MENÜ

Tarlóhántás és gépei másodvetések alá

Oldalszám:
2013.02.19.
A másodvetések mindig vitatott témát jelentettek a szántóföldi növénytermesztés technológiai alternatíváinak sorában. A két fõnövény közé vetett, általában rövid tenyészidejû kultúrák termesztési kockázata rendkívül nagy és alkalmazási rizikóját csak az ún. peremfeltételek (ökológia, növények biológiai jellemzõi, kemizálás, agro-mûszaki technika, ökonómiai szükségszerûség stb.) pontosítása mellett lehet jó bizonyossággal megközelíteni. A technológia szempontjából megemlítjük, hogy e termesztési módszer jól illeszkedik az ún. fenntartható mezõgazdasági folyamatokba és segítik a biodiverzitás szintentartását is. Anyagunkban a témakör talajelõkészítési részével, pontosabban a sokak által talán legfontosabbnak ítélt tarlóhántás gépesítésével foglalkozunk. Itt jegyezzük meg, hogy a másodvetések alkalmazásánál nem egy esetben fontos érv lehet a gazdálkodók mûszaki kapacitásának jobb kihasználtsága, azaz a technológiai folyamatokban résztvevõ gépek/gépsorok beruházás megtérülési mutatóinak javítása.
Igaz ugyan, hogy a tarlóhántásnak, majd az ezt követõ tarlóápolásnak nem a vízmegõrzés, illetve az okszerû vízgazdálkodás elõsegítése a legfontosabb feladata, ám ezen idõszakban a gyommagvak kezelésével azonos értékûnek kell azt tekintenünk. Az általában május-augusztusi idõszakban ugyanis kedvezõtlenül alacsony a talajok víztartalma, s a másodvetésû növények fejlõdéséhez és beéredéséhez ezzel a kinccsel okosan kell gazdálkodni. Természetesen itt is kiemelt jelentõségû a fenti utalás: a mûveleteket úgy kell végezni, hogy a gyommagvak és az elõvetemény – melynek félesége és lekerülési ideje meghatározó – elpergett magjai számára a csírázást és kelést elõmozdítsuk.
A másodvetésû növények talajelõkészítése az ún. hagyományos technológiák esetében funkcionális, de nem sematikus feladatnak tekinthetõ. A különbözõ szerves- és szervetlen anyagok (növényi maradványok, kemikáliák) sekély rétegben történõ bekeverése után rendkívül fontos az azonnali felszínlezárás. Sok esetben a tarlóápolási mûvelettel egymenetben már az egyszerûbb technikai kivitelû vetést is elvégzik. A vetõágy kialakításához további egy-, vagy két munkamenetes magágykészítés szükséges (pl. az aprómagvú mohar, szudáni fû, köles igényesebb e téren). A vetés hatékony lezárása a már említett talajnedvesség-megõrzés miatt is rendkívül fontos, ez esetenként külön menetes henger alkalmazását is igényelheti.
A másodvetésû növények tarlóhántásában és ápolásában alkalmazható munkagépek köre az elmúlt évek megélénkülõ konstrukciós tevékenységének köszönhetõen kiszélesedett. Az e feladatra korábban egysíkúan használt, könnyû-, középnehéz- és szupernehéz tárcsás boronák természetesen ma sem zárhatók ki a munkafolyamatokból. Az új gépek egy jelentõs része megtartotta a tárcsa, vagy a tárcsához hasonló (küllõs rotor, ásóborona kések) talajhajtású mûvelõelemeket, s ezeket kombinálta más szerszámokkal. A cél egyértelmûen a munkaminõség javítása volt, amely közül kiemelkedett a talajszerkezetre gyakorolt káros hatások (zárórétegek elkerülése, porosítás minimalizálása stb.) csökkentése, valamint a kémiai anyagok és a növényi maradványok jobb hatásfokú talajba dolgozása. A legnagyobb elõrelépést azonban a kapcsolt elmunkáló-lezáró egységek nagy létszámú megjelenése jelentheti. Ezen eszközök elsõsorban a kedvezõ rögméret kialakításban, a hossz- és keresztirányú felszínegyengetésben, valamint a mûvelt talajréteg hatékony lezárásában vállalnak elévülhetetlen szerepet.
Fentiek figyelembevételével – s olvasói érdeklõdésekre is reagálva – táblázatos összeállítást közlünk azokról a tárcsás talajmûvelõ gépekrõl, amelyek a forgalmazói oldalról biztosítottak a gazdálkodók felé, s többségük már tartalmazza azon kiegészítõ elemek sorát, amelyekkel megvalósítható a hatékony felszínlezárás. Mivel a másodvetés növénytermesztési technológiája rövid idõszakot enged meg a talajelõkészítési feladatokra, elõtérbe kerülhetnek az ún. kombinált eszközök. Ezek lényege, hogy mûvelet összevonással, energia- és idõtakarékos módon végezzék munkájukat. A piacon már meglévõ, illetve jelenleg is fejlesztés alatt lévõ eszközök közül bemutatjuk az egyik legígéretesebb megoldást, amelynek mûvelõelem választéka rendkívül széles határok közötti alkalmazhatóságot biztosít másodvetések alá is.
A KOMONDOR mulcs kultivátor-gépcsalád különbözõ munkaszélességû változatai a 60- 190 kW motorteljesítményû erõgépekhez illeszthetõk. A gépek mûvelõelemei (lásd ábra): a mellsõ részen gömbsüveg alakú tárcsalevelek (opcióban sík vágótárcsák), önálló mélységállítással; a váz közepén lazító szerszámtestek (lúdtalp, ill. ívelt kapákkal); a záróelemek pedig különbözõ kialakítású hengerboronák (vágókéses, spirál, rögtörõ). A szerszámok elrendezése, illetve azok variálhatósága széles körû felhasználhatóságot tesz lehetõvé, biztosítva egyúttal a hatékony száraprítást, szárbekeverést és a jó porhanyítással párosuló lazítást. A funkcionális és üzemi próbák ezévi tapasztalatai szerint e gépek alkalmazásával a menetszám– és energiamegtakarításból is adódóan kedvezõ üzemeltetési költségek érhetõk el.

