MENÜ

MEGFOSZ konferencia

Oldalszám:
2013.02.19.
2002. május 23-án tartotta konferenciáját a Mezõgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége Budapesten, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen.
Lekrinszki István a MEGFOSZ elnökének megnyitó beszédét követõen, Dr. Németh Imre, országgyûlési képviselõ, FVM miniszterjelölt vette át a szót. Elõzetesként vázolta a jelenlegi helyzetünket a Nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva. Elmondta, hogy a komoly problémákat okozott a piacszabályozás és az irányítás is. A kiindulási helyzetünk nem túl kedvezõ. Nem tekinthetjük a mezõgazdaságot a racionalitás szemüvegén keresztül. Társadalmi kötelezettség a feltételek megteremtése. Meg kell mondani az itt élõ embereknek milyen tevékenységet folytassanak, illetve mit termeljenek. Nem lehet egységesen besorolni, külön kategóriákat kell meghatározni és jogi szabályozásokat bevezetni. A támogatások tekintetében elsõdleges cél a hozzáférhetõség minden mezõgazdasági termelõ részére. A családi gazdaságok továbbra is kedvezményeket élveznek, melyet bõvíteni kívánnak. Támogatási források között említette továbbá a normativitást, az üzletrészek kifizetésének a megoldását, kistermelõk adózási kedvezményét, illetve a termõföld vásárlásának elõsegítését.
A termelési hitelek rendezésének elõsegítéseként kidolgoztak egy úgynevezett tehermentesítést. A több éve adósságban szenvedõ termelõk életképességének felülvizsgálatát követõen, lehetõség lesz az adósság felfüggesztésére. Mindez a munkahelyek megtartására irányuló elképzelés. Azon termelõk megmentése a cél, akik önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe (pl.: jégkár), ugyanakkor ezzel a megoldási lehetõséggel újra életképessé válnak.
A gépforgalmazás hazai helyzetérõl Dr. Németh Imre elmondta, hogy a mezõgazdaság eszközparkja nagymértékben elmarad a nyugatitól. Az ehhez szükséges pénzösszeg azonban nem áll rendelkezésre, a meglévõ keretbõl kell gazdálkodni. Ezért fontos, és a gépforgalmazás szempontjából is a legnagyobb tét, a csatlakozás. A támogatások egyik fõ feladatának tekintik a géptámogatások folyamatos fenntartását az EU csatlakozásig.
Ezt követõen Lekrinszki István a MEGFOSZ elnöke ismertette a szövetség éves munkáját. Kiemelte, hogy megalakulásuk 3 éve alatt megkétszerezõdött a taglétszámuk, erõsödött a szövetség. A szakmai kormányzat elfogadta partnerként és ez várható a jövõben is. Megfelelõ mûszaki háttér nélkül olyan a gazdaság, mint a fegyvertelen katona.
Az idei elsõ kiállítás az AGRO+ MASHEXPO meglepõ, nem várt sikerrel zárult, mely 2003. február 19- 22-e között kerül újra megrendezésre.
A MEGFOSZ belépett a Nemzetközi Szövetség tagságába. A jubileumi konferenciát Magyarországon tartják. Létrejött továbbá az AGROINNOVÁCIÓS Központ, megalakult a Marketing Bizottság. Õszre egy Etikai Bizottságot szeretnének felállítani.
Dr. Hajdú József az FVM MI-tõl ismertette a 2001. évi gépeladás hazai helyzetét.

(x)