MENÜ

Agrártámogatások felfüggesztésének egységes értelmezése

Oldalszám: 6
2014.07.09.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az agrártermelés költségeit csökkentõ támogatások igénybe vételéhez szükséges igazolások kiadását 2003. október 14-én 12 órai idõponttal felfüggesztette.

A gazdálkodók többsége a Közleményben megfogalmazottakat eltérõ módon értelmezi, ezért szükségszerû a pontosítás.Tudni kell, hogy az agrárfoglalkoztatási támogatás kérelem beadása nélkül TB-járulék befizetési igazolás alapján az APEH-tõl közvetlenül igényelhetõ. Így miután a közlemény csak a támogatások igénybe vételére vonatkozó igazolások kiadását függesztette fel - a folyósítást nem -, a teljesítés az agrártermelési elõirányzat kimerüléséig folytatható.Az agrárhitelek esetében a kérelmek benyújtása, bírálata folytatódik, hiszen a felfüggesztés a finanszírozási ügyekre nem terjed ki.Végleges jelleggel elutasíthatók, illetve forráshiány miatt elutasításra kerülnek bizonyos jogcímen benyújtott kérelmek, mint például a szaktanácsadási, a méhcsalád és méhanya beállítási, a tenyészmén vásárlási, a tenyész-növendék nyúl vásárlási támogatások.Sokakat foglalkoztat a gazdálkodás kockázatát csökkentõ támogatási kérelmek sorsa. Fontos tudnivaló, hogy a jogosultságot szerzett kérelmezõk részére a biztosítási díjtérítés támogatási összegét a Közlemény hatályának felfüggesztése után ki kell fizetni.A pályázatos támogatások vonatkozásában az elszámolásokat a rendelet elõírása szerint teljesíteni kell. A Közlemény hatályának megszûnését követõen az igazolásokat ki kell adni, a támogatásokat ki kell fizetni.A különbözõ határidõkben benyújtható támogatási kérelem alapján elnyerhetõ egyéb támogatások esetében a Közlemény a kérelmek benyújtását nem függesztette fel. A kérelmeket a hatóságnak a beadást követõ 30 napon belül meg kell válaszolni.Az agrártermelési támogatások körében ez évben új pályázatok benyújtására már nincs jogi lehetõség.