MENÜ

Szálastakarmány betakarítás

Oldalszám:
2013.02.19.
A kérõdzõ állatok élettani és takarmányozástani szempontok miatt is igénylik a szálastakarmányokkal történõ etetést. Az etetett szálastakarmányok minõsége és mennyisége meghatározza a termelési szintet és a jövedelmezhetõséget. Magyarországon a kérõdzõknél megközelítõleg 50-50 %-ban használnak gyep, ill. pillangósokból készült szálastakarmányokat. A gyep, ill. pillangós szálastakarmányokat zölden, szénaként és szenázsként etetik fel. Ennek megfelelõen az alkalmazott betakarítási technológia is eltérõ, technikai megoldásait és az alkalmazás %-os arányát tekintve is mind a gyep, mind a lucerna esetében. A szálastakarmányok betakarítási technológiai változatait az alábbiakban foglalhatjuk össze.
A vázlatból látható, hogy a szálastakarmány betakarítás bonyolult technológiai folyamat. Az adott technológia alkalmazásánál figyelembe kell vennünk az állatállomány termelési színvonalát, összetételét, a betakarítandó takarmánynövények fajtaösszetételét, az éghajlati-, idõjárási viszonyokat, területjellemzõket, táblanagyságot, domborzatot, stb.A jó minõségû takarmány azonban, bármely változat (zöldetetés, széna- vagy szenázskészítés) esetén, megfelelõ idõjárás és fajtaválaszték mellett is csak megfelelõ mûszaki színvonal, vagyis korszerû, nagyteljesítményû és megfelelõ munkaminõséggel dolgozó gépek alkalmazásával lehetséges.A zöldetetésnek nagy jelentõsége van a friss takarmány bevitele szempontjából. A lábon álló takarmányt rotációs kaszával rendre kell vágni, erre a célra függesztett vagy vontatott gépeket célszerû használni 1,6-2,4-2,8-3,0 m munkaszélességgel. A renden lévõ anyagot 4-6 órai fonnyasztás után rendfelszedõ pótkocsival szedjük fel. A rotációs kaszák után visszamaradt 1,0-1,4 m szélességû lucerna vagy füves keverékrendek rendfelszedõ pótkocsival felszedhetõk. Ebbõl a szempontból az aprító- és kiosztó-berendezéssel felszerelt pótkocsik elõnyösen használhatók, mert a kaszálás kivételével a teljes munkafolyamat elvégezhetõ a felszedéstõl a kiosztásig. A hazai tehenészeti telepek többségénél azonban takarmánykeverõ-kiosztó kocsikat használnak, a rendrõl felszedett és szecskázóval felaprított zöldtakarmányt beszállítás után a keverõ-kiosztó kocsikba átrakják és bekeverik a napi takarmányba és azzal együtt osztják ki.A szénakészítés gépesítésének színvonala és a technológiai fegyelem betartása a téli tárolású takarmány minõségét meghatározza. A gyepekbõl hazai viszonyok között általában jó minõségû széna készíthetõ, szársértõs kaszák használata csak csapadékos idõjárás esetén szükséges. A gyepek esetében is fontos a kaszálás idõpontjának megválasztása és a kaszálás minél gyorsabb elvégzése. A hazai üzemi viszonyokat tekintve a kisebb területtel rendelkezõ vállalkozások az 1,6-2,4 m munkaszélességû függesztett, a közepes méretû vállalkozások a 2,8-3,0 m munkaszélességû vontatott, míg a nagy, több száz hektár termõterülettel rendelkezõ vállalkozások a gépkombinációban üzemeltethetõ vagy magajáró nagy munkaszélességû kaszákat használhatják elõnyösen. A gyepszéna készítésben hazai viszonyok között nagy hozamú gyepek, vagy kedvezõtlen idõjárás esetén szükséges a rendterítés, ill. rendösszerakás, rendszellõztetés elvégzése. Kisebb hozamok esetén a bálázás megfelelõ minõségben történõ elvégzéséhez a rendeket 1,2-1,4 m szélességûre össze kell rakni.Gyepszéna-készítésben a bálázásra a szögletes kisbálakészítõ változó, ill. állandó bálakamrás hengeres, ill. a szögletes nagybálakészítõ gépek a betakarítandó volumentõl függõen egyaránt használhatók. A szögletes kisbálakészítõ gépek kis volumen és megfelelõ kézi munkaerõ rendelkezésre állása mellett használhatók elõnyösen.A változó kamrás hengeres