MENÜ

Minden évjáratban megtérül

Oldalszám:
2013.02.19.
A napraforgó termesztésében a termést negatívan befolyásoló faktorok közül a gombabetegségeket sokan mint évjárati tényezõt tartják számon, ezzel mintegy elõre minõsítve a gombaölõ szeres kezelések termésre gyakorolt hatását. Sok éven keresztül a szakmában száraz éveknek nevezett idõszakban ez valahol meg is állta a helyét, az összehasonlításokban látványos különbségek nem voltak, pontos termésméréses eredményekkel alátámasztott vizsgálatokat a korszerû készítményekkel nem végeztek. Holott a lényeg a ráfordítások megtérülésén van!
Léteztek ugyan külföldi adatok, vizsgálatok, de ezek „adoptálása” megint csak nehézkes lehet. A fenti „kétségek” eloszlatására az elmúlt években a DuPont saját kísérleteket állított be. Ezek célja a kérdés megválaszolása mellett a fajtaérzékenységbeli különbségek, illetve az Alert® más készítményekhez viszonyított teljesítményének értékelése volt, és lesz a jövõben. Ugyanígy célunk volt a kezdetben, hogy a technológiai ajánlatunkat teszteljük, keresve a termelõ számára a legkedvezõbb megoldást (prevenció, egyszeri vagy kétszeri kezelés, elõrejelzésre alapozott védekezés).

Az elmúlt évek eredményeit összefoglalva:
A kísérleti területeken elsõsorban a Diaporthe helianti tünetei voltak jelen, a kezeletlen és, a betakarítás közeledtével, a kezelt parcellákon egyaránt.
30 köztermesztésben szereplõ fajtát vizsgáltunk, azonban a fajtaérzékenység megítélésére helyhiány miatt itt nem vállalkozhatunk.
Megállapítható azonban, hogy valamennyi fajta esetében volt különbség a kezelt javára +3%-tól +173%-ig.
DuPont hosszútávú napraforgó termésösszehasonlitó eredmények 1997-2001.
Mottó: Egy évben kihagyott védekezés miatt bekövetkezett terméscsökkenés, több év profitját viszi el!
Az elmúlt 5 év terméseredményei átlagosan 500 kg/ha terméstöbbletet mutatnak!

Egyszeri preventív kezelés, Alert® 1 l/ha, DuPont és üzemi kisérletek

Év

Kezeletlen
t/ha

Kezelt
t/ha

Napraforgó
Ft/t

Többlettermés
t/ha

Többlettermés
értéke Ft/ha

Többletráfordítás
Ft/ha

Többlet-
jövedelem

1997

0,94

1,88

39.000

0,94

36.660

5.768

30.892

1998

1,74

2,31

49.000

0,57

28.126

6.574

21.552

1999

2,34

2,99

46.000

0,65

29.716

7.292

22.424

2000

3,91

4,17

43.000

0,25

10.922

7.671

3.251

2001

3,97

4,64

57.000

0,67

37.962

8.140

29.822


A plussz ráfordítás megtérült!
Annak eldöntésére, hogy a rendelkezésre álló készitmények között az Alert® milyen helyet foglal el, ismét a gyakorlat számára értékelhetõ, termésben kifejezhetõ eredmények szükségesek. Ezért 1999-ben 15 fajtában már több kérdésre választ keresve kerültek a kísérletek beállításra. Kezeletlen, különbözõ készítményekkel kezelt, illetve Alert® egyszeri és Alert® kétszeri kezelések után mértük a terméseket.
Általánosságban elmondható, hogy 1999-ben a napraforgó korai levélbetegségei közül nem a Diaporthe helianti volt az egyeduralkodó.
A diaporthe, a phoma és a sclerotinia mellett alternária fajok egyaránt jelen voltak a parcellákon augusztus második felében.
Legnagyobb termésnövelõ hatást két preventív kezelés adta, ezt követte az egyszer korábban és végül az egyszer virágzás körül elvégzett kezelés!
A terméseredményeket nézve az Alert® kétszeri használata hozta a legnagyobb terméstöbbletet, +47%-ot.
Az adott év csapadék- és a napraforgó jövedelmezõségi viszonyai alapján dönthetünk arról (ld. fenti táblázat), hogy kórtani és jövedelmezõségi szempontból hányszori védekezés indokolt.

Az Alert® S hatékonysága a napraforgó betegségei ellen, terméseredmények 1999. Debrecen-Látókép

Kezelés

vinklozolin+
karbendazim

vinklozolin+
karbendazim

azoxistrobin

flutriafol+
karbendazim

ciprokonazol+
karbendazim

Alert® S

Alert® S

Kezeletlen

Kezelés 1,

1 l/ha

1,5 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

0,8 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

Kezelés 2,

1 l/ha

Átlag
tonna/ha

2,697

2,78

2,923

2,755

2,783

2,99

3,453

2,344

Kezeletlen
%-ban

115

118,6

124,7

117,5

118,7

127,6

147,3

100


Összefoglava elmondhatjuk, hogy az elmúlt években – függetlenül az idõjárás alakulásától és a kórokozók dominanciájától – az Alert® S-el végzett kezelések hozták az elvárásokat, megtérülésüket a számok bizonyítják.
DuPont, napraforgó lombvédelmi technológiai javaslat:
elsõ kezelés: 6-8 levélpáros állapotban Alert® S 1 l/ha második kezelés: virágzás kezdetén Alert® S 1 l/ha PERMETEZÉSI PARAMÉTEREK Elsõ kezelés: min. 300 l/ha lémennyiség, szántóföldi permetezõgép Második kezelés: 70-80 l/ha légi kijuttatás

Tóth Elemér, Rácz István
DuPont Magyarország Kft.