MENÜ

Szántóföldi kultúrák növényegészségügyi helyzetének alakulása 2003 - ban

Oldalszám: 4
2014.07.09.

Az átlagoshoz képest szárazabb és melegebb tavaszi majd nyár eleji időjárás hatására az őszi búza állományok fejlődése elmaradt a kívánatostól az ország több termőterületén. A korábbi években rendszeresen fellépő és jelentős problémát okozó gombás betegségek az idén kisebb mértékben károsítottak. A gabonalisztharmat országosan a vetésterület 33%-án okozott gyenge és csak 6%-on közepes mértékű megbetegedést. Közepes fertőzést elsősorban Bács, Komárom, Szabolcs, Veszprém és Zala megyékben tapasztaltak. A rozsdabetegségek még ennél is kisebb mértékű megbetegedést okoztak. Vörösrozsdától a vetésterület 86%-a gyakorlatilag mentes volt, 13%-on gyenge és 1%-on közepes megbetegedés tapasztaltunk. Az ország melegebb területein a vetésfehérítõ bogarak imágói már március végén-április elején megkezdték betelepedésüket és május elején megkezdõdött a lárvakelésük. A termõterület 48%-a ugyan mentes volt kártételüktõl, de 39%-on gyenge, 12%-on közepes és 1%-on gradációs mértékben léptek fel és okoztak kárt. Figyelembe véve, hogy az állományok amúgy is rosszabb kondícióban voltak az aszály miatt, és ezért érzékenyebbek a kártétellel szemben, az ország minden megyéjében védekeztek a kártevõ ellen. A tartós nyári és õsz eleji szárazság viszont nem kedvezett a gabonafutrinka szaporodásának. A szeptember közepi felvételezések alapján a kalászos árvakelések 92%-a gyakorlatilag mentes volt a csócsároló kártételtõl, és 8% gyengén fertõzött. Ennek alapján - ha az õszi idõjárás kedvezõ lesz a búza kezdeti fejlõdésének - elsõsorban monokultúrás területeken és csak gyenge mértékû kártételre kell számítani az õszi gabonákban.

A kukorica állományok tavaszi fejlődését a barkók szerencsére nem hátráltatták jelentősen. A vetésterület 71%-a mentes volt a kártételtől, 23%-on közepes, és 6%-on gradációs mértékű volt a kártételük. Közepes kártételüket Bács, Békés, Csongrád, Fejér, Komárom, Somogy, Szabolcs, Szolnok és Tolna megyékben tapasztalták. Az idei évben nagy kárt okoztak a gyapottok bagolylepke és a kukoricamoly lárvái okozták. Mindkét kártevő lepkéjének megjelenését már a kukorica vetésekor észlelték a csapdákban. A gyapottok bagolylepke lárvái a termőterület 26%-án gyenge, 31%-án közepes és 24%-án gradációs mértékű kárt okoztak a fejlődő csöveken. A kukoricamoly lárvái ehhez képest kisebb mértékű kárt okoztak. Az állományok 25%-a gyakorlatilag mentes maradt, de 47%-on gyenge, 24%-on közepes és 4%-on gradációs mértékű volt a tőfertőzöttség szeptemberben. Tovább folytatódott az amerikai kukoricabogár terjedése. Az idei évre gyakorlatilag az egész országban elterjedt és a kártevő megtelepedését bizonyítja, hogy nőtt a lárvakárosított területek nagysága is. Az elkövetkezendő évben mindenképpen számítani kell az amerikai kukoricabogár további terjedésére. A gyapottok bagolylepke idei felszaporodása következtében jövőre fokozottabb figyelmet érdemel több kultúrában is. A kártevő hazánkban is áttelel, de minden évben délről is érkeznek populációi, ami a védekezések megszervezésénél fontos szempont lehet.

A cukorrépát - más kultúrákhoz hasonlóan - már a fejlődésének kezdetén sújtotta az aszályos időjárás. A gombás betegségek jelentősége kisebb volt az idén, a répalisztharmat csak a területek 34%-án okozott gyenge és 7%-án közepes fertőzést. Az állományok fennmaradó része (59%) gyakorlatilag mentes maradt a betegségtől. A cerkospórás levélfoltosság hasonló mértékben fertőzte az állományokat: a termőterület 59%-a mentes volt, 37%-on gyenge és 4%-on közepes megbetegedést tapasztaltunk. Barkó kártételtől a területek 48%-a ugyan mentes volt, de 46%-on gyenge és 6%-on közepes mértékű kárt okoztak. Figyelembe véve, hogy a szárazság is hátráltatta a növények fejlődését a cukorrépa állományok meghatározó részén védekezni kellett ellenük. A levéltetvek tömeges fellépésének nem kedvezett a száraz, meleg időjárás, ezért a területek 55%-a mentes volt a kártételtől, de 40%-on közepes és 5%-on közepes mértékű kárt okoztak. A cukorrépában károsító bagolylepke fajoknak kedvező volt az idei évjárat, mivel a területek 44%-án gyenge, 15%-án közepes és 1%-án gradációs mértékben károsítottak.

