MENÜ

Minõség, megbízhatóság és tradíció

Oldalszám:
2013.02.19.
A NAGISZ Rt. néhány hónappal ezelõtt megkezdte takarmányainak forgalmazását nyugatmagyarországon. Hogy jobban megismerjék pár gondolatban összefoglalva, bemutatjuk a céget.
A NAGISZ Rt. a millennium évében ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Jogelõdjének tekinthetõ Vörös Csillag Termelõ Szövetkezet 1950-ben tartotta alakuló közgyûlését. 1960-ban vette kezdetét az a folyamat, amely során elõször a nádudvari, majd a környezõ települések termelõszövetkezetei egybeolvadtak. Kialakult az a rendszerváltásig megmaradó területnagyság, ami a szövetkezetek között a legnagyobbak közé emelte az országban. A hetvenes években sok más mezõgazdasági üzemmel, vállalattal összefogva számos gazdasági együttmûködést, társulást, horizontális (pl. KITE) és vertikális (pl. HAGE ) integrációt hozott létre.

A kilencvenes évek elején bekövetkezõ változások során megtörtént a vagyonnevesítés, nevük pedig Nádudvari Agráripari Szövetkezet-re módosult. Megalakítják és 1993. júniusától a teljes tevékenységet a szövetkezet kizárólagos tulajdonát képezõ NAGISZ Kft.-ben folytatják. 1995. December 31.-én a NAGISZ Kft. NAGISZ Rt.-vé alakul át. A NAGISZ Rt. és a hozzá tartozó, többségi tulajdonában lévõ Kft.-k döntõen a hortobágyi tájvidéken gazdálkodnak a jogelõdtõl átvett tevékenységeket folytatva. A kárpótlások következtében ma már csak 7000 ha-on tud gazdálkodni az Rt.-t és a Kft.-et magába foglaló NAGISZ CSOPORT. Az integrált termelés felöleli a mezõgazdasági vertikumot az ipari- és takarmánynövények termesztésétõl az állattenyésztésen és az élelmiszer feldolgozáson át a keverék takarmánygyártásig. A csoport árbevétele meghaladja a 17 milliárd forintot, a munkavállalói létszám pedig több mint 2100 fõ. A kiegészítõ tevékenységek is komoly gazdasági jelentõsséggel bírnak, többek között építõipari kivitelezéssel, mezõgazdasági gépjavítással, szerviz szolgáltatással és kereskedelmi hálózat mûködtetésével erõsítik az Rt-t.

A Nádudvaron megvalósult állattenyésztés indokolttá tette a megbízható minõségû, zökkenõmentes, magas színvonalú takarmánygyártás megteremtését. Így épült fel 1973-ban az elsõ takarmánykeverõ, melyet 1991-ben egy a legkorszerûbb technológiával épített új üzem követett. Az 1996-ban beépített premixvonal tovább növelte az üzem versenyképességét. Az elmúlt évben kialakításra és bevezetésre kerültek a HACCP, és az ISO 9001-es minõségbiztosítási rendszerek.

A NAGISZ Rt. állattenyésztési ágazatában baromfi, sertés, és szarvasmarhatartással foglalkozunk.

A nádudvari napospipe jelentõs része Magyarországon kerül felhizlalásra. A külföldi vevõink között elsõsorban a volt jugoszláv államok szerepelnek, de ígéretes piaci kapcsolatokat alakítottunk ki Lengyelországban is. A nádudvari napospipe minõségét a 2002. évi Farmer Expón a baromfitenyésztési nagydíjjal jutalmazták.

Nádudvaron hagyományos a csirketenyésztés. A derecskei keltetõben évente 20 millió naposcsibét bocsátunk ki. Két fajta, a Ross 308-as és a Hybro G szerepel a kínálatunkban. A derecskei naposcsibe inkább az ország keleti felében meghatározó, de ismert az egész országban. Legnagyobb vásárlónk a Hajdú-Bét Rt., ezen kívül több termelõvel állunk kapcsolatban. A keltetett napos mintegy 10-15%- a határon túlra, a román piacra kerül.

A sertéstartók számára garancia a NAGISZ takarmányok felhasználása, hiszen a HAGE – NAGISZ vállalatcsoportban a majd 12 ezer kocát és annak szaporulatát magában foglaló sertésintegrációnk termelési eredményei igen jók. Ebben az integrációban két takarmánykeverõ, a NAGISZ nádudvari keverõje, valamint a Kabai Táp Rt., illetve a HAGE és a NAGISZ 9 sertéstelepe, valamint a nádudvari húsüzem, illetve a Gyulai Húskombinát vesz részt.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a nagyüzemi tapasztalatokat átadjuk a kisebb gazdaságok, illetve az otthon gazdálkodó állattartók számára. Egyrészt elérhetõvé tettük, hogy a nagyüzemi eredményeket biztosító takarmánysort a családi gazdaságok is meg tudják venni késztáp, koncentrátum, vagy premix formájában. A nagy számmal mûködõ háztáji gazdaságok számára a tápboltokon keresztül váltunk elérhetõvé.

2002-ben felállítottuk az országos képviseleti hálózatunkat, minden 2-3 megyében rendelkezünk egy képviselõvel. Ez év elsõ felében elõször Hajdú-Bihar megyében, majd a Dunán innen és most már a Dunántúlon is kialakítottuk a dealer-hálózatunkat és közel 200 takarmányboltban vásárolhatják meg a gazdák a NAGISZ „Zöld Út” takarmányait.A zöld hagyományosan a mezõgazdaság színe és a NAGISZ megjelenésében is szerepet játszik ez a szín. A „Zöld Út” jelképezi, hogy utat nyitunk a kis gazdaságok számára, a nagyüzemi tapasztalatok alkalmazására. Kifejezetten számukra fejlesztettünk emelt minõségû termékeket, melyekkel õk is kiváló minõséget állíthatnak elõ.

Örömmel tapasztaljuk, hogy gazdák jelentõs része minõségtudatú, tisztában van azzal, hogy csak jó minõségû takarmánnyal tud megfelelõ eredményt elérni. Tapasztalva partnereink visszajelzéseit, nemcsak a takarmányra, hanem egész tevékenységére igaz a mottónk: „Minõség, megbízhatóság és tradíció”.