MENÜ

Keverõ-kiosztó kocsis takarmányozás és a keverék aprítottsága

Oldalszám:
2013.02.19.
A TMR (komplett monodiétikus) takarmányozási technológia esetén a tehenészet tehéncsoportjainak (általában külön-külön) olyan keveréket készítenek, - gépesített takarmánykeverés-kiosztás során -, amely a tehéncsoport-tehenei számára minden szükséges összetevõt tartalmaz, amelybõl a tehenek „ad libitum” fogyaszthatnak. Ez azt is jelenti, hogy a tehenek minden összetevõt aprítva (és keverten) kapnak, és már természetes szálhosszúságú szénát sem ehetnek. Megállapítható tehát, hogy a tehenek strukturális rostellátottsága a gépesített takarmányozási technológiától, annak mûködtetésétõl függ.
A szilázs a szenázs készítésekor, az abrakkeverék készítésekor, a keverõ-kiosztó kocsi feltöltésekor, a keverés (a szálastakarmányok aprítása) során a takarmány-összetevõk hosszúsága, szemcsemérete csökken. Az aprítottsággal együtt csökken a takarmányok strukturális hatékonysága. Elegendõ strukturális rost hiányában a szarvasmarhák kérõdzése-, emésztése elégtelen, a bendõtartalom pH-ja törvényszerûen eltolódik a savas irányba. Következménye lehet az emésztés-, a termelés-, a szaporodás egyedi képességeinek csökkenése, a tehenek megbetegedése és selejtezése akár elhullása is.

Mai takarmányozási ismereteink szerint a TMR takarmányozás, technológia kifejezetten a nagyüzemi tehenészetek takarmányozási megoldása. A hazai tehénállomány mintegy 70 %-a található nagyüzemekben, ezért a TMR takarmányozási techológiák és a strukturális hatékonyság vizsgálata a tehenészeteink többségét érintõ téma.

A takarmány aprítottságának hatása a tehénállományra

Ha a tehenek takarmányadagjában, a rostellátottság a minimum szint alatti, a teheneknél, megfigyelhetõ az alábbi anyagcserezavarok közül egy vagy több.

Anyagcserezavarok:
 • a teljes szárazanyagtartalom csökkent mértékû emésztése,
 • a fejt tej csökkenõ zsírtartalma,
 • oltógyomor helyzetváltozás gyakoribb elõfordulása,
 • a bendõ parakeratózis, az acidózis a kövér tehén szindróma, a laminitisz, elõfordulásának növekedése.

 • Az elõzõek úgy is megfogalmazhatók, hogy a szálasban gazdag takarmányozáskor a tej mennyisége relatíve kevesebb, a tej zsírtartalma sok, és nincs tehén (állat) egészségügyi mellékhatás. Az abrakban gazdag takarmányozáshoz sok a tej, de kevés a zsírtartalma. Szénhidrátban gazdag takarmányozásnál kevés a tej és közepes a tej zsírtartalma.

  Mind az abrakban gazdag, mind pedig a cukorban gazdag takarmányozáskor a fenti negatív tehén-egészségügyi hatásokkal kell számolnunk.

  Több szerzõ megállapítja, hogy ha a tehenek el is fogyasztják a szükséges mennyiségû nyersrostot, de azt túl finomra aprított formában, a teheneinknél ugyan úgy megfigyelhetõk az elõzõekben felsorolt anyagforgalmi zavarok, mint a rosthiányos takarmányozásnál.

  Azon tehenészetekben, ahol naponta, tehenenként 2,5-3 kg hosszúszálú szénát is bekevernek az etetett (kevert) takarmányok közé, a kutatók egybehangzó véleménye szerint, nem várható, hogy bármi állategészségügyi probléma is legyen a többi takarmányrészek túlzott aprítottsága miatt.

  Ha nincs széna, akkor a meglévõ takarmányféleségek válogatásával, azok óvatos aprításával is biztosíthatjuk, bizonyos szintig a strukturális rostigényt. Ehhez ajánlott a Penn State szeparátor használata, amellyel hosszméret-elosztás analízis végezhetõ.

  A TMR keverék aprítottságával kapcsolatos irányelvek

  Elkészült a Penn State szeparátor 3 szitás változata. A harmadik szita 1,18 mm-es furatokat tartalmaz. Nagy tejtermelésû tehenek számára készítendõ TMR keverék aprítottsági fokára, az új Penn State javaslat úgy szól hogy:
 • a minta 2-8 súly %-a maradjon a felsõ szitán,
 • a minta 30-50 súly %-a a középsõ és az alsószitán,
 • a minta nem több mint 20 %-a az alsó serpenyõben maradjon.
 • Az aprítottság üzemi ellenõrzéséhez rendelkezésünkre áll a Penn State szeparátor 2 szitás változata.

  Ideális esetben, a TMR keverékbõl vett mintában 10 %-nál több a 19 mm-nél hosszabb részek aránya. Az USA nagyüzemi tehenészeteiben megfigyelték, hogy a TMR minták jelentõs részénél csak 3-8 % maradt a felsõ szitán. Ebbõl az következik, hogy e TMR

  mintáknál, kevesebb mint 1 %-ban fordul elõ 38 mm-nél hosszabb szálú rész, amely ellentmond a régóta bevált gyakorlati szabályoknak.

