. A termékben ennek megfelelõ a nitrogén/kálium arány (1:2). Legyen szó cukorrépáról, napraforgóról, repcérõl, mustárról, de akár káposztafélékrõl, a Poly-Feed Cukorrépa megbízható segítõtárs.

Sokáig elképzelhetetlennek tûnt a kukorica lombtrágyázása. Ma a kukoricabogár terjedésével sajnos ennél a növénynél is szükségessé vált, válik az állománykezelés. Ha viszont kezelni kell, miért ne segítsük a kukorica fejlõdését az abban az idõszakban legfontosabb tápelemek kijuttatásával? Mivel a kukorica köztudomásúan igényes a cinkkel szemben, Poly-Feed Kukorica (16-7-30) termékünk ezt az elemet tartalmazza kiemelt mennyiségben.

Természetesen a vastagon szedett tápelemek más növénykultúrák fejlõdésénél is alapvetõen szükségesek. Bátran ajánljuk tehát termékeink használatát mindenütt, ahol az alaptrágyázás anyagi, vagy egyéb okok miatt nem megfelelõ, a talajból történõ tápanyagfelvétel korlátozott, vagy egyszerûen csak biztosak akarunk lenni abban, hogy a növényünk minden szükséges tápelemhez hozzájuthat.

Ez a Poly-Feed lombtrágyák 5 kg/ha/alkalom (1-2 kezelés többnyire elegendõ) dózisával a növényvédelmi beavatkozásokkal együtt megoldható, hiszen tapasztalataink szerint a termékek a legtöbb gyomirtó és növényvédõ szerrel keverhetõk.

A címben megfogalmazott kérdésre a válasz számunkra egyértelmû. Igen, a lombtrágyázásra szükség van! Hiszen ezzel a technológiai elemmel nemcsak a növények egészséges fejlõdését tudjuk biztosítani – ezáltal a termesztés biztonságát is növelni tudjuk – , hanem megteremtjük a lehetõségét annak is, hogy a növényünk a lehetõ legjobban használja ki a benne rejlõ biológiai potenciált, és ezzel biztosítsa számunkra a minél nagyobb és jobb minõségû termést, végeredményben a profitot.