Dr. Soós Sándor,
FVMMI GM Kht., – Gödöllõ

Tárcsás talajmûvelõ gépek

Megnevezés

Gyártó
ország

Motortelj.
igény

Munka-
szélesség

Tömeg

Ár

   

(kW)

(cm)

(kg)

(E Ft.)

AGRO-4,2X középnehéz vont.

Románia

80

420

2200

1002

AMAZONE BBG Europak 6001

Németország

160

600

3050

7800

AMAZONE BBG Eurodisc 9000

Németország

260

900

6900

16034

BUSA KONTROL-6,0 SN vont.

Magyarország

177

600

4500

2995

DALBO AXL 44

Dánia

109

480

4080

4101

FCTV 4000 vont.

Magyarország

73

400

980

783

FXT-4 vont.

Magyarország

60

400

1700

563

HELTI VNT-5,0 nehéz, hidr.cs.

Magyarország

120

500

3800

2236

INTERTEC Klasik X 5000 nehéz

Csehország

142

500

4550

4200

John Deere Disk Ripper 3,8 M

USA

202

381

3960

13375

KNT-4 V 40 N vont.

Magyarország

110

400

2270

1270

KUHN XM 44 X Discover

Franciaország

130

480

4285

5303

KÜHNE-770 vont., nehéz 3,0

Magyarország

55

300

2800

1991

KÜHNE-770 vont., nehéz 7,2

Magyarország

132

720

5420

4346

Kverneland DTD „X” spirál elm.

Németország

130

600

4200

7788

KVTB-4,0-E vont. középnehéz V.

Magyarország

80

400

2300

860

LEKO 6,0 NV vont. Ø 670

Magyarország

65

600

4100

1585

OMVT-3,8 vont. V Ø 560

Magyarország

88

380

1200

930

RAU Centor „X” nehéz 58 A

Franciaország

173

675

5589

7756

RAU Multitiller 4 M

Franciaország

169

400

4700

8384

RAU Supra RL 48 „V” nehéz

Franciaország

155

540

5020

6000

SIMBA C23 nehéztárcsa, 6,5 M

Anglia

224

672

7280

14799

STROM Mega 5000 nehéz elm.

Csehország

160

500

6170

5034

SZXT-3,4 vont. fok. nélk. mélységállítás

Magyarország

60

345

1400

1150

U-239/2 V függ.

Lengyelország

65

315

696

366

Väderstad Carrier 425

Svédország

80

425

3900

5573

Vogel-Noot Profi 5000 V

Ausztria

147

500

5000

4586

XTB-4,0 vont.

Magyarország

70

400

1800

1000