MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2003/3 > Gépesítés

A tavaszi magágykészítés agronómiai-mûszaki alapjai

A tavaszi magágykészítés - amelyet bemutató anyagunk ismétlõ jellegû, de nem sematikus mûvelési elvekre utaló - döntõen befolyásolja a növény fejlõdését, elsõsorban a vegetáció kezdeti szakaszában, s egyes kutatók szerint jelentõs hatással bír a növényi produktum, azaz a betakarítható termés minõségének és mennyiségének alakulására is. Ezek figyelembevételével röviden tekintsük át a jó magágy kritériumait, s az ezzel kapcsolatos fõbb tudnivalókat. Egyik legfontosabb követelmény, hogy a magágy az egész területen optimális fizikai állapotjelzõkkel rendelkezzen, hiszen a tavaszi vetésûek egy jelentõs része igen érzékeny az un. "homogén" talajkörülményekre. Így pld. fontos az 1,25 g/cm3 körüli térfogattömeg, valamint a fázisrendszer átl. 55/45 %-os pórus/szilárd fázis arányának biztosítása. A felsõ talajréteget a vetési mélységben laza-morzsalékosra kell kialakítani és légjárhatóvá tenni a gyorsabb felmelegedés érdekében, ugyanakkor fontos figyelemmel lenni az alsóbb talajrétegek vízmozgásának helyes szabályozására is.

Szakfolyóirat > 2003/3 > Gépesítés

Metszõeszközök és -berendezések

A termõfelület-szabályozási - köznyelven metszési - munkák nagy része az ültetvények nyugalmi állapotában, a téli - kora tavaszi idõszakban végzendõk. Elsõdleges céljuk a lombozat méreteinek szabályozása a termésmennyiség egyenletes eloszlása, a termés legkedvezõbb méretének, színének, minõségének elérése, a szedés megkönnyítése érdekében. Feladatuk még a korona alatti szabad magasság beállítása és a sorközök szabaddá tétele a könnyebb mûvelhetõség érdekében. A termõfelület beállítása, a lemetszendõ növényrészek meghatározása egyedenkénti döntést igényel, ezért a teljes gépesítésnek csak korlátozott a szerepe. Tetejezésre és oldalazásra használunk folyamatos üzemû, traktorra szerelt gépeket, kiegészítésként azonban a legtöbb esetben egyedi metszést is végezni kell.

Szakfolyóirat > 2003/3 > Gépesítés

Új mezõgazdasági gép és technológiai berendezések vásárlásának támogatása

Agrárgazdasági beruházásokra a 2002. évi 48,1 milliárd Ft-nál 6,7 milliárd Ft-tal több, 2003. évben összesen 54,8 milliárd Ft állami támogatás használható fel. Ezen belül a gépbeszerzés támogatására a 2002. évi 18,6 milliárd Ft-tal szemben 24 milliárd Ft-ot különítettek el. A végleges fejlesztési célú támogatás mellett az új mezõgazdasági gép és technológiai berendezés vásárlói kamattámogatásban is részesülnek.