MENÜ

Pr

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

A repce õszi növényvédelme

A gyomok õsszel már kikelnek a repcetáblán és a repcével együtt növekedve elnyomják azt. Ez azért veszélyes, mert a fiatal növénykék gyámoltalanabbul fejlõdnek és már õsszel felnyurgulhatnak, ami a kifagyás veszélyét növeli. A gyomnövények tápanyagot és vizet vonnak el ugyanabból a talajmélységbõl, ahonnan a repce is táplálkozik. Egy közepes gabona árvakelés fertõzés esetén a talajból napi 1-2(!)mm-nek megfelelõ nedvesség távozik. Ha kevesebb az õszi csapadék és erõs a bolhakártétel, akkor ez elég az állomány kiritkulásához, kipusztulásához. Az õsszel kikelt gyomok (gabona árvakelés, ebszikfû, ragadós galaj) áttelelnek a repcetáblán. Mire védekezhetnénk ellenük, a kultúrnövány már 6-7 hónapot (a repce teljes életének több, mint 2/3-át!) gyomosan töltött el, ez pedig meghatározó a termésmennyiség szempontjából. A gyomos táblára kora tavasszal kiszórt mûtrágyának a zömét a gyomok veszik fel, annak költsége kidobott pénz lesz csupán. A gyomos táblán tavasszal fejlõdésnek induló repce nem ágazik el, egyetlen szárat növeszt. Ha ez a fõszár elpusztul – ahogyan ez 2002-ben több helyen megtörtént az ormányos bogarak károsítása miatt –, akkor a termésveszteség (alapvetõen a gyomok miatt) akár a 100%-ot is elérheti.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Az év gabonaszárító újdonsága - STELA - PANNONAGRI közös gyártás

Minden termelõ és kereskedõ közös problémája: hogyan lehet szárítási szezonra egy mûködõképes szárítótelepet létrehozni, amikor késik a finanszírozási lehetõség, nincs építési engedély, és a gazda kintlevõségekkel küszködik. Sokszor csak szeptemberben van elég pénz ahhoz, hogy megkezdõdhessen a szárító építése. Erre a problémára született most megoldás a Pannonagri KFT. ötlete alapján az UNIVERSAL szárítóprogram keretében.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Baranyai barangolás

A gödöllõi FVM Mûszaki Intézet és a Gépminõsítõ Kht. munkatársainak közel 50 fõs csoportja buszos kirándulásra érkezett megyénkbe. Az augusztus 23-25. közötti program központja mind a szálláshely (Pátria), mind a látványosságok tekintetében Pécsett volt. A környék nevezetességeinek (Abaliget, Orfû-tavak, TV-torony) megismerése után az Agro Napló vállalta a vendégek belvárosi kalauzolását. A cégek közötti, jól mûködõ szakmai kapcsolatnak köszönhetõ együttes városnézés során a „gépkísérletisek” megtekintették a Zsolnay-múzeumot, s részletes idegenvezetõi tájékoztatót hallhattak a Bazilika csodálatos látnivalói mellé, amelyhez a Püspöki Pince megismerése is társult.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Cégismertetõ

Cégünk 1998-as megalakulásától kezdve állattartás-technológiai berendezések importjával, forgalmazásával, szerelésével, szervizelésével és szaktanácsadással foglalkozik. Partnereink részére komplett istálló-technikát ajánlunk a takarmányozás-technológiától a fûtésen keresztül a szellõzésig elsõsorban a baromfitartás területén.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Gabonatárolás és anyagmozgatás dán technológiával

A gabonafelvásárlók nehezen találnak kifogást az idei búza termés minõségét vizsgálva, az kiváló, bár a terülékenység most lett fontos kérdés. Ez a jó minõség megõrizhetõ lesz-e? A termelõk sajnos nem alkalmazzák a korszerû anyagmozgatási módszereket, illetve a biztonságos tárolást. Sokan emlékezünk a békési gazdák vitájára a helyi szövetkezettel, a minõségi gabonatárolással kapcsolatban.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Ne termeljen repcét...