2002- ben a repce kelése után az őszi károsítók közül a repcebolha betelepedése szinte mindenütt megfigyelhető volt, de kártétele nem volt számottevő, a hűvös csapadékos időjárás következtében. A lárvakelés mértéke gyenge szinten alakult országszerte. A repcedarázs álhernyóinak kártétele veszélyeztette a növényállományokat, ezért november elejéig több helyen védekeztek a lárvák ellen. A megelõzés jellegû permetezések eredményesek voltak és a lárvakártétel gyenge szinten maradt. A téli idõjárás hatására a repcék súlyosan károsodtak és a vetésterületek 50 - 80 % - a kiszántásra került, egy - két megye kivételével (Zala megye). Április elejéig a repceszár-ormányosok és a repcefénybogár betelepedése indult meg és Somogy, Szolnok, Veszprém és Zala megyében védekezéseket hajtottak végre. Erre szükség volt a virágzás idején is, az elhúzódó betelepedések miatt. A virágzás második felében a vetésterület megközelítõleg 50 % - án a repcefénybogarak közepes szintû felszaporodását figyelhettük meg. Gradáció alakult ki Somogy Fejér Pest és Heves megye egyes területein. A repce érése idején a levéltetvek gócos felszaporodása alakult ki, majd rövid idõszak után áttelepedtek más keresztesvirágú növényekre. A becőkártevők elszaporodása és kártétele nem volt számottevő országos szinten, csak kis foltokban okozott gondot a repcebecő-ormányos és a repcebecő gubacsszúnyog.

A burgonya számára az idei év szélsõséges szárazsága nem kedvezett. Ilyen körülmények között a károsítók elsõsorban a nedvdús terményeket keresték fel és károsították. A burgonyabogarak a burgonya kelése után április végén jelentek meg és május második felétõl pedig, a vetésterület 18 % - án alakult ki közepes - erõs károsítás. Folyamatos védekezés vált szükségessé. Június második felére csökkent ugyan a burgonyabogarak egyedszáma, de foltokban a károsítás mértéke elérte a gradációs szintet (Bács, Csongrád és Szabolcs megyében). A kórokozók közül a burgonyavész a száraz meleg idõben, csak a vetésterület 17 % - án tudott kifejlõdni. Bács, Somogy és Szabolcs megye területén a lombzáródás idõszakában, foltokban, a közepes fertõzöttséget figyelhettük meg. Az elmúlt évek klímaváltozása figyelemre méltó változásokat eredményezett a kórokozók megjelenésében. Az alternáriás levélfoltosság, ill. a sugárgombás varasodás egyes termesztõ térségekben nagy arányban fertõzött (Somogy, Zala, Veszprém megyében).

A napraforgó állományokban május végén levéltetü betelepedés indult meg. A felsõ levélszinteken nagy számú kolóniákat, fõként Komárom és Somogy megyében figyelhettük meg. Bimbós állapotban már a vetéserület 52 % - án károsítottak a levéltetvek, de ebbõl komolyabb, nagy egyedszám Bács megyében alakult csak ki. A mezei poloskák betelepedése után a szívogatás hatására, citromérés idõszakában erõs mértékû kártétel volt jellemzõ, Bács Komárom, Somogy és Szabolcs megye területén. A gyapottok bagolylepke egyre nagyobb számban jelenik meg évrõl évre az országban, és komoly problémát okoz. 2003 júliusáig a napraforgó állományokban a tányérokon jelent meg a károsító, helyenként erõs kártételt eredményezve. Az amerikai kukoricabogár Vas és Tolna megyében a napraforgó kultúrákban is károsított, a virágzat megrágásával. A napraforgó kórokozói közül a peronoszpóra primer fertõzése gyengén jelent meg az ország területén. A szárfoltosságok közül a makrofominás és fómás szárfoltosságok a vetésterület 1- 3% - án érték el a közepes szintet és 18 % - án gyenge fertõzöttség volt jellemzõ. A diaportés szárfoltosság ennél alacsonyabb mértékben fejlõdött ki, a vetésterület csupán 2 % - a volt gyengén fertõzött. Az alternáriás foltosság megjelenése a legnagyobb arányú volt a foltosságok közül, a vetésterület 27 % - án gyenge fertõzöttség alakult ki. A fehérpenészes rothadás nem volt jelentõs 2003 - ban a szártövön és a tányérokon. Közepes fertõzés a tányéron, Bács és Szolnok megyében alakult ki az érés idején. Hasonlóan alakult a szürkepenészes rothadás fertõzése. A vetésterület 25 % - a gyengén, 5 % -a közepesen fertõzött volt, amelynek kialakulását a gyapottok bagolylepkék kártétele is segítette.

Nagy Krisztina- Veszprém Megyei NTSz

Prohászka Péter- Komárom-Esztergom Megyei NTSz

A megyei NTSZ - ek elõrejelzõinek adatai alapján