bálakészítõ gépek nagy teljesítménnyel, viszonylag nagy (1,8 m) bálaátmérõvel dolgoznak, kellõ tömörségû és jól kazalozható bálákat készítenek. Az állandó bálakamrás gépek kisebb bálaátmérõvel (1,2-1,6 m) dolgoznak, azonban általában aprítóberendezéssel szerelt változatban is kaphatók, aminek következtében viszonylag tömörebb bálákat készítenek, az aprítás következtében a bálák bontása és további aprítása és a takarmányba való bekeverése könnyebben elvégezhetõ.A lucerna, ill. pillangósokkal történõ szénakészítés ennél bonyolultabb feladat, a szénakészítés során bizonyos veszteségekkel, fõként pergési veszteséggel mindenképp számolni kell, ez a veszteség azonban a technológiai elõírások, az optimális nedvességtartalom betartása, a betakarító gépek munkasebességének és a mûködõ részek fordulatszámának gondos megválasztásával minimálisra csökkenthetõ.A lucernaszéna készítés során is nagyon fontos a kaszálás idõpontjának megválasztása a takarmány beltartalmi jellemzõi szempontjából. A kaszálásra kisebb területek esetén a függesztett, közepes termõterületeknél a vontatott, míg nagy területek esetén a magajáró kaszák használhatók. A lucerna esetében azonban az alternáló vágószerkezetû gépek is jól használhatók, bár az utóbbi idõben a jó munkaminõséggel és nagyobb területteljesítménnyel üzemeltethetõ tárcsás vágószerkezetû rotációs kaszák jelentõs mértékben kiszorították ezeket. A lucerna rendrevágására azonban akár alternáló, akár rotációs vágószerkezetû kaszát alkalmazunk a szársértõ használatától nem tekinthetünk el. A szársértésnek ez esetben kettõs feladata van, egyrészt a megsértett növényi felületen gyorsítja a vízleadást, vagyis növeli a száradás intenzitását, másrészt a pillangósok esetében kiegyenlíti a levélrészek gyorsabb, a szárrészek lassabb vízleadása közötti különbséget, vagyis a szársértõ alkalmazásával egyenletesebb nedvességtartalmú anyagot kapunk. A szársértõk alkalmazásánál fontos szempont, hogy megfelelõ intenzitással dolgozzanak, de ne aprítsák az anyagot, vagyis ne szecskázzanak. Ezért a pillangósok kaszálására alkalmas gépeket hengeres szársértõkkel szerelik fel. Az elmondott igényeknek eddig a bordás gumihengerekbõl kialakított szársértõ berendezések feleltek meg a leginkább. Ezeknél a berendezéseknél a hengerek azonos kerületi sebességgel forognak és a hengerek palástfelületének nyomása tekercsrugók elõfeszítésével állítható.A széna- és a szenázskészítéssel kapcsolatos technológiai, és a betakarító gépekre vonatkozó mûszaki igényeket a mezõgépgyártók érzékelik, és folyamatosan fejlesztik gyártmányaikat. A következõkben technológiába illeszthetõ és a hazai piacon kapható újabb fejlesztésû betakarítógép szántóföldi vizsgálatának eredményeit ismertetjük.A kaszálógépek vonatkozásában a teljesítménynövelés, munkaminõségi mutatók javítása, a hajtóanyag-felhasználás csökkentése a legfontosabb célkitûzés. A NEW HOLLAND cég is ez irányba fejlesztette gyártmányait. A cég által gyártott HW-340 magajáró rendrevágó is ezt a fejlesztési irányt képviseli. (1. ábrák) A négyhengeres dízelmotorral meghajtott és hidrosztatikus járószerkezeti hajtású gép alternáló- és rotációs vágószerkezettel egyaránt felszerelhetõ, jól használható gyepek és pillangósok kaszálására is. A beépített gumibordás szársértõ pedig pillangósok kaszálásában nélkülözhetetlen. A gép szántóföldi mérõvizsgálatának eredményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgálatokat az FVMMI GM Gépminõsítõ Kht. az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. és a NEW HOLLAND HUNGARY megbízásából végezte, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával.1. táblázat
A NEW HOLLAND HW-340 magajáró gép teljesítményjellemzõi lucerna- és gyep rendrevágásában
Sor-

