MENÜ

A környezet hatása a húsminõségre 2

Oldalszám:
2013.02.19.
A korábbi részben azokkal a sertésekre ható környezeti tényezõkkel foglalkoztunk, melyek befolyásolják a hústermelést, így a gazdaságosságot. A levegõ ammónia, por, páratartalmáról, és a hõmérsékleti komfortzónáról esett szó.
Néhány gondolat erejéig még foglalkozzunk a hõmérséklettel azon belül a relatív környezeti hõmérsékletet tekintsük át. A sertést számos hatás éri a környezet hõmérsékleti összetevõin túl. A légmozgás a huzat és a páratartalom is nagy mértékben befolyásolja, az állat pillanatnyi közérzetét. Sok tenyésztõ csak a hõmérõvel mérhetõ környezeti hõmérsékletre figyel. Ha a hõmérõ higanyszála a megfelelõ értéket mutatja úgy gondolják, hogy a sertés komfort érzete jó.

A sertések feltehetõen szívesen felkapnának egy kabátot vagy mellényt, amikor a hõmérséklet leesik, vagy huzat söpör át az istállón. De mivel ez nem lehetséges, ezért nem csak a környezeti hõmérsékletre kell figyelnünk, hanem a relatív környezeti hõmérsékletre is. Ez utóbbi figyelembe vesz olyan tényezõket, mint a szél és a nedves testfelület mérete.

Egyes szakirodalmak szerint az alábbi hõmérséklet tartományok a legoptimálisabbak az elvárt termelési eredményekhez.

Fázis Referált tart. Alsó kritikus hõm.
Szopós malac 32 C° 26 C°
Választott malac 28 C° 21 C°
Süldõ 26 C° 18 C°
Hízó I. 23 C° 15 C°
Hízó II. 21 C° 9 C°


A fentiekben a malacok, süldõk és hízó sertések számára kívánatos hatékony hõmérsékleti értékek szerepelnek. A szopós malacok (<7kg) a 27-30 C°-ot kedvelik, míg a választott malacok (11-27kg) számára 22-25 C° az optimális. Az alsó kritikus hõmérséklet az a hõmérséklet, amely alatt az állatok önkéntes takarmányfelvétele nõ vagy az állat testének energiatartalékait használja a testhõmérséklet fenntartására.

A relatív környezeti hõmérsékletet a következõ tényezõk befolyásolják: léghõmérséklet, huzat, a padozat típusa, és a felszíni hõmérséklet

A hõ veszteség legjelentõsebb forrása az állat testét érõ szél és huzat. Ez a hõvezetésbõl adódó veszteség az összes hõ veszteség 40-45 %-a lehet.

A huzat hatása a relatív környezeti hõmérsékletre.

0,15 m/sec -7 °C
0,45 m/sec -13 °C
1,50 m/sec -18 °C


Ahogy az az adatokból is látható, a huzat drasztikussan csökkenti a relatív környezeti hõmérséklet alakulását.

A huzat forrásai lehetnek a trágya aknák, ajtónyílások, légszívó csövek, szellõzõ reteszek, egyéb nyílászárók.

A kis beáramlási sebesség különösen gyakori probléma. Ismert tény, hogy a meleg levegõ felszáll, míg a hideg levegõ a talajszinten ül meg. Ha a beáramlási sebesség túlságosan lassú, a hideg levegõ gyorsan leesik a talajszintre és így az állat számára huzatot okoz.

A padozat típusa alapján a következõk szerint változik a környezet relatív hõmérséklete.

Beton táblák -9 °C
Fém rács -9 °C
Mûanyag rács -7 °C
Beton (nedves) -18 °C
Beton (száraz) -9 °C
Szalma +7 °C
Fa -7 °C


Az istálló padozatának anyaga is szerepet játszik a relatív környezeti hõmérséklet (RKH) emelkedésében illetve csökkentésében. Így pl. a nedves beton padozat 9 C°-kal csökkenti az RKH értékét.

Végül az istálló szigetelése szintén befolyásolhatja a relatív környezeti hõmérsékletet. Egy régi, rossz szigetelésû istálló 5-7 C°-kal csökkenti a relatív környezeti hõmérsékletet. Hogyan hatnak a relatív környezeti hõmérsékletben bekövetkezõ változások a színhús termelésre és a takarmányértékesítésre?

Túl hideg környezetben a takarmányt az állat a saját hõháztartásának fenntartására fordítja.

