MENÜ

Az öntözõszivattyú szerepe az öntözésben

Oldalszám:
2013.02.19.
Az öntözéshez minden esetben többlet energia szükséges, mert a ritkán fordul elõfordul elõ, hogy az öntözõvíz megfelelõ térfogatárammal és nyomással rendszerben álljon rendelkezésre.
Ha feltételezzük, hogy a vízminõség nem tervezést korlátozó tényezõ, minden figyelmünket a jó szivattyú kiválasztására fordíthatjuk. A jó öntözõszivattyú legfõbb ismérve a rugalmasság.

A szivattyú rugalmasságát és teljesítményét a jelleggörbével jellemezzük:

A jellemzõ munkapont kiválasztása a teljesítmény tartomány közepén célszerû, mert az üzemelés ebben az esetben a leggazdaságosabb.

Példánkban kb 15 m3/h teljesítménnyel 2380 fm 33 cm-es osztású csepegtetõ szakaszt , kb. 1 ha 4 m sortávolságú málna ültetvényben 12 db 200 m-es sort tud kiszolgálni egy idõben .28 l/h mikro szórófejjel 535 tág térállású fa válik egy idõben öntözhetõvé.

A következõ szempont a szivattyú hidraulikai teljesítményének ellenõrzése, amelyet m-ben fejezünk ki az egyszerûbb számítás érdekében.

Ismert, hogy a víz szállítása során veszteségek lépnek fel. A szívó oldalon a vizet fel kell emelni a szivattyú járókerekének magasságáig, amely energiát igényel. Tapasztalat szerint a szívóoldal kialakítása szinte standard hiba. Minden egyes rosszul sikerült megoldás a nyomó oldalon csökkenti a hatékonyságot. Rendszeres a rossz szívócsõ átmérõ, a durva szûrõ, a nem megfelelõ idomok beépítése.

A nyomó oldalon a szûrõ, majd a csõvezeték, az idomok és végül maga az öntözõ elem használja fel az energiát.

Mindezeket összesítve kiderül, hogy az utolsó elemnél biztosítani tudjuk-e a mûködéshez szükséges nyomást. Ha nem nagyobb teljesítményû szivattyúval újra el kell végeznünk a méretezést.

Az öntözés megalapozásánál fontos kérdés a szivattyú teljesítményét szolgáltató energia biztosítása. Ideális esetben az elektromos áram a helyszínen rendelkezésre áll, de sokszor korlátozó tényezõ az indítási áram felvétel , amely jelentõsen meghaladja a normál üzem alatti igényeket. A tervezésnél felmerülnek a gazdaságossági tényezõk . mert több évre el kell dönteni, hogy az energiát jelentõs energia lekötéssel az elektromos hálózatból, traktorhajtással, aggregáttal , vagy gázmotorral biztosítjuk.

A szivattyú helyes kiválasztása mindent meghatároz az öntözésnél:

  • A biztonságos üzemelést
  • A költségeket
  • Az automatizálás és szabályozás lehetõségét.
    A rendelkezésre álló szivattyú kínálatot ismerve minden termelõnek lehetõsége van tervezõvel áttekinteni jól, vagy kevésbé jól mûködõ rendszerét annak érdekében, hogy további megtakarításokra és hatékonyság javulásra nyílik-e lehetõsége.

    A szivattyú kiválasztásánál az optimum az egyetlen jó megoldás, nincs értelme tapasztalati alapon olcsó típusok mellett dönteni, mert az ár tükrözi a minõséget is.

    Jáger János