MENÜ

Metszõeszközök és -berendezések

Oldalszám:
2013.02.19.
A termõfelület-szabályozási - köznyelven metszési - munkák nagy része az ültetvények nyugalmi állapotában, a téli - kora tavaszi idõszakban végzendõk. Elsõdleges céljuk a lombozat méreteinek szabályozása a termésmennyiség egyenletes eloszlása, a termés legkedvezõbb méretének, színének, minõségének elérése, a szedés megkönnyítése érdekében. Feladatuk még a korona alatti szabad magasság beállítása és a sorközök szabaddá tétele a könnyebb mûvelhetõség érdekében. A termõfelület beállítása, a lemetszendõ növényrészek meghatározása egyedenkénti döntést igényel, ezért a teljes gépesítésnek csak korlátozott a szerepe. Tetejezésre és oldalazásra használunk folyamatos üzemû, traktorra szerelt gépeket, kiegészítésként azonban a legtöbb esetben egyedi metszést is végezni kell.
A gyümölcs- és szõlõültetvények mûvelésének - a betakarítás mellett - a legmunkaigényesebb eleme a termõfelület-szabályozás. A legkedvezõbb eszközök, gépek kiválasztásánál elsõdleges szempontok a gyümölcsfaj, a termesztésmód, az ültetvényméret és a rendelkezésre álló beruházási forrás. A legkisebb területen, a legolcsóbb változatban is szükség van olyan eszközre, mely alkalmas koronaalakításra, termõre metszésre 30-35 mm ágátmérõig, valamint olyanra, mely az ifjító metszésre, a vastagabb ágak eltávolítására is alkalmas. Elõbbieknek a metszõollók, utóbbiaknak többek között a fûrészek felelnek meg.
A metszés hagyományos eszközei a különféle ollók. Kézi, pneumatikus, hidraulikus és elektromos mozgatású változataik léteznek.
A kézi ollók marok- és karos változatban készülnek. Elõbbiek 20 mm-es, utóbbiak 35 mm ágátmérõig alkalmazhatók folyamatos munkában.
A pengék kialakítását tekintve két változatot különböztethetünk meg: a mellévágó és az üllõs ollókét.
A mellévágó pengés ollók szerkesztõi arra törekednek, hogy a vágás a lehetõ legkisebb erõvel legyen elvégezhetõ. A pengék aszimmetrikusak és íveltek. Az elõbbi következtében a metszendõ ágrész közel kerülhet az olló tengelyéhez, így kisebb erõvel történhet a vágás. Az íves pengék következtében a vágás különleges fajtája, a metszés fokozottan érvényesül. Tapasztalatból tudjuk, amit mérések is igazolnak, hogy metszéssel - más néven csúsztató vágással - bizonyos esetekben kisebb erõkifejtés szükséges. A kisebb erõkifejtés közben a vágó él hosszabb utat tesz meg a vágandó anyagban. Ebbõl következõen csak akkor érdemes csúsztatva vágni, ha biztosított a „kenés”, vagyis a penge és a metszlap között kicsi a súrlódó erõ. Ez az eset élõ, nedvdús lombozatnál áll fenn, ezért általános szabály, hogy mellévágó ollóval ilyen állományt metsszünk.
Az üllõs ollók egyetlen pengéje két oldalról élezett, mely zárás során puha fémbõl készült sík felületen (üllõn) ütközik fel. Az él a lehetõ legrövidebb úton vágja át a gallyat, hogy a késél és metszlap közötti súrlódó erõ rövid úton hasson. Az üllõs metszõollókat száraz gallyak, vesszõk vágására célszerû tehát alkalmazni.
Az ollók nagy választékában ergonómiai szempontból a legkedvezõbbek a forgó markolatú változatok. Különösen hosszantartó munkavégzésnél van annak jelentõsége, hogy a markolat a kézben nem csúszik az olló zárásánál, hanem legördül.
Az alacsony beruházás-igényû, teljesen kézi erõre alapozott metszési munkákhoz a marok olló (20 mm átmérõig) és karos olló (35 mm-ig) mellett a vastagabb ágak vágásához keretes vagy merev pengéjû fûrész szükséges.


Melévágó és üllõs metszõolló

Beruházási költség szempontjából a legkedvezõbb gépi eszközök az elektromos mozgatású marok-ollók. Tömegük 900 gramm körüli. Villamos motor hajtású kézi egységét 1 méteres kábel köti össze a kezelõ derekára-vállára rögzített akkumulátorral. A tápegységek többféle változatban készülnek. A gyorsan tölthetõ akkumulátor például 4 óra munkavégzést tesz lehetõvé, töltési ideje 1 óra, tömege 2 kg. A hosszabb, 8 óra munkavégzést biztosító változat töltési ideje 1.5 óra, tömege 3.5 kg. Jelenlegi árai 300-400 eFt között változnak.

