MENÜ

A tõgy mastitis elleni védekezése

Oldalszám:
2013.02.19.
A tõgygyulladás, mastitis (masztitisz) a szervezet káros külsõ behatásra, leggyakrabban fertõzésre adott élettani válaszreakciója, amelynek során megpróbálja legyõzni a külsõ hatást, elpusztítani a támadó kórokozókat és helyreállítani a károsodott tõgyszövetet. Nem ritkán a gyulladásos válaszreakció önmagában is képes a behatolót leküzdeni és az eredeti - vagy közel az eredeti - helyzetet visszaállítani, de gyakoribb az, hogy az állat saját védekezõ rendszere támogatásra, külsõ segítségre szorul.
A tõgy saját védekezõ rendszerének elsõ lépcsõje a tõgy bõre, amely folyamatosan megújuló, elhalt hámsejtek keratinos rétegével borított. Ha ép, megakadályozza a rákerült baktériumok szaporodását, de sérüléseiben számos kórokozó tud osztódni, és a tõggyulladások egy részét az ilyen rezervoárokból kiinduló kórokozók idézik elõ. A vizes tõgymosás a védõréteget eltávolítja a tõgybimbóról, ezzel sérülékenyebbé téve azt, ezzel szemben a ma már széles körben javasolt száraz tõgyelõkészítés kíméletesebben bánik a védõréteggel is.

A következõ lépcsõ a tõgybimbó záróizma, amely ép állapotban, a két fejés közötti idõ nagy részében lehetetlenné teszi a kórokozók számára a behatolást. Ha viszont a tõgy nincs megfelelõen elõkészítve, amikor a fejõgép rákerül, és az izom még nem lazult el, de a tõgy már vákuumhatás alatt van, az izom erõszakos nyitását eredményezi, azaz tõgybimbó-károsodáshoz vezet. Ugyanilyen hatással van a bimbószájadékra a túlfejés, fejés végi vakfejés is. A fejés végén a záróizom még legalább egy - másfél óra hosszat laza, ezért a tehénnek ennyi idõt még állva kellene töltenie ahhoz, hogy a környezetben mindig jelenlévõ kórokozók ne juthassanak a tõgybimbó belsejébe. Ezt szolgálja a fejés utáni takarmányozás, és ennek alapfeltétele a rendszeres körmözés, lábvég-ápolás, hogy az állat szívesen maradjon állva. Ha azonban sorozatos károsításokkal az izmot mesterségesen ellazítottuk, a kórokozók számára a tõgybe vezetõ út folyamatosan nyitva áll. (Megfigyelhetõ, hogy a tejcsorgató, gyors tejleadó tehenekkel több probléma van, mint azokkal, amelyek rendes tempóban adják le a tejet.) Ezen valamelyest segíthetünk olyan fejés utáni bimbófürösztõ szerek alkalmazásával, amelyek masszív filmbevonatot képeznek a tõgybimbó felületén, és a bimbócsatornában dugót alakítanak ki, de ez nem helyettesíti a helyes fejési technológiát és higiéniát, és a tartáshigiénát sem.

A kb. 1 cm hosszú bimbócsatornát szintén keratinizálódott hám borítja. A bimbócsatorna védekezése akkor a leghatékonyabb, amikor zárva van. A fejés után a bimbócsatornában keratindugó képzõdik, amely optimális esetben megakadályozza a kórokozók behatolását. A bimbócsatorna tetején, ahol a nyálkahártya átmegy a bimbómedence nyálkahártyájába, helyezõdik el a Fürstenberg rozetta, egy vénás gyûrût tartalmazó nyálkahártya-redõ, amelynek nyálkahártyája nyiroksejteket (lymphoid sejtek) termel nagy számban. A rozetta másik funkciója a tejvisszafolyás megakadályozása, ha a vénás gyûrû idegi hatásra megduzzad. Helytelenül kivitelezett gyógykezeléssel, katéter-bevezetéssel a tõgybimbó záróizma, a bimbócsatorna keratinrétege és a Fürstenberg rozetta is megsérthetõ, ami a védelem három lépcsõjét károsítja egyszerre, ezért tehát minden kezelést végzõ személynek a helyes gyógykezelés technikáját feltétlenül el kell sajátítania.