szám
Betakarított növény

megnevezése
Mérési

idõ
Munka-

sebesség
GépterhelésTerületteljesítmény

az alapidõre
    (s)km/hkg/st/h(ha/h)
1Lucerna alternáló

kaszával
10,3310,4713,2147,565,53
2  9,0012,0014,8653,506,22
3  7,6714,1417,8264,177,46
4  7,0015,4319,1769,008,02
5Lucerna rotációs

kaszával
10,0010,8010,9839,534,60
6  9,0012,1012,2644,135,13
7  8,3313,0013,2147,555,53
8  7,6714,1414,2951,435,98
9Gyep rotációs

kaszával
13,008,3412,9946,773,57
10  12,678,5613,3748,143,68
11  11,679,2714,2851,423,93
2. táblázat
A NEW HOLLAND HW-340 magajáró gép munkaminõségi mutatói lucerna- és gyep rendrevágásában
Sor-

szám
Betakarított növény

megnevezése
Munka-

sebesség
Munka-

szélesség
RendTarló-

magasság
    (km/h)(m)szélesség (mm)magasság (mm)fm. tömeg (kg/m)(mm)
1Lucerna alternáló

kaszával
10,475,2822231454,54105
2  12,005,1822321344,46113
3  14,145,2823111514,54116
4  15,435,2023131574,47124
5Lucerna rotációs

kaszával
10,804,2920031353,6694,7
6  12,104,2818781133,6474,1
7  13,004,2618681223,6672,2
8  14,144,2318371153,6462,4
9Gyep rotációs

kaszával
8,344,2823231065,6084
10  8,544,3023401165,6491
11  9,274,2323441155,5486
3. táblázat
A NEW HOLLAND HW-340 magajáró gép energetikai jellemzõi lucerna- és gyep rendrevágásában
Sor-

szám
Betakarított növény

megnevezése
Munka-

sebesség
Gépter-

helés
Hajtóanyag

felhasználás
Fajlagos hajtóanyag-

felhasználás
Motorteljesítmény-

igény
    (km/h)(t/h)(t/h)(kg/h)(kg/t)(kW)
1Lucerna alternáló

kaszával
10,4747,5622,3518,550,39178,61
2  12,0053,5022,4018,590,34778,78
3  14,1464,1727,0222,430,35095,04
4  15,4369,0026,1821,730,31592,06
5Lucerna rotációs

kaszával
10,8039,5326,2721,800,55292,38
6  12,1044,1327,1722,550,51295,54
7  13,0047,5529,1924,230,509102,67
8  14,1451,4329,5924,560,479104,05
9Gyep rotációs

kaszával
8,3446,7722,0422,040,47993,40
10  8,5448,1422,8522,850,47596,84
11  9,2751,4223,4923,490,45999,53
4. táblázat
A GEMELLI 330 SPC vontatott rotációs kasza szántóföldi mérõvizsgálatának eredményei
Sor-

számBetakarított növény

megnevezéseMunka-

sebesség

(km/h)
Gépter-

helés

(t/h)
Terület-

teljesítmény

(ha/h)
RendjellemzõkTarló-

magasság

(mm)
          munkaszélesség

(mm)
szélesség

(mm)
magasság

(mm)
fm. tömeg

(kg)
 