A sertés számára a normális életfunkciók fenntartása az elsõdleges. A létfenntartás szükségletén felül felvett táplálóanyagok fordítódnak a termelési funkciókra, pl. növekedésre.

A hõmérséklet hatása a süldõk (18-54kg) növekedési teljesítményére

Az alacsony hõmérsékletnek kitett süldõk takarmányfelvétele nagyobb, de gyarapodásuk gyengébb. A süldõk többet esznek, hogy „üzemanyagot” biztosítsanak a testhõmérséklet fenntartásához. Ebben a helyzetben az aminosav koncentrációt csökkenteni kell a megnövekedett takarmányfelvételnek megfelelõ mértékben.

A magasabb hõmérsékletnek kitett állatok takarmányfelvétele csökken. Ez veszélyezteti a színhús gyarapításra való képességüket, mivel kevesebb aminosavat vesznek fel. A táblázat azt mutatja, hogy 18-C° fölött a süldõ kevesebbet eszik, lassabban gyarapodik és rosszabb a takarmányértékesítése.

Hõm. C° Napi t.t.gy./kg Napi tak. Felvétel/kg
0 0,53 5,05
0,7 0,53 3,74
10 0,79 3,48
16 0,78 3,13
18 0,84 3,21
24 0,71 2,61
29 0,43 2,20
34 0,30 1,50


Az istálló típusának hatása a hízó sertés teljesítményére és Carcass összetételére

Kritérium Zárt Nyitott Különbség
Teljesítmény
Napi gyar. (kg) 0,88 0,78 12,7 %
Tak. fogy.(kg) 2,78 2,76 0,80 %
Tak/gyar. 1,42 1,60 12,0 %
Carcass Összetétel
Carcass tmg (kg) 81,39 80,04 1,7 %
Színhús % 48,86 50,77 3,9 %


Egy nemrégiben végzett kutatás vizsgálta a termelési teljesítmény és a carcass ( hasított félsertés ) jellemzõinek alakulását zárt és nyitott elejû istállós tartás esetén. A kísérletet decemberben, januárban és februárban végezték és kizárólag hízósertéseket (45-109kg) vizsgáltak.

Megállapítható, hogy a zárt istállóban tartott hízók növekedési üteme és takarmányértékesítése jobb, a meleg hasított féltestek pedig nagyobb tömegûek. Ugyanakkor az is látható, hogy nyitott istállóban nevelt állatok nagyobb színhús kitermelési arányt (%) és nagyobb mennyiségû színhúst termelnek azonos élõsúly mellett.

Ezekbõl is kitûnik mennyire fontos, és milyen hatása van a hõmérsékletnek a gazdaságos termelésre.

A kedvezõtlen hõviszonyokra ( hõstressz ) az állatok rendszerint a következõképpen reagálnak, lihegés, nedves felületekhez dörglõdzés, rendszertelen bélsár ürítés, csökkent takarmányfelvétel, majd késõbb növekedés visszamaradása, rosszabb takarmányértékesítés.

A hûtési módszer hatásal lehet a sretések teljesítményére hõstressz esetén. Bár igen ritkán foglalkoznak vele.

Párásító vagy porlasztós öntözõ rendszerrel, hõérzékelõvel és idõzítõvel ellátott porlasztós öntözõ rendszer nagyobb mértékû javulást eredményez a növekedésben, mint egyéb a párásító rendszer.

A porlasztós öntõzõ rendszer idõkapcsolóval egybekötve jelentõsen növeli a gyarapodást és a takarmányértékesítést is. A Kansas Egyetemen süldõkkel végeztek egy kísérletet a nyári idõszakban és azt találták, az idõzített porlasztós öntözés az egyes öntözések között a nedvesség hatékonyabb párolgását teszi lehetõvé. Ezzel szemben a párásító berendezés, mely az istálló levegõjét telíti vízzel gyakran rosszabb körülményeket teremt.

A rossz környezeti hõviszonyok hatására csökken a takarmányfelvétel a vemhesülési és fialási ráta, az embrióelhalás gyakoribb, megnövekedik halvaszületési arány, csökkent választási testtömeg.

Ahogy azt korábban bemutattuk az állatok csökkentik a takarmányfelvételt, hogy csökkentsék az anyagcsere hõtermelését. Ha a hatékony környezeti hõmérséklet a felsõ kritikus hõmérséklet fölé emelkedik, az 10-15 %-kal csökkenti a sertések takarmányfelvételét és növekedési ütemét, minden 2,5oC hõmérséklet emelkedés esetén.