MENÜ

Rágcsáló kártevõink, a mezei pocok és a hörcsög

Oldalszám:
2014.07.15.

A mezei pocok fejlõdése számára a száraz meleg évek kedvezõek, ezért a jelen év is jó hatással lehetett elszaporodására. A túlzottan aszályos nyári hónapokban a fokozott vízigénye kielégítésére a nedvdús terményeket keresi fel, mint a burgonya, cukorrépa, sárgarépa… Elszaporodását megfigyelhetjük a kötött, középkötött, gyér növényzetû lejtõkön. Erre utalnak a terület körül megjelenõ ragadozó madarak, amelyek számára kiváló táplálékul szolgálnak.

A mezei pocok az õszi gabona és az évelõ pillangós kultúrákat keresi fel az õsz folyamán, és betelepedésével rontja a növények télállóságát, ezzel jelentõs károkat okozhat. Mindezek mellett rendkívül szapora és nem alszik téli álmot, tehát a tél folyamán is károsít. A növényeket többféle módon károsítja. A területre történõ betelepedése után járatokat készít, miközben elrágja a gyökereket. A kifagyás és felfagyás így könnyen kialakulhat. Termények károsításakor a felület megrágása mellett szennyezi a gyümölcsöket, zöldségeket. Megrághatja a fák gyökereit is, amelynek hatására, fõként a fiatal fák legyengülnek, kipusztulhatnak. A pocok 20 - 30 cm mélyen a talajban készíti el lakó és fialó fészkét. Ebbõl sugárirányban ágaznak el az élelemszerzõ járatok. Ezek a járatok már közel vannak a talajfelszínhez és 6 - 7 kijárattal végzõdnek. Zsákmányai tárolására éléskamrát is készíthet 20 - 30 cm mélyen. A pocok korán, 40 - 50 napos korban válik ivaréretté. Az áttelelt pocok március végén, áprilisban fial elõször, 4 - 5 utódot hoz a világra. Késõbbi fialásakor, már 8 - 10 utód születik. Ellései száma, az élete során 4 - 6. A szaporasága mellett jellemzõ tulajdonsága, hogy társaságkedvelõ, ami abban nyilvánul meg, hogy új lakó és fialó fészkét a régi mellett készíti, ezzel a fertõzési gócok alakulnak ki. Ilyenkor elõfordul, hogy a táblákat foltokban rostaszerûen lyuggatja ki.Elszaporodásának kedveznek a számára elsõrendû tápnövények, mint a gabonafélék és a pillangós virágzatúak. Ezeken a táblákon gyorsan megjelenhetnek nagy számú populációk, hiszen ezek az akkumulátor területek értékes tápanyagokat biztosítanak számukra. Õsszel és télen, ha az idõjárás száraz és enyhe, a kártevõ átvészeli ezeket a hónapokat. Az áttelelés, gyakran az un. rezervátor területeken történik, ahol a rágcsáló zavartalanul élhet. Pl.: árokparton, legelõn. Viszont, ha állandóan ingadozó a téli hõmérséklet, gyors hóolvadás következik be, vagy csapadékos az idõ, nagy arányú pusztulás következik be. Ha a táplálék hiánya, valamint a gyakori beltenyészet legyengíti a populációt, könnyen betegednek meg és pusztulnak el. Pusztításukhoz a természetes ellenségek, az ölyvek, baglyok, róka és menyétfélék is hozzájárulnak. A mezei pocok kártétel elõrejelzését lakott lyukak számlálásával, vagy kiszántásos módszerrel végezhetjük leghatékonyabban, õsszel és tavasszal. Az elõbbi módszernél a táblán legalább két helyen 10×10 m - es területet jelölünk ki és betapossuk a megszámlált lyukakat. 