...az, aki már a tervezés idõszakában úgy gondolja, hogy „majd lesz belõle valami”! A gazdaságos repcetermesztés feltétele a magas színvonalú, elõre megtervezett termesztéstechnológia, okszerû, jól irányított növényvédelemmel.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Nyárvégi - õszi gyomirtási teendõk

Tarlókezelés A gyomnövények visszaszorításának egyik leghatékonyabb eszköze a kalászosok és a nyár folyamán betakarításra kerülõ egyéb kultúrák tarlóhántása. Ezzel a mûvelettel csírázásra serkentjük a gyom magvakat, majd az õszi kalászosok magágy elõkészítési munkálataival elpusztítjuk a kikelt gyomnövényeket, jelentõsen csökkentve a következõ évi gyomosodást. Az évelõ gyomokkal - mezei acattal, fenyércirokkal. tarackbúzával, náddal stb. - fertõzött területeken még fontosabb a tarlóhántás elvégzése. A tarló feltörésével újrahajtásra késztetett évelõ gyomok jelentõs részétõl megszabadulhatunk egy totális gyomirtó szerrel végzett tarló kezeléssel.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Sokszínû martonvásári kínálat vetés elõtt

Az idei búzatermesztési tapasztalatok azt mutatták, hogy a magyar búzatermesztésben a technológiai színvonal változásával, a tápanyagellátás visszaesésével, a minõségi követelmények szigorodásával a fajta szerepe felértékelõdött az elmúlt tíz évben. A termelõk nagyobb hangsúlyt helyeznek a fajta kiválasztására, mint korábban. Az eltérõ termesztési technológiák és az idõjárási anomáliák következtében a termelõk szemében a termelés stabilitása jobban felértékelõdött, mint az esetleges rekordteljesítmény, és ez különösen a minõségi tulajdonságoknál lett fontos fajta kiválasztási szempont. A fajta valójában fontos, de nem egyedüli eszköz lehet a minõség garantálásában.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

STORM "védelem a patkányok és egerek ellen"

Közismert, hogy a patkányok - a mellett hogy a betárolt terményt, takarmányt közvetlen és közvetve is károsítják - számos betegséget terjesztenek (pl. leptospirózis, száj és körömfájás, szalmonella stb.). A mezõgazdasági berendezésekben keletkezett tûzesetek nagy részében - a rövidzárlat okozta tûz - szintén a patkányokra vezethetõ vissza.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Stratégiák a kokcidiózis elleni védekezés során - programtervezés

Számos elõrelépés történt az intenzív broilerelõállító telepeken elõforduló kokcidiózis kártételének csökkentésére, kivédésére az utóbbi idõben. Ezek közül az egyik legjelentõsebb az ionofor kokcidiosztatikumok kiterjedt használata. Az elmult 20 év tapasztalata alapján bizton állíthatjuk, hogy használatukkal hosszútávú, stabil védelmet lehet kialakítani, miközben negatív hatásai – ha elõfordulnak is – minimálisak.

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Valamennyi agrár-cég figyelmébe!

Fogadja el meghívásunkat a Szegeden 2002. szeptember 26-29. kõzött megrendezésre kerülõ I. EUROLAND NEMZETKÕZI MEZÕGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKIÁLLÍTÁSRA, melyet az ország legkorszerûbb, most felépült Vásárcentrumának területén tartunk (Szeged, Kereskedõ köz 4.)

Szakfolyóirat > 2002/9 > Pr

Változások az AGROKOMPLEX C.S. RT. broiler takarmányozási ajánlásában

Az állattenyésztés rohamosan változik: az élelmiszerbiztonság érdekében szigorodnak a tartási körülmények és a takarmányozási technológiák. Az élelmiszer-elõállítás minden résztvevõjének rendelkeznie kell különféle minõségbiztosítási rendszerekkel, hiszen csak így lehet megfelelni a vevõi elvárásoknak. A minõségbiztosítási rendszereken túl egyre több figyelmet kap a broiler takarmányozás. Annak ellenére, hogy csak egy kis pont ebben a nagy rendszerben, élelmiszerbiztonságban betöltött szerepét tükrözik az elmúlt idõszakban végbement változások sokasága. Az utóbbi idõszakban több módosítás is történt ajánlásainkban, több terméket (komplett premixet és tápot) ajánlunk, így érdemes áttekinteni milyen okokból születtek a változások, melyek azok az alapanyagok amiket nem használunk termékeinkben és milyen újdonságokkal állunk Partnereink rendelkezésére.