KÉP
FELCO gyártmányismertetõ
Elektromos metszõolló és tápegység

Az elektromos ollók egyszerre váltják ki a marok- és karos ollót, mert a vágható ágátmérõ esetükben 30 mm. Ergonómiai szempontból kedvezõ, hogy a vágás erõkifejtést nem igényel. Hátránya a viszonylag nagy tömege (a kézi mozgatású ollók tömegének3-4 szerese).
Marokollók néhány paramétere
Metszõolló mozgatása Vágható átmérõ (mm) Tömeg (g)
Kézi olló 20 200-300
Elektromos olló 30 900
Pneumatikus olló 30 710
Hidraulikus olló 50 900

Több metszõmunkás egyidejû munkáját segítik a pneumatikus metszõberendezések. Központi egységbõl, kézi ollókból és ezeket összekötõ légvezetékbõl állnak. Központi egysége nagy nyomású (8 bar körüli) levegõt állít elõ. Egyidejûleg több olló csatlakoztatható hozzá. A vágópengék mozgatását a kézi egységben dugattyú közbeiktatásával a nagy nyomású levegõ végzi. A ki-be kapcsolást a kezelõ légszelep útján végzi. A vágóerõ fokozása érdekében egyes típusoknál a markolatban két vagy három dugattyút helyeznek el. A marokegység teljes tömege 750 gramm körüli. A központi egység légsûrítõbõl, légtartályból, biztonsági szelepbõl, légelosztóból, vízleválasztóból, olajozóból, nyomásszabályozóból és nyomásmérõbõl áll. A légsûrítõt traktorra függeszthetõ berendezéseknél TLT, kisebb, kézi mozgatású gépeknél belsõégésû motor hajtja. A betakarításnál használt korszerû szedõkocsik kompresszoregységgel is rendelkeznek, így mobil metszõállványként is szolgálnak.

Pneumatikus metszeõberendezés

A pneumatikus rendszerhez hasonlóan épülnek fel a hidraulikus metszõberendezések. Mivel itt a munkaközeg igen nagy nyomású (120-200 bar) hidraulikafolyadék, ezek az ollók nagyobb ágátmérõk vágására képesek. Hátrányuk a pneumatikus rendszerekhez képest, hogy ollóik és csõvezetékük nehezebb, ráadásul itt dupla csõ köti össze a hidraulikus szivattyút az ollókkal.
Mindkét rendszerben lehetõség van a marokollók mellett nagyobb vágókapacitású, két kézzel tartott ollók, valamint pneumatikus illetve hidraulikus láncfûrész üzemeltetésére. Így egy-egy gyártónál a teljes metszõeszköz-sor beszerezhetõ.

A pneumatikus és hidraulikus metszõberendezéseknek közös hátránya a kötöttség, amit a flexibilis csõvezeték jelent. Az egy központi egységhez kapcsolódó munkásoknak közel azonos munkabírásúaknak, ügyességûeknek kell lenniük, hogy a gépesítés termelékenységet fokozó hatása megmutatkozzon.
Tetejezésre és oldalazásra, síkfal-metszésre traktorra építhetõ kaszák, késes vágószerkezetek és fûrésztárcsák állnak rendelkezésre.
A kaszás metszõgépek alternáló mozgású vágószerkezettel, valamint végtelenített szíjra szerelt egy irányban mozgó pengesorral készülhetnek. Mindkét esetben álló vagy mozgó ellenpengék biztosítják a megtámasztást vágás közben. Egy-egy egység akár több síkban elhelyezett vágófelületbõl is állhat, egy munkamenetben így az ültetvénysor teteje és egyik oldala, teteje és mindkét oldala (a sort áthidalva), a bal és jobboldali sor teteje és belsõ oldalai egyszerre kaszálható. A korszerû gépeken a vágószervek hajtása hidraulikus, így lénygében tetszõleges szöghelyzetbe állíthatók.

A késes vágószerkezeteket egy síkban sorban elhelyezett forgórészek alkotják. Kialakításukat tekintve tárcsák, melyekre lengõ kések vannak szerelve. A kések nagy kerületi sebessége miatt ellenpengékre nincs szükség.

Forgókéses vágószerkezet az ültetvénysorok két belsõ felületének és tetejének metszésére

Síkfal metszésre alkalmasak a tárcsás koronaalakító gépek is. Az igen nagy fordulatszámmal hajtott fûrésztárcsák szintén megtámasztás nélkül vágnak. A vágási felület növelése érdekében a tárcsát hordozó kart saját forgáspontja körül íven vagy körkörösen mozgatják.