MENÜ

Nyár végi- és õszi vetésû növények állapotminõsítése

Oldalszám: 9
2014.07.09.

Hazánkban a nyár közepétől október végéig (kedvezőtlen időjárás, gazdálkodási problémák miatt nem ritkán még novemberben is) tart az áttelelő- és néhány évelő kultúra vetése, telepítése. Ez alatt az idõ alatt több, mint 1,5 millió ha-on kerül mag a földbe. Az 1. sz. táblázatban összefoglaltuk azokat a leggyakoribb fajokat és növénytársításokat, amelyek növekedését, fejlődését a jó gazda gondosságával, még inkább szakértelmével egészen a betakarításig illik folyamatosan figyelemmel kísérni. Ezt a módszeresen végrehajtott sorozatot, ami hasznos tanulságok sorával is gazdagítja a szántó-vető gazdálkodót, termésbecslésnek nevezzük.

A termésbecslés a szóban forgó kultúráknál áru- és takarmánytermesztés esetén a következő fázisokból áll:

 • vetésellenőrzés,
 • kelés idejének, körülményeinek figyelemmel kísérése,
 • őszi állapotminősítés,
 • tavaszi állapotminősítés,
 • előzetes számszerű termésbecslés,
 • végleges számszerű termésbecslés.

Ez a megfigyelési, mérési sorozat bővülhet a biztosítási körbe tartozó kárbecslésekkel, a vetőmagtermesztésben pedig az előírt hivatalos OMMI szemlékkel.

Történjék bármilyen célból is a termésbecslés, a mindenkori eseteknek szakmai motivációi és tudományosan kidolgozott matematikai-statisztikai mérési, értékelési módszerei vannak. A legfontosabb szakmai motiváció egyszerű: a jó gazdát mindig is érdekelte, hogy mi lesz a munka gyümölcse, mekkora lesz a várható termés, az egyes munkafázisok hogyan sikerültek. Összehasonlítja részeredményeit az előző év adataival, a szomszédoknál látottakkal, több tábla és fajta esetén vizsgálja az eltérések okait. A matematikai-statisztikai módszerek pedig segítenek a szubjektivitásból adódó hibákat mérsékelni és a mérési adatokat megbízhatósági értékekkel jellemzik.

A termésbecslés tulajdonképpen egyidős a tudatos növénytermesztéssel, de jelentőségét először igazán a kereskedők és a bankok ismerték fel. A tudományos alapokon nyugvó termésbecslés a XIX. században alakult ki (az USA-ban 1860-ban, Franciaországban 1880-ban, Oroszországban 1894-ben hoztak erre törvényt). Magyarországon az 1781-1785. években pusztító aszályt követõen II. József császár 1784-ben adott ki rendeletet az őszi vetések és a tavasszal megmaradó területek évről-évre történő felmérésére. A Monarchia koronaországaiban 1860-tól tették kötelezővé a vetési adatok közlését. Ezt a munkát 1898-tól az akkor megalakuló FM irányította, a XX. század közepétõl pedig az FM (és más elnevezésû jogutódjai) és a KSH közösen végzik. A tudományos alapokon nyugvó termésbecslési kutatások 1968-ban kaptak először komoly állami támogatást. A honi modern termésbecslés megalapozói, akik ezekben a kutatásokban jelentős eredményeket értek el, megérdemlik, hogy név szerint is megemlékezzünk róluk: Bartos L., Podány T-né, Simon B., Szekeres J. Napjainkban már űrtechnika (GPS rendszer) segíti a termésbecslést is, ami persze még hosszú ideig nem nélkülözheti a „szakmai szem” sokoldalúságát, különösen a szubjektív megfigyeléseknél, így az állapotminősítéseknél sem.

A kis történeti kitérő után térjünk vissza a nyár végi- és őszi vetésű növények állapotminősítéséhez (szinonim elnevezése az állapotbecslés). Remélhetõleg a gazdatársak már végeztek a vetéssel. Alaposan ellenőrizték a vetési munkálatokat, figyelemmel kísérték a kelést és hasznos következtetéseket vontak le.

Az õszi állapotminősítés ideje fajoktól (esetenként fajtától) függően is változik, a kelés és az első hó leesése közötti időszakra tehető, célja többféle:

 • az eddig elvégzett és az eltervezett munkák közötti összhang vagy eltérések megítélése, okainak feltárása;
 • az állomány kondíciója, egészségi állapota alkalmas-e a sikeres átteleléshez;
 • az állomány összképe valószínűsíti-e a tervezett termés elérését?

