MENÜ

A 2003. évi öntözési projektünk tervezése 1.

Oldalszám:
2013.02.19.
Az öntözés megtervezéséhez egy térben és idõben nagyon bonyolult információ halmazra van szükségünk, amelynek összegyûjtése mindig a termelõ számára okoz nehézséget. Szinte mindig kiderül, hogy szûkebb környezetünkbõl is ismereteink mennyire hiányosak.
Az öntözési hatástanulmány, mint elõ terv elkészítése tartalmazza mindazokat a körülményeket, amelyek meghatározzák a konkrét mûszaki megoldást, a késõbbi viták elkerülése érdekében mindig ragaszkodjunk az írásbeliséghez.

Az adott terület vonatkozásában mielõtt, költséget áldozunk nagyon fontos a tervezési adatok részletes ismerete.

Az öntözés tervezésnél aranykorona értéket el kell felejteni, mint tervezési tényezõt.

Lényeges a területünk változékony domborzata, erõs lejtése , rossz vízgazdálkodású talaja, felszín közeli talajvíz, vízzáró rétege, környezeti szennyezõ források léte. Az öntözés feladata nem elsõsorban a talaj termõképességének lényeges javítására irányul, mert azt az alkalmassága eldönti, hanem arra, hogy gazdaságosan milyen módon lehet tartósan fenntartani az intenzív mûvelési állapotot. Ha területünk elvileg alkalmas és vízbeszerzésre lehetõségünk van akkor a munka a meteorológiai adatok beszerzésével kezdõdik.

Öntözési tevékenységünk a klíma korrekciójára, a csapadék mennyiség mennyiségi és eloszlásbeli korrekciójára irányul, ezért részletesen ismernünk kell az adott helyszín csapadék viszonyait, eloszlását, kitettségét szélviszonyait. A következõ lépés a tervezett és környezõ területek tulajdon és használati viszonyainak tisztázása.

A területek meliorációja, megközelíthetõsége, a vízforrástól való távolsága valamint az energia beszerzési lehetõség külön-külön eldöntheti, hogy szabad-e az adott területen öntözésben gondolkodni.

Minden földhasználónak és földtulajdonosnak érdemes ezt az öntözési hatástanulmányt elkészíteni, vagy szaktervezõtõl megrendelni , mert jelentõsen kitágíthatja a száraz szántóföldi gazdálkodás pespektíváját és növelheti termõföldjének forgalmi értékét. Célszerû már az öntözési hatástanulmányban megterveztetni, hogy várhatóan mennyibe kerül 1 m3 öntövíz kijuttatási költsége.

Tisztázatlan feltételrendszer mellett nem érdemes öntözéssel próbálkozni.

Az öntözési hatástanulmány birtokában pontos információnk van a területünkrõl, a vízforrásról és a az öntözõvíz költségeirõl és kedvezõ eredmények esetén bátran továbbléphetünk a tervezett öntözési kultúrához kapcsolódó kérdésekhez.

Magyarországon az öntözés támogatott tevékenység, támogatás viszont csak érvényes hatósági engedélyek alapján vehetõ igénybe. A hatósági engedélyek közül legfontosabb a talajvédelmi hatóság szakhatósági engedélye és a vízügyi igazgatóság vízjogi létesítési engedélye, amelyek nélkül nincs öntözési támogatás.

Sokszor elõfordul az a gyakorlat, hogy a termelõ az alapadatok és a mûszaki gazdaságossági elõkészítés nélkül elindítja az engedélyezési eljárást és menet közben jelentõs kompromisszumokkal és idõveszteséggel alakul ki alakul ki a végleges elképzelés.

Ma több jó referenciával rendelkezõ öntözési beruházásokat kivitelezõ cég képes adni ma rövid határidõre – díjmentesen – olyan területre szabott részletes öntözési specifikációt és árajánlatot, amelyben a legkorszerûbb termékek és megoldások szerepelnek. A termelõnek így van ideje a megalapozott, jó megoldást kiválasztva szerzõdni a megvalósításra és nem fenyegeti az az érzés, hogy idõzavarban olyan döntés kényszerben van, amelyhez nem rendelkezik megfelelõ szakmai és pénzügyi információval.


Jáger János
06309528326