MENÜ

Zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek (TÉSZ-ek) támogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Igénylõ: Elismert TÉSZ-ek, a 25/1999. (III.5.) FVM rendelet alapján.
Általános feltételek: Határozat a Minisztérium által történt elismerésrõl vagy elõzetes elismerésrõl. Alapszabály vagy alapító okirat, valamint a cégbejegyzési határozat megléte.
Konkrét feltételek: Az árbevétel kiszámítása során csak a TÉSZ tagjaitól származó vagy a saját alapanyagból készített feldolgozott termékek értéke vehetõ figyelembe.
Támogatás mértéke: Az elismert TÉSZ-ek esetében az árbevétel 6 %-a, az elõzetesen elismerteknél a számlával igazolt 2002. évi árbevétel 20 %-a, de legfeljebb 30 millió Ft. (A támogatás a várható éves árbevétel alapján is igényelhetõ. Ez esetben az elszámolás utólagosan meg kell, hogy történjen. Nem teljesítés jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.) Támogatásra jogosultak azok a TÉSZ-ek is, amelyek korábban már kaptak ezen a jogcímen támogatást.
Benyújtás helye: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Benyújtás ideje: Folyamatos
Elbírálás: A támogatási kérelem és a szükséges mellékletek benyújtását követõ 30 napon belül.
Igényelhetõ: A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazolása alapján a 215/2001. (XI.17.) rendelet 3.5. mellékleteivel (nyilatkozatok) igényelhetõ az APEH-tõl.
Ellenõrzi: A Minisztérium az illetékes szakértõ szervek bevonásával. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt összeggel – a Minisztérium kezdeményezi.
Információ: A szövetkezésekrõl és az egyéb gazdálkodói szervezetek támogatásáról részletes információt a falugazdászoktól kaphatunk.

Varga Gábor