A minősítés vonatkozhat táblarészekre, táblákra, vagy a gazdaság egészére. Az ilyen minősítés módot nyújt arra is, hogy a gazdaság egész vetésállományának minőség szerinti összetételét megadjuk, például az őszi búza vetésterületén az állomány 50 %-a jó, 30 %-a közepes, 20 %-a gyenge.

A 2003. évi őszi állapotminősítésnek külön hangsúlyt ad az év végéig kötelező regisztráció, a jövő évi támogatási rendszer remélt előnyeinek minél nagyobb mértékű kihasználása, melyekhez igen jól jönnek a minősítés adatai.

Az állapotbecslések az időszak korai szakaszában készülnek és a várható eredményeket még jelentősen módosíthatják a hátralévő időszak időjárási viszonyai. A különböző idejű termésbecsléseket (így az őszi állapotminősítést is) lehetőleg ne egyedül végezzük („több szem többet lát”). Feltétlenül vigyünk magunkkal: mérőszalagot, jegyzetfüzetet, számológépet, feljegyzéseket az elvégzett munkákról, esetleg elõre szerkesztett munkalapokat az adatrögzítéshez, mely a mérési eredmények kiértékelését nagyban megkönnyíti. A munkalapokat célszerű úgy tervezni, hogy a szubjektív elemek is összehasonlíthatók legyenek (táblánként, fajtánként). A színre vonatkozó megjegyzéseket például osztályozva rögzítsük:

haragos zöld (5)< BR>

élénk zöld (4)< BR>

sárgás zöld (3)

De ugyanígy járhatunk el a kultúrállapot, a kiegyenlítettség, stb. jelölésénél is. Hasznos segítőnk lehet egy (teleobjektívvel felszerelt) fényképezőgép vagy kamera, különösen, ha számítógéphez is csatlakoztatható (digitális változatok).

Az állapotminősítés minden elemének megbízhatósága (valós kép nyújtása) nagymértékben a mintavételi helyek (mintaterek) elegendő számán, területén, kijelölési pontjain múlik. Általánosan elfogadott, hogy először átlós irányban járjuk be a táblát, így szerezzünk egy bizonyos összbenyomást. Ezt követően jelöljük ki a mintatereket úgy, hogy azok reprezentálják az egész területet. Minél heterogénebb az állomány, annál több mintatérre van szükség. Mivel a nyár végi- és őszi vetésű növények túlnyomó többségét gabona- vagy dupla gabona sortávolságra vetik (pl.: őszi káposztarepce), ezért sorszakaszok képezik a mintatereket (lásd 2. sz. táblázat) és a mért adatokat számoljuk át m2-re, ha-ra. Ugyancsak a 2. sz. táblázatban találhatók adatok arra vonatkozóan, hogy közepesen kiegyenlített növényállomány esetén, táblamérettől függően mennyi is az elegendő mintatér. Ajánlatos a mintaterek egy részét maradandóan megjelölni, esetleg térképvázlaton feltüntetni, hogy a későbbi termésbecsléseknél újra rájuk találjunk.

Az állapotminősítés megfigyelésekből (szubjektív elemek) és mérésekből áll össze. Megfigyeléseink vonatkozhatnak a korábbi munkák minőségének vizsgálatára vagy az állomány kondíciójának megállapítására.

Az előző munkálatokra vonatkozó megfigyelések:

 • az elővetemény, a talajelőkészítés hatásai;
 • a trágyázási „szóráskép” megjelenése a fejlettségben, a színek közötti eltérésekben;
 • különböző vetési hibák vizsgálata (csatlakozó sorok, „ablakos” foltok, eltömődött csoroszlyák, a vetés egyenlőtlensége a mélység, a sűrűség tekintetében, szegélyvetés hiánya);
 • az előveteményben használt herbicid káros utóhatása;
 • az elővetemény gyomosító hatása (árvakelés megjelenése száraz nyár esetén);
 • növényvédelmi beavatkozások hatásai.

Az állomány kondíciójára vonatkozó megfigyelések:

 • kiegyenlítettség a növénymagasság alapján;
 • a talaj borítottsága;
 • a bokrosodás mértéke (õszi árpa, rozs, tritikálé);
 • levélszám (õszi káposztarepce, lucerna, bíborhere);
 • fajra, fajtára jellemzõ szín, elszínezõdés;
 • megjelent gyomok (faji felismerés lényeges);
 • kórokozók, kártevõk jelenlétére utaló nyomok;
 • õszi esõzések (esetleges kelesztõ öntözés) nyomán kialakult pangóvizes foltok, amelyek a tél végi hóolvadáskor is „visszaköszönnek”;
 • megjelent vadváltók, vadkárok;
 • nettó területet csökkentõ, nem kívánatos „új utak”.

