MENÜ

Állattenyésztés

Szakfolyóirat > 2002/6 > Állattenyésztés

A fejés módja, mint a szomatikus sejtszámot befolyásoló tényezõ

A fejés módja, fejési technológia Több szerzõ számítása szerint az állomány tõgyegészségügyi gondjait 16-45 %-ban a gépi fejéssel és a fejéstechnológiával kapcsolatos tényezõk okozzák. Két kutató jelentõsnek találta a következõ tényezõk hatását: a fejõkészülékek száma, a vákuumszint, a szabályozószelep mûködése, a vákuumvezetékek szûkületeinek bonyolultsága, a vákuumszint, a fejõgumi tisztasága, elhasználódottsága, a pulzátorok hibái, a fejési mûveletek, a fals levegõ beszívása a kelyhek felrakásakor és levételekor, a vakfejés idõtartama.

Szakfolyóirat > 2002/6 > Állattenyésztés

A szarvasmarha tejtermelése és mozgásképessége

A tehenek tejtermelése és végtagjaik minõsége összefüggésben, kölcsönhatásban van egymással. A 10.000 kg felé haladó éves laktációs termelés jelentõs mértékben veszi igénybe a tehén szervezetét, megítélésünk szerint talán túlzottan is, ha figyelembe vesszük, hogy a magyarországi holstein-fríz tehénállomány szelekciójában olyan kívánatos tulajdonságok, mint a hosszú, hasznos élettartam, vagy a tej hasznosanyag-tartalmának (elsõsorban fehérje és zsír) növekedése – több okból – nem érvényesül megfelelõ mértékben. A tehenek termelésük alatt nem érik el átlagosan a három laktációt és ez alatt a viszonylag rövid idõ alatt sok, de aránylag „híg“ tejet termeltetünk velük. Ez túl sok vizet is jelent az értékes tejalkotórészek mellett, ami túlzottan megterheli az állat ellenálló képességét is, nem beszélve itt a fejési, tárolási, szállítási és feldolgozási nehézségekrõl.

Szakfolyóirat > 2002/6 > Állattenyésztés

Fejés és tejkezelés legújabb technológiai megoldásai, a mûszaki fejlesztés irányai

Magyarország nemzetgazdaságában a szarvasmarha-tenyésztés, ezen belül a tejtermelés kiemelkedõ szerepet tölt be – mégha ezt a résztvevõk sokszor nem is érzik. A mezõgazdaság nehézipara – szokták ezt mondani – hiszen aki ezt végzi, annak az év 365 napján és a nap 24 órájában ezzel kell, hogy foglalkozzon egyforma lendülettel, szakértelemmel és a szakmához valami megmagyarázhatatlan szeretettel, amibõl soha nincs kiszállás. Viszont a legkisebb figyelmetlenségek, lazaságok a termelés és a minõség színvonalában azonnal megmutatkoznak, már másnap jól láthatóak! Éppen ezért azoknak, akik ebben az ágazatban dolgoznak, illetve az ágazat sorsát befolyásolhatják be kell látniuk, hogy a mezõgazdasági termelés egyik legeszközigényesebb ágazatát csak úgy lehet talpon tartani és stabilizálni, ha jelentõs mûszaki fejlesztéseket hajtanak végre a résztvevõk és ezek a fejlesztések hosszú idõszakra szólnak. Ehhez sok pénzre, kedvezõ támogatásokra és hosszúlejáratú, kedvezményes hitelekre van szükség!

Szakfolyóirat > 2002/6 > Állattenyésztés

Fejési rendszerek

A fejési rendszereket aszerint csoportosítjuk, hogy kötött vagy kötetlen tartási rendszerben történik a fejés. A kötött tartási módnál sajtáros, tankkocsis és tejvezetékes fejõberendezéseket, kötetlen tartástechnológia esetén stabil és mobil fejõházi fejõberendezéseket alkalmazunk.