  Általánosan elfogadott szabály, hogy a nagy tejhozamú tehenek TMR keverékébõl 6-10 % a felsõ szitán, 30-50 % a középsõ szitán, 40-60 % az alsó serpenyõben maradjon.

  A takarmány-aprítottság és a bendõmûködés

  Az etetett takarmányok bizonyos szálhosszúsága, szálhosszúság aránya elengedhetetlen a bendõ megfelelõ mûködéséhez. A tehén által elfogyasztott takarmány aprítottságának növekedésével csökken a kérõdzéssel eltöltött idõ, és csökken a bendõ pH-ja. Ha csökken a kérõdzési idõ, csökken a nyáltermelés is, amely pedig szükséges a bendõ normális mûködéséhez.

  Túlaprított takarmány (takarmánykeverék) etetés, hatására csökken a bendõben az acetát/propionát arány, csökken a pH, amely a tej zsírtartalmának csökkenéséhez vezet. Amikor a bendõ pH 6,0 érték alá csökken, a cellulózbontó mikroorganizmusok növekedése ezáltal gátolt, a proprionát termelõ mikroorganizmusok tevékenysége pedig megélénkül.

  A takarmány aprítottságának növelése, növeli a szárazanyag-beviteli lehetõséget, ugyanakkor csökken az elfogyasztott takarmány emészthetõsége, amelynek eredményeképpen a takarmányrészek kevesebb idõt töltenek a bendõben.

  Az apróbb részekbõl álló takarmánykeverék, rágás- és nyelés után kerül a bendõbe, ugyanakkor nem vagy csak kis része kerül ismételt rágásra a kérõdzéskor. Ez az oka annak, hogy az apróbb takarmány gyorsabban hagyja el a bendõt. A növekvõ bendõforgalom egyben növekvõ szárazanyag bevitelt is jelent.

  A takarmány (takarmánykeverék) apróbb része, kevesebb idõt tölt a bendõben mikrobiológiai emésztést biztosító környezetben, ezért csökkent az apróbb részek emészthetõsége. Az apró rostrészek emészthetõsége különösen csökken.

  Ajánlott nyersrostbevitel a tehenek egészségének fenntartásához

  A takarmányadagban a nyersrosttartalom többsége strukturális hatékonysággal bíró rost (megfelelõ méreteloszlású szálas rostos anyag) kell hogy legyen. Ajánlott napi nyersrost bevitel legalább a tehén testtömeg 1,1-1,2 %-a. Ajánlott-, napi-, strukturális hatékonysággal bíró szálas nyersrost-bevitel a tehén testtömeg 0,75-1,1 %-a közötti mennyiségben javasolt.

  Ha a szilázs, szenázs, a TMR keverék túlzottan aprított, akkor a 0,75 testsúly % mint minimumhatár helyett, a 0,85 testtömeg % mennyiségû szálas nyersrost bekeverését tartják indokoltnak.

  Ha alacsony nyersrost-tartalmú anyagokkal takarmányozunk, akkor az elõzõbõl eltérõ irányelvek figyelembevétele javasolt. A takarmány strukturális hatékonysága függ a takarmány fajtájától, szárazanyag-tartalmától és fizikai formájától, szálhosszúságától.

  Aprítottság-értékelés Penn State szeparátorral

  A szeparátor 2 szitából és egy serpenyõbõl áll. Méréshez alul helyezzük el a lyuk nélküli serpenyõt. A serpenyõre (középre) helyezzük a 8 mm-es lyukakkal ellátott ún. „középsõ szitát”. A takarmánymintából 1500 cm3-t (1,5 litert) helyezünk a felsõ szitába és annak felületén elterítjük. Vízszintes asztalon mozgatva a szitákkal 5x8 = 40 rázást végzünk. A szitálással 3 hosszméret szerinti frakció készül, amelyek súlyát tizedgramm pontosságú mérleggel megmérjük. Kiszámítjuk a szitákban és a serpenyõben lévõ anyagok súly %-át. A mért súly %-okat diagrammon ábrázoljuk, bejelöljük a két mérési pontot és összekötjük. A diagram vízszintes tengelyén van a takarmány részek hosszmérete, és a Szeparátor sziták furatátmérõje, a függõleges tengelyen a takarmány hosszméret %-os elõfordulása. Mindkét tengelyen a beosztás eltér a lineáristól. A diagramról leolvasható, hogy a TMR keverék kellõen aprított, túlaprított, vagy alulaprított. Mivel a Penn State szeparátor egy „üzemi mûszer” így a szeparátorral rendelkezõ tehenészetnek lehetõsége van a keverék mért aprítottsága alapján a takarmányozási technológia módosítására, formálására úgy, hogy „ne következzen be” a tehenek következményes megbetegedése és selejtezése.

  Az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet Penn State szeparátorral rendelkezik, a szeparátor használatával kapcsolatos tapasztalataival szivesen áll az érdeklõdõk rendelkezésére.

  Dr. Bak János
  FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllõ

  Dr. Kerényi János
  Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.