MENÜ

A szõlõ gombaölõ szerei

Oldalszám:
2013.02.19.
Táblázat

A szer
neve

Forg.
kat.

Liszt-
harmat

Peronosz-
póra

Sz.
orbánc

Szürke
rothadás

Megjegyzés

A szer
neve

Forg.
kat.

Liszt-
harmat

Peronosz-
póra

Sz.
orbánc

Szürke
rothadás

Megjegyzés

Acrobat MZ III

 

+

     

Eclair 49 WG II

+

+

 

+

 

Altima II

 

+

 

+

 

Electis 75 WG II

 

+

     

Antracol WP III

 

+

     

Euparen III

 

+

 

+

 

Anvil SC III

+

      +kontakt szer

Eurokén 2000 80 WG III

+

       

Astra Rézoxiklorid III

 

+

+

   

Falcon 460 EC II

+

       

Atemi S III

+

       

Flamenco II

+

 

(+)

   

Axanit Cu 50 WP III

 

+

     

Folicur Multi II

+

+

 

+

 

Axanit F 50 WP II

 

+

 

+

 

Folicur Solo II

+

   

+

 

Bayleton 25 WP III

+

       

Folpan 48 SC, 50 WP II

 

+

+

+

 

Benazol 50 WP III

+

       

Folpan 80 WDG II

 

+

+

+

 

Bordói Por III

 

+

+

   

Forum FP II

 

+

+

+

 

Bordói lé + Kén FW III

+

+

     

Forum R III

 

+

+

   

Bordói lé Alapanyag III

 

+

+

   

Fundazol 50 WP III

     

+

 

Bordói lé FW III

 

+

+

   

Fundazol 50 WP Plus III

+

       

Bordómix DG III

 

+

     

Funguran-OH 50 WP III

 

+

+

   

Bravó 500 II

 

+

     

Galben M (R) III

 

+

     

Bumper 25 EC III

+

       

Karathane FN-57 (LC) III

+

       

Buvicid F II

 

+

+

+

 

Kén 800 FW III

+

       

Buvicid K III

 

+

     

Kénkol 800 FW III

+

       

Captan 50 WP III

 

+

     

Kocide 101 (2000) III

 

+

+

   

Champion 50 WP (2 FL) III

 

+

     

Kocide Combi (DF) III

 

+

+

   

Clortosip L II

 

+

     

Kolfugo Kén III

+

       

Condor F1 III

+

       

Kolfugo Szuper II

+

       

Contaf III

+

      +kontakt szer

Kristály IQ (Crystal) I

+

     

korlátozás!

Cosavet DF III

+

       

Kumulus S III

+

       

Cuprofix 30 DG III

 

+

     

Kupfer Fusilan WG III

 

+

     

Cuprosan Super D III

 

+

+

   

Kupfer-Phaltan II

 

+

 

+

 

Cuproxat FW III

 

+

     

Kusor 450 FW III

+

+

     

Curzate F III

 

+

 

+

 

Manex II III

 

+

+

   

Curzate R III

 

+

     

Manzate III

 

+

+

   

Delan 700 WG III

 

+

     

Melody F 43,5 WP II

 

+

+

+

 

Delan 750 SC III

 

+

     

Merpan 50 WP III

 

+

     

Delan SP III

 

+

     

Merpan 80 WDG III

 

+

+

   

Discus DF (Top) II

+

+

 

+

 

Microthiol Special III

+

       

Dithane DG (FL) III

 

+

+

   

Mikal 75 WP III

 

+

 

+

 

Dithane M-45 III

 

+

+

   

Mikal C 64 WP III

 

+

     

Domark 10 EC II

+

       

Miltox Special III

 

+

+

   
Megjegyzés: Valamennyi rézgálic készítmény (Almszkij, Blue Stone, Kék kõ, Kistim, Zorka, 98, Scarmagnan) bordói lé formájában használható!

A szer
neve

Forg.
kat.

Liszt-
harmat

Peronosz-
póra

Sz.
orbánc

Szürke
rothadás

Megjegyzés

A szer
neve

Forg.
kat.

Liszt-
harmat

Peronosz-
póra

Sz.
orbánc

Szürke
rothadás

Megjegyzés

Mycoguard 500 SC II

 

+

     

Rubigan 12 EC III

+

       

Mythos 30 SC II

     

+

 

Saprol III

+

       

Necator 80 WG III

+

       

Scarmagnan Rézgálic III

 

+

+

   

Nedvesíthetõ kén III

+

       

Sereno I

 

+

     

Nikekén 800 FW III

+

       

Shavit F II

+

+

+

+

 

Ortho-Phaltan II

 

+

 

+

 

Solfo M 80 WP III

+

       

Orthocid 50 WP III

 

+

     

Sumi-8 12,5 WP III

+

       

Perocin 80 WP III

 

+

     

Sumilex 50 WP III

     

+

 

Perotox WP III

 

+

+

   

Systhane 12 E (24 E) III

+

       

Perthiram 500 SC II

 

+

     

Szulfur 900 FW III

+

       

Pluto 50 WP III

 

+

+

   

Tanos II

 

+

     

Pol-Thiuram III

 

+

 

+

korai sz. penészre

Teldor 500 SC II

     

+

 

Polyoxin AL WP III

+

   

+

 

Thiovit III

+

       

Polyram DF III

 

+

     

Tiocid III

+

       

Pomuran III

 

+

     

Tiosol III

+

     

lemosó is

Punch 40 EC I

+

     

+ kén

Tiuram Granuflow II

   

+

+

 

Quadris III

+

+

 

+

 

Topas 100 EC III

+

       

Rézgálic III

 

+

+

   

Topsin-M 70 WP III

     

+

 

Rézkén 650 FW III

+

+

     

Trichodex WP III

     

+

 

Rézkénpor III

+

+

     

Trifmine 30 WP III

+

       

Rézkol 400 FW III

 

+

     

Vectra II

+

       

Rézoxiklorid 50 WP III

 

+

+

   

Vegesol R III

 

+

+

   

Rézoxiklorid Alboria III

 

+

+

   

Ventillált kénpor III

+

       

Ridomil Gold Combi II

 

+

 

+

 

Verita WG I

 

+

     

Ridomil Gold MZ 68 III

 

+

     

Vitra Rézoxiklorid III

 

+

+

   

Ridomil Gold Plus III

 

+

     

Vondozeb DG III

 

+

     

Ronilan DF (FL) II

     

+

 

Vondozeb Plus III

 

+

+

   

Rovral 25 FW (50 WP) III

     

+

 

Zetanil R III

 

+

+

   

Megjegyzés: Valamennyi rézgálic készítmény (Almszkij, Blue Stone, Kék kõ, Kistim, Zorka, 98, Scarmagnan) bordói lé formájában használható!