Mérési munkák az állapotminõsítés során:

 • növényszám, db/folyóméter (fm), a növénytársításoknál (3. sz. táblázat) mindegyik komponensre vonatkozóan;
 • átlagos növénymagasság (cm/fm);
 • kalászosoknál a bokrosodási csomó kialakulása a felszín alatt (cm - kívánatos: min. 3 cm);
 • õszi káposztarepcénél a levélszám (db - kívánatos: 9-12 db);
 • lucernánál a gyökértörzs vastagsága, átmérõje közvetlenül a felszín alatt (cm - kívánatos: 0,2-0,4 cm).

Mivel a mintaterek (sorszakaszok) kijelölése kulcskérdés, ezért tartózkodjunk azokat a szegélyeken (ide értendõk a mûvelõutas vetés szélsõ sorai is), a tábla szélein kijelölni. A 3. sz. táblázatban bemutatott példára hivatkozva különleges jelentõsége van a növényszámnak. A mindenkori megítélés alapja a vetés elõtt kiszámolt, vetni kívánt csíraszámtól való eltérés.

Dr. Késmárki István - Petróczki Ferenc

1.

sz. táblázat
Nyár

végi- és õszi vetésû szántóföldi növények összefoglaló

táblázata a vetésidõ és a tõszám feltüntetésével
Növénykultúra Vetésidõ Csíraszám

(millió db/ha)

bíborhere

júl. 25

- aug. 30.

8,5 - 9,5

lucerna

aug. 10 -

szept. 5.

9,0 - 10,0

õszi káposztarepce

aug. 25 -

szept. 10.

0,7 - 1,5

õszi árpa (abraktak.)

szept. 20 - okt. 5.

5,0 - 6,0

õszi árpa (zöldtak.)

szept. 10 - szept.

30.

4,5 - 5,0

rozs (szemes)

szept. 20 - okt. 10.

4,7 - 5,5

rozs (zöldtak.)

szept. 15 - szept.

25.

4,5 - 5,0

tritikálé (szemes)

szept. 15 - szept.

30.

4,8 - 5,3

tritikálé (zöldtak.)

szept. 10 - szept.

25.

4,5 - 5,0

õszi búza (T. aestivum)

szept. 25 - okt. 20.

5,0 - 5,5

durum búza (T. durum)

okt. 05 -

okt. 20.

5,0 - 5,5

tönköly búza (T. spelta)

okt. 05 -

okt. 30.

2,0 - 2,6

Legány-féle keverék:

aug. 20 -

szept. 10.

 

õszi búza

  1,4 - 1,8

szöszös bükköny

  0,2 - 0,3

bíborhere

  4,0 - 5,0

Keszthelyi keverék:

szept. 05 - szept.

25.

 

rozs

  2,0 - 2,5

õszi káposztarepce

  0,3 - 0,4

Landsbergi keverék:

aug. 20 -

aug. 30.

 

olasz perje

  5,0 - 7,0

szöszös bükköny

  0,7 - 0,8

bíborhere

  4,0 - 5,0

rozsos szöszös bükköny:

szept. 05 - szept.

25.

 

rozs

  1,8 - 2,3

szöszös bükköny

  0,3 - 0,4

búzás pannon bükköny:

szept. 25 - okt. 10.

 

õszi búza

  2,3 - 2,6

pannon bükköny

  0,2 - 0,3
2.

sz. táblázat
Ajánlott

mintavevõ helyek száma a táblamérettõl

(fajtától) függõen az õszi kalászosoknál
a tábla mérete (ha)
1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 felett
mintaterek száma
7-10 10-15 15-20 25-30 35-40 45-50

<span

>Megjegyzés: 1 mintateret 2 db egymás melletti 1 m-es sorszakasz

(folyóméter, fm) képez

3.

sz. táblázat
Az

õszi búza tõszámának megítélése az állapotminõsítés

során november 15-30. között
Vetési norma (csíra/ha)
5,0 millió 5,5 millió
Leggyakoribb sortávolságok (cm)
12,0 15,4 12,0 15,4
Folyóméterenként vetett csíraszám (db/fm)
60 77 66 85
Folyóméterenként számolt kikelt növény (db/fm)
51-54* 45-51** 39-45*** 65-69* 58-65** 50-58*** 56-59* 50-56** 43-50*** 72-77* 65-77** 55-65***

Megjegyzés: *

Elegendõ

** Közepes

*** Kevés