MENÜ

Biztonságos és jövedelmezõ napraforgó- és kukoricatermesztés NK hibridekkel

Oldalszám:
2013.02.19.
Az elmúlt két ²ínséges² esztendõ után 2002-ben jelentõsen megnõtt az olajos napraforgó vetésterülete. Ez a növekedés mindenképpen a napraforgó terményárával függ össze . 2003-ban jelentõs területváltozás országosan nem várható. Ez alól kivétel az ország déli része, ahol a vetésváltás (kukorica bogár!) egyik lehetõsége a napraforgó. Ehhez kíván hozzájárulni a Syngenta Seeds azzal, hogy a legkiválóbb napraforgó hibrideket ajánlja a termelõknek.
Az elmúlt évek bizonyították, hogy a legkülönbözõbb évjáratokban is kiemelkedõ termést takarítottak be azok a termelõk akik hibridjeinket választották. Ennek köszönhetõen a Syngenta Seeds az elmúlt három esztendõben piacvezetõ Magyarországon (41, 43, illetve 45 % piacrészesedéssel), a korai éréscsoportban az Alexandra PR-rel és a középérésû csoportban az Arena PR-rel. E két hibrid mellett a kínálatot a Pixel és az Opera teszik teljessé. Mindegyik hibridünk rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyek biztonságossá és jövedelmezõvé teszik a napraforgó termesztést, így a kiemelkedõ termõképességgel, magas olajtartalommal, valamint nagyfokú toleranciával a legkülönbözõbb szár- és tányérbetegségek ellen! Az üzemi termelési eredmények és az összehasonlító kísérleti eredmények bizonyítják, hogy a fent említett hibridek a legkülönbözõbb termelõi igényeknek is megfelelnek minden évjáratban!Az NK kukorica hibridjei az elmúlt idõszakban is bizonyították, hogy kiemelkedõ tulajdonságokkal (kiváló termõképesség, szárazságtûrés, gyors vízleadás) rendelkeznek, melyekkel a jövedelmezõség követelményeit magas szinten elégítik ki. Az elõbbiekhez társulnak még a beltartalmi vizsgálatok eredményei, melyek ismeretében elmondhatjuk, hogy az NK kukoricák kitûnõ takarmányozási értékekkel rendelkeznek (magas keményítõ- és fehérjetartalom).

Az NK kukorica palettáját ma már nemcsak a jól ismert és sokak által termesztett FAO 300-as csoport tagjai jelentik (Occitan, Occitan Sumo, Furio, Furio Sumo, Alpha, Peso), hanem kiemelkedõ képességû hibridek az igen korai (Sprinter, Kanada), a korai (Pelican, Nonius) és a középérésû (Dolar, Celest) csoportból is.

Ahhoz, hogy a kukoricát vetésváltásban termesszük rövid tenyészidejû hibridet szükséges választanunk. A KANADA (FAO 310) nemcsak az alacsony szárítási költsége, hanem kiemelkedõ termése és alkalmazkodó képessége miatt is eredményesen termeszthetõ.

A korai vetések a késõiekkel szemben, azonos idõszakban betakarítva, mindig több vízszázalék elõnnyel rendelkeznek. Az ALPHA (FAO 380) kiemelkedik versenytársai közül azzal, hogy korán - 8-9 C fokos talajba - vethetõ és rendkívül gyors kezdeti fejlõdésû. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva kedvezõbb víztartalommal takarítható be, mint éréscsoportjának hibridjei.

Mivel most még nem tudjuk, hogy a 2003-as év milyen idõjárási viszonyokat teremt számunkra, ezért a különbözõ évjáratokhoz is jól alkalmazkodó hibrid választásával van lehetõségünk termesztésünket biztonságossá tenni. Az OCCITAN (FAO 380) évek óta bizonyítja, hogy a csapadékos és a száraz években is kiemelkedõ termés elérésére képes alacsony betakarításkori nedvességtartalom mellett.

A FURIO (FAO 390) kiváló tápanyag-hasznosító képessége segítségével már alacsonyabb mûtrágyázási szinten is magas termést ad, amely termésbiztonsággal, alkalmazkodó képességgel és gyors éréskori vízleadással párosul.

Az ország középsõ és déli megyéiben a legmagasabb terméseket alacsony betakarításkori szemnedvesség mellett a hosszabb tenyészidejû hibridek adják. A CELEST (FAO 450) megfelelõ talaj- és tápanyagviszonyok mellett rekordtermésre képes és az éréscsoportjának elején érõ kukoricákkal azonos szemnedvességgel takarítható be.

Nagyon fontos mozzanata a kukoricatermesztésnek a gyomirtás. A gyomok jelenlétét úgy kell csökkentenünk, hogy közben a kultúrnövény fejlõdése a vegyszer stressz miatt ne törjön meg. A SUMO hibridek kiemelkedõ toleranciával rendelkeznek az imidazolinon és a sulfonil-urea hatóanyagokkal szemben. Így a hagyományos gyomirtási módszereken kívül is biztonságosan gyomirthatóak a legkülönbözõbb idõjárási és gyomviszonyok mellett.

Szemes kukoricáink mellett silókukoricát és silócirkokat is ajánlunk partnereink figyelmébe. A Geyser erõteljes növényei kiemelkedõ zöldhozamot, átlagon felüli szemtermése magas szárazanyagtermést és enrgiatartalmat biztosít. A silókukorica és a bugátlan (G 1990) vagy bugás (Sucrosorgo 506) cirkok vegyesvetése nagyfokú biztonságot ad gyengébb termõhelyeken és száraz években is, hiszen a meleg hatására leszáradó kukoricák mellett a cirok zöld marad és így nagy tömegû, jó minõségû siló tervezhetõ az állatállomány ellátásához!Kõszegi György

régió koordinátor

Syngenta Seeds Kft.