MENÜ

Sajtótájékoztató 2003. január 14. 10.30

Oldalszám:
2013.02.19.
Az elmúlt évek gazdasági eredményeinek, termelés bõvülésének és befektetéseinek köszönhetõen az ez évben 10 éves nyíregyházi székhelyû Szabolcs Gabona Rt. meghatározó szervezeti változást hajtott végre: 2003.január 1-tõl holding formában folytatja munkáját.
A nemzetközivé terebélyesedett cégcsoport 2002. évi forgalma eléri a 20 milliárd forintot, ami tízszerese a 10 évvel ezelõttinek.

A Szabolcs Gabona Holding Rt. és tagvállalatai tevékenysége immár hat megyére terjed ki, s ezen túlmenõen jelentõs külföldi érdekeltségeket is szerzett Romániában és Ukrajnában.

Gazdasági súlyát jelzi, hogy:
- malomipari kapacitása belföldön: 250 000 – 300 000 tonna/év külföldön: 110 000 – 130 000 tonna/év - takarmányipari kapacitása belföldön: 140 000 – 150 000 tonna/év külföldön: 100 000 tonna/év - raktárkapacitása 400 000 tonna A foglalkoztatásban is jelentõs szerepet tölt be a cégcsoport: Magyarországon 1100, határainkon túl pedig közel 600 embernek nyújt biztos megélhetési forrást.

Az ágazatban egyedülálló fejlõdés – az 1992. évi csõd felszámolást követõen – a termékvolumenben és mûködési területben való növekedés, egy tudatos, fegyelmezett üzletpolitika megvalósításának eredménye. Ennek alapja a korrekt megbízható partneri kapcsolat, a minõség folyamatos javítása, a humánfeltételek (személyi és szervezeti) fejlesztése.

A 2001-ben kidolgozott, 10 évre elõretekintõ stratégia célkitûzései ma is érvényesek. Lényege:
- a Szabolcs Gabona Rt. és befektetései eredményességének, gazdasági stabilitásának fenntartása, növelése, - az integráció erõsítése, kiterjesztés, - dinamikus és kiegyensúlyozott növekedési ütem megvalósítása, - új befektetési lehetõségek elõnyeinek kihasználása a hazai és keleti piacokon, - a szervezeti felépítés tevékenységhez igazodó folyamatos megújítása, az emberi erõforrások fejlesztése, szakképzettségének folyamatos bõvítése, - fogyasztói központú minõségi és marketing politika megvalósítása.
Magyarország európai uniós integrációja kiélezettebb versenyhelyzetet, de újabb lehetõségeket is teremt, elsõsorban a keleti piacokon. Az ehhez való rugalmas alkalmazkodás a gyorsabb döntés, a hatékonyabb piaci jelenlét indokolta a szervezeti-irányítási rendszerünk átszervezését.

Az átszervezés lényege: az egyes ágazatok mentén dolgozó szervezetek önálló cégben mûködnek tovább, a Szabolcs Gabona Rt. holdinggá alakulva vagyonkezelõi, stratégiai feladatokat lát el. A társaságok önállóságát tiszteletben tartva a termelést, gazdálkodást, belsõ szabályozással harmonizáljuk, a piaci mechanizmus elvét érvényesítve igyekszünk növelni a cégcsoport és a leányvállalatok súlyát.

A átszervezés a munkaerõ létszámot nem érintette, elbocsátásra nem került sor. Új pozíciók, új lehetõségeket biztosítanak munkatársaink számára.

Vállalatunk arculata alapjaiban nem változott meg, termékeink a megszokott minõségben és kivitelezésben állnak továbbra is a fogyasztók és partnereink rendelkezésére.

Az átszervezés eredményeként Szabolcs Gabona Holding Rt. tagvállalatai 2003. január 1-tõl az alábbiak szerint mûködnek:

Belföld:

Szabolcs Gabona Kereskedõház Rt.
Székhely: Nyíregyháza
Tevékenység:
szemes termények felvásárlása, bel- és külkereskedelme
termelõ tagvállalatok szemes alapanyag felvásárlása

Alföldi Malomipari Rt.
Székhely: Törökszentmiklós
Tevékenység:
búzaõrlés, rozsõrlés, kukoricaõrlés
rizshántolá
s egyéb humán termék elõállítás
keményítõgyártás

Szabolcs Takarmányipari Rt.
Székhely: Nyíregyháza
Tevékenység:
táp, koncentrátum és premixgyártás és értékesítés
ipari alapanyag-kereskedelem

Tiszántúli Sertéstenyésztõ KFT.
Székhely: Nyíregyháza
Tevékenység:
sertéstenyésztés, hízlalás
baromfi hízlalás

Mátészalkai Sütõipari KFT.
Székhely: Mátészalka
Tevékenység:
péksütemény gyártás, forgalmazás
kenyérgyártás, forgalmazás


Külföld
: Nutrisam Rt
. Székhely: Románia Szatmárnémeti
Tevékenység
: gabona termeltetés, gabona kereskedelem
õrlés, lisztforgalmazá
s sütõipari tevékenység
takarmánygyártás és forgalmazá
s sertéstenyésztés és forgalmazás

VARTO KFT
. Székhely: Ukrajna, Sznyatin
Tevékenység
: növénytermeszté
s takarmánygyártá
s baromfihízlalá
s baromfifeldolgozás

A megújulás nem érintette a cég filozófiáját és stratégiai elképzeléseit. Továbbra is a magas minõség, a fogyasztói igények maximális kielégítése a tisztességes üzletmenet kialakítása és partnereink nagyfokú megbecsülését tartjuk feladatunknak.

A stratégiánk fókuszában a folyamatos fejlesztés, bõvítés áll. Szeretnénk a hazai piacon olyan súlyúvá válni, hogy érvényesíteni tudjuk értékrendünket, korrekt megbízható partnerek legyünk. A beszállító termelõi körnek komoly integrációs partnerei kívánunk lenni továbbra is. Ami a külföldi elképzeléseinket illeti, a keleti határok közelségét kihasználva a román, ukrán és magyar tagvállalataink együttmûködését megerõsítve szeretnénk mozgásterünket tovább szélesíteni elsõsorban Romániában és Ukrajnában.

Szabolcs Gabona Holding Rt.