24 óra múlva megszámláljuk a kibontott lyukakat. Ha 2 - nél több lakott lyukat számoltunk átlagosan, még õsszel védekezni kell. Tavasszal viszont 1 lakott lyuk észlelésekor már el kell végezni a védekezést. A kiszántásos módszer lényege, hogy 25 cm mélyen szántó eke után 300 m - en haladva számoljuk meg a pockok számát. Ennél a módszernél 2 - 3 egyedszámnál kell védekezni.A mezei pocok ellen a természetes ellenségek kellõ védelmet adnak. Erõs fertõzésveszély esetén viszont a kémiai védekezésre szükség van.A mezei rágcsálók másik fontos és országosan elterjedt képviselõje a hörcsög. A szántóföldi és a kertészei kultúrákban egyaránt károsít: a gabonafélék kalászait szétrágja, szárát letapossa, a fiatal növényeket foltokban kirágja, a kukorica termését a feltépett csuhélevelek közül fogyasztja, belerág a burgonyába, paprikába.Mivel a felszaporodásának a száraz meleg idõjárás az optimális az idei év kedvezett számára. A Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok szakembereinek felmérései alapján elsõsorban az Alföldön találni fertõzöttebb körzeteket.Életmódjára jellemzõ, hogy földalatti járatrendszert, ún. kotorékot hoz létre, és itt téli álmot alszik. Az anyaállat évente kétszer párzik és 3 heti vemhességet követõen 4-14 csupasz, vak kölyköt szül, amelyek 2-3 hónapos koruktól kezdenek önálló életet. A téli álmot megelõzõen a kotorékjában nagy mennyiségû - 15-20 kg - magot halmoz fel, amelyet álomba vonulás elõtt és a tavaszi ébredést követõen fogyaszt el. A tartalékok felhalmozását követõen télre a járatait elzárja.Egyedszámának felmérésére és a védekezés szükségességének megállapítására alkalmazható módszer a kibontott ill. lakott kotorékok számolása és a csapdázás.Tavasszal a kibontott kotorékok felmérése azon a megfigyelésen alapszik, hogy miután a hímek, majd a nõstények kibontják a kotorékukat elõször mindegyiknek csak egy kijárata van, ezért a módszer jól tükrözi a területen élõ egyedek számát. A felmérést területi sávmódszerrel végezzük. Elõre kijelölt sávokon elegendõ 1 fõ máskülönben 2 fõ szükséges. Az egyik ember 2,5-5m hosszú rudat visz magával - amelynek mindkét végére 1m hosszú jelzõzsinórt kötünk - és számolja a lépéseit, miközben a társa mögötte haladva számolja a jelzõzsinórok közötti területen a hörcsöglyukakat. A felvételezett területet a jelzõrúd szélessége és az átlagos lépéshossz alapján tudjuk kiszámolni.A csapdázást elõre kijelölt területen minimum 1ha-on végezzük és minden hörcsöglyuk elé tegyünk csapdát. A hörcsög könnyen csapdázható, ezért a csapdázás a legalkalmasabb felvételezési módszere. A csapdázást elsõsorban tavasszal párzás idején (május) végezzük. A csapdákat késõ délután kell kirakni és másnap reggel értékelni a fogást.A lakott kotorékok számának októberi felmérésével - csapdázás vagy sávmódszer segítségével - hozzávetõlegesen következtethetünk a tavaszi várható egyedszámra igaz ekkor a módszerek alkalmazása kissé több munkát és odafigyelést igényel, mert a kotorékoknak több kijáratuk is lehet. Az októberi felmérést követõen fontos figyelemmel kísérni a területeket, mivel a téli álomban lévõ állatok érzékenyek a külsõ és belsõ ingerekkel szemben. Ha a téli álom során gyakoriak a felébredések, ezek nagyon igénybe vehetik az állatok szervezetét ami tavaszra a pusztulásukat okozhatja.A hörcsög elleni védekezés akkor indokolt ha tavasszal hektáronként átlagosan 3 egyedet csapdázunk vagy ugyanennyi a lakott kotorékok száma.Mindkét kártevõvel kapcsolatban fontos tudni, hogy az 5/2001(I.16.) FVM rendeletet módosító 81/2003(VII.9.) FVM rendelet 2.§ (1) b) pontja értelmében mindkét kártevõ ellen kötelezõ a védekezés.

Nagy Krisztina- Veszprém Megyei NTSzProhászka Péter- Komárom-Esztergom Megyei NTSz