Ha a tõgybimbót túlnyújtják (gépi utófejés vagy rosszul kivitelezett kézi fejés, elsõ tejsugár-vizsgálat) a bimbócsatorna és bimbómedence keratinrétege kirepedezik, megsérül, s a sérülések, ugyanúgy, mint a bõr esetében, kiváló táptalajt jelentenek a tejutakban megtapadó és ott szaporodó baktériumok (coliformok, pl. E: coli és Klebsiella pneumoniae) számára.

Ha a kórokozók a fentebb felsorolt mechanikus akadályokon túljutottak, még további akadályokat kell leküzdeniük. A tõgy belsõ védekezõ mechanizmusai közé tartozik a laktoferrin, amely egy vaskötõ fehérje, és elsõsorban a szárazonálló tõgyet óvja meg az új fertõzésektõl, de alacsony koncentrációja miatt a laktáció alatt bakteriosztatikus (baktériumszaporodást gátló) hatását nem tudja kifejteni. Emellett a tej citráttartalma versenyez a laktoferrinnel a vasért, és a vascitrátot a kórokozók fel tudják használni anyagcseréjükhöz.

A laktoperoxidáz enzim is jelen van a tejben, ez egyes kórokozókat elpusztít, másoknak csak szaporodását gátolja.

A komplement fehérjék csoportja, amely egy kaszkádrendszeren keresztül egyes baktériumok elpusztításában játszhat szerepet.

A tej sejtjei (szomatikus sejtek). A sejtek egy részének a védekezésben nincsen szerepe, mert ezek a mirigyhámról és a nyálkahártyákról élettani módon leváló hámsejtek. Más részük viszont aktívan részt vesz a kórokozók elleni védekezésben. Ilyenek a neutrophyl granulocyták (fehérvérsejtek). Ezek az egészséges tejben kis számban vannak jelen, de fertõzés esetén számuk megszaporodik, a szervezet általános védekezõ reakciójának eredményeképpen. A tõgyben jelenlévõ egyéb fehérvérsejtek, a lymphocyták és macrophagok ismerik fel a behatoló kórokozót, ezek riasztják a szervezetet, s ennek eredményeképpen szaporodnak meg a kórokozók elszigetelésére, felfalására (phagocytálására) képes neutrophylek. A phagocytálás során számos bomlástermék, méreganyag keletkezik, amelyek felszívódva kémiai anyagok (chemotaxinok) felszabadulását eredményezik. Ezek hatására fokozódik a kapillárisokban a véráramlás, a véredénykék fala kitágul, az érintett tõgynegyedbe fokozott mértékben áramlanak át a vérbõl a neutrophyl granulocyták. Ezért duzzadt, vörös, meleg a hevenyen gyulladásos tõgynegyed.

A nagy számban a tõgynegyedbe áramlott granulocyták körülhatárolják, elpusztítják a kórokozók egy részét. E folyamat során az elpusztult baktériumtestek, és a méreganyagok által károsított sejtek törmelékei elzárhatják a tejmirigy-végkamrák kivezetõ - csövecskéit. Ha a folyamatot idejében megfelelõ gyógykezeléssel, lehetõleg antibiotikummal megtámogatjuk, van rá remény, hogy a kialakult dugók feloldódnak, az alapos kifejéssel eltávoznak a tõgynegyedbõl, és a még esetleg jelen lévõ baktériumok elpusztulnak. Ha a gyulladásos folyamatot már a legkorábbi stádiumban észlelték, és a hatékony gyógykezelést megkezdik, van rá esély, hogy a folyamat maradéktalanul gyógyul, azaz reverzibilis lesz. Ha azonban a problémát nem ismerik fel, vagy nem támogatják meg a szervezet saját védekezését célzott antibiotikum-terápiával, a tejcsatornácskákban képzõdött dugók meggátolják a tej elfolyását a mirigy-végkamrácskákból. A nyomás fokozódása a tejtermelõ mirigyhám-sejtek elhalását, és a szervezet regeneráló képességének jeleként a sérült területek kötõszövetesedését, elhegesedését eredményezi. Ez a folyamat már visszafordíthatatlan, irreverzibilis, és a tejtermelés maradandó csökkenésével jár.

Az állományban jelen lévõ kórokozók felderítését és azok gyógyszerérzékenységét célzó laborvizsgálatok szükségszerûségérõl, gyakoriságáról már korábban esett szó.Budapest, 2003. január 11.

Dr. Markus Gabriella

magánállatorvos