1Westerholdi

perje és vörös

here keverék
9,2718,092,73295015261812,083
2  10,8024,623,23299015801702,3115
3  6,9020,482,13327015901733,0144
4  12,5037,133,70297015681733,0104
5. táblázat
A GEMELLI 330 SPC vontatott rotációs kasza energetikai jellemzõi
Sor-

szám
Betakarított növény

megnevezése
Munka-

sebesség
Hajtóanyag

felhasználás
Fajlagos hajtóanyag-

felhasználás
Motorteljesítmény-

igény
    (km/h)(l/h)(kg/h)(kg/t(kW)
1Westerholdi perje és

vörös here keverék
9,2711,999,550,55440
2  10,8015,2912,690,52051
3  6,9010,959,090,45736
4  12,5016,8013,950,37756
6. táblázat
A COLUMBIA R10/2000 bálázó szántóföldi mérõvizsgálatának eredményei szenázsbála-készítésben (keskeny rendfelszedõvel felszerelve)
Sor-

szám
Munka-

sebesség
A vizsgált teljesítmény jellemzõA vizsgált munkaminõségi jellemzõ, a bálák átlagos jellemzõi
    Telj.Telj.Hajtóanyag-felh.SzélességÁtmérõTömegTömörség
  (km/h)(t/h)(db/h)(l/h)(kg/t)(mm)(mm)(kg)(kg/m³)
15,8816,2127,485,000,25612301240590397
24,6730,7152,948,260,22312301250580384
37,0030,7152,948,260,22312301250580384
49,0033,2355,388,860,22112301280600379
7. táblázat
A COLUMBIA R12/2000 bálázó szántóföldi mérõvizsgálatának eredményei szenázsbála készítésben
Sor-

szám
Munka-

sebesség
A vizsgált teljesítményjellemzõA vizsgált munkaminõségi jellemzõ, a bálák átlagos jellemzõi
    Telj.Telj.Hajtóanyag-felh.SzélességÁtmérõTömegTömörség
  (km/h)(t/h)(db/h)(l/h)(kg/t)(mm)(mm)(kg)(kg/m³)
16,5931,3735,648,450,22412201640880342
28,4335,5842,358,810,20612301620840332
34,6135,5842,358,810,20612501630890341
410,3021,3624,006,460,25112501650960359
57,9540,6642,356,460,25112501640930352
66,0529,3731,588,130,16612201680920340
8. táblázat
A COMPACT 125 bálázó szántóföldi mérõvizsgálatának eredményei szenázsbála-készítésben szeletelõberendezés használatával
Sor-

szám
Munka-

sebesség
A vizsgált teljesítményjellemzõA vizsgált munkaminõségi jellemzõ, a bálák átlagos jellemzõi
    Telj.Telj.Hajtóanyag-felh.SzélességÁtmérõTömegTömörség
  (km/h)(t/h)(db/h)(l/h)(kg/t)(mm)(mm)(kg)(kg/m³)
17,7136,5453,769,830,22312201280680433
23,3526,2940,459,510,30012201280650414
35,9626,2940,459,510,30012201280630402
46,4633,3552,9410,110,25212001260660441
56,7235,4653,7310,110,25212001260620415
9. táblázat
A COMPACT 125 bálázó szántóföldi mérõvizsgálatának eredményei szenázsbála készítésben szeletelõberendezés használata nélkül
Sor-

szám
Munka-

sebesség
A vizsgált teljesítményjellemzõA vizsgált munkaminõségi jellemzõ, a bálák átlagos jellemzõi
    Telj.Telj.Hajtóanyag-felh.SzélességÁtmérõTömegTömörség
  (km/h)(t/h)(db/h)(l/h)(kg/t)(mm)(mm)(kg)(kg/m³)
18,1733,0433,047,150,17912001250615418
28,2536,5936,597,44016912001260620415
39,8336,5936,597,440,16912001260645431
410,2036,2836,288,040,18412201280630402
510,7140,5040,508,040,18412201280650414
10. táblázat
A COMPACT 155 bálázó szántóföldi mérõvizsgálatának eredményei szenázsbála-készítésben szeletelõ berendezés használata nélkül
Sor-

szám
Munka-

sebesség
A vizsgált teljesítményjellemzõA vizsgált munkaminõségi jellemzõ, a bálák átlagos jellemzõi
    Telj.Telj.SzélességÁtmérõTömegTömörség
  (km/h)(t/h)(db/h)(mm)(mm)(kg)(kg/m³)
16,2116,5522,5011801600740312
26,0820,3424,6612201620825328
36,0820,3424,6612201620850338
45,8925,7130,2512001640755298
55,5522,2829,5112001640780308
(Dr. Kelemen Zsolt)

FVMMI GM Kht. – Gödöllõ