MENÜ

Híd az Európai Unióba

Oldalszám:
2013.02.19.
A közelmúltban konferenciát tartott Budapesten ’Híd az Európai Unióba” címmel az Agribrands Europe Hungary Rt. /AEH.Rt /, a Cargill Incorporated magyarországi leányvállalata. A konferenciára abból az alkalomból került sor, hogy a cég egy új márkanevet vezet be a piacra Cargill Animal Nutrition / CAN / néven a nagyüzemi szegmens számára.
Nagy érdeklõdés kísérte az Európai Uniós kihívások a mezõgazdaságban címû prezentációt, melyet Dr. Vajda László az EU Integrációs Fõosztály fõcsoport fõnöke adott elõ. Elõadások hangzottak még el a Cargill Animal Nutrition Európában és A CAN márkastratégiája címmel. Ezután, külön folytatódott a program a sertés és a szarvasmarha szemináriumokon. A sertés szemináriumon az AEH Rt. szakemberei tájékoztatót adtak többek között a sertés Fókusz program magyarországi bevezetésérõl, a CAN globális kutatás-fejlesztési hátterérõl, a környezeti feltételek szerepérõl a sertéstartásban, a programhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokról és a legújabb kutatási eredmények alkalmazásáról az új Sertés Fókusz Programban. Ismertették a bevezetésre kerülõ MAX TM rendszert, melynek lényege, hogy kapcsolatot teremt a biológiai növekedési modell és a takarmányadag optomalizáló program között, hogy végeredményként a lehetõ legjobb takarmányozási megoldás szülessen. Összekapcsolja a legjobb takarmányozási ismereteket különbözõ információk alapján, és lehetõvé teszi a telepi tulajdonos elvárásaihoz leginkább közlelítõ megoldás megtalálását.

A szarvasmarha szemináriumon szó esett a Tejelõ Fókusz Program magyarországi bevezetésérõl, bemutatták a Cargill Tranziciós Modellt, elõadás hangzott el a többi között a telepi eszközökrõl és szolgáltatásokról a Tejelõ Fókusz Programban és a programhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokról.

A Cargill vállalatot magántulajdonú vállalkozásban , 1865-ben alapították az Amerikai Egyesült Államokban . Jelenleg 57 országban vannak jelen és több mint 90 ezer embert foglalkoztatnak. A 2001 /02-es forgalmuk, meghaladta a 49.4 milliárd dollárt, nettó nyereségük 850 millió dollár volt, forgalmuk alapján a világ 17. legnagyobb cége lett a Cargill. Foglalkoznak mezõgazdasági alapanyag elõállításával és feldolgozásával, élelmiszer alapanyag /pl.édesítõszerek, étolaj, stb. / gyártásával. De állítanak elõ élelmiszereket / tõkehús, baromfi / feldolgozóknak, szolgáltatóknak és forgalmazóknak, a végtermékek saját néven jutnak el a fogyasztókhoz. A Cargill tevékenységi körébe tartozik az említettek mellett a gabonafelvásárlás, kereskedelem, disztribúció, a növényolaj feldolgozása, étolaj készítése, édesítõszerek elõállítása, sörárpa készítése. Feldolgozzák a gyümölcsöket ivólé sûrítmények elõállításához, tõkehúst és baromfit dolgoznak fel, õrölt kókuszbabot csinálnak csokoládé alapanyagokhoz, de foglalkoznak só kitermeléssel, feldolgozással és piacra juttatásával is. Feltétlenül meg kell említeni az állati takarmányok elõállítását, a kockázatmenedzselést, a vasúti folyami és tengeri szállítmányozást, az acélgyártást és kereskedést.

A Cargill vállalat fõ stratégiája, hogy 2010-re elismerten világvezetõk legyenek a mezõgazdasági és élelmiszeripari vevõk számára nyújtott szolgáltatásokban. A cél : a világ vezetõcégévé válni az emberek élelmezése terén. A küldetésük: hogy megkülönböztetõ értéket teremtsenek. Szemléletük: a megbízhatóság, a kreativitás és vállalkozó szellem. Teljesítményük mércéje pedig a munkatársak elkötelezettsége, az ügyfelek elégedettsége, a közösségek erõsödése és a vállalat jövedelmezõségének növekedése.

A Cargill Animal Nutrition, a takarmányozási üzletág 9 000 alkalmazottjával négy kontinens 26 országában mûködik 178 takarmánykeverõjébõl 33 Európában van, évente 12 millió tonna takarmányt gyártanak. Magyarországon két gyáruk van, Karcagon és Kaposvárott. A két gyár évi 130.000 tonna premixet, koncentrátumot és takarmánykeveréket állít elõ, 200 dolgozóval. A magyarországi történet röviden:

Purina- Hage /1990-95 /
Purina Hungaria /1995-98 /
Agribrands Europe Hungary /1998/
ez az Agribrands International Inc. része.
Agribrands Europe Hungary /2001/
ez a Cargill Animal Nutrition része.
Megalkották magyarországi márkastratégiájukat is, ez a következõ:
- takarmány forgalmazói szegmens márkája továbbra is a Purina
-közvetlen, nagyüzemi szegmens márkája a Cargill Animal Nutrition
-a vállalati azonosító szintén a Cargill Animal Nutrition
- a Cargill Animal Nutrition márka ígérete: „Világszínvonalú megoldások, elsõ osztályú emberek. „

Magyarország agrárszektora nagy kihívások elõtt áll az uniós csatlakozással kapcsolatban. A Cargill Animal Nutrition olyan új termék, szolgáltatás és emberi erõforrás komplexumot bocsájt a nagyüzemi gazdálkodók részére, mellyel versenyképessé válhatnak Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt.