MENÜ

A magángazdálkodók birtokfejlesztési hiteleinek kamattámogatása

Oldalszám:
2013.02.19.
Táblázat
Igénylõ: Nyilvántartásba vett mezõgazdasági termelõ magánszemély.
Támogatási forma: Birtokfejlesztési célú hitelhez kapcsolódó kamattámogatás, valamint készfizetõ állami kezességvállalás.
Általános feltételek: A hitel célirányos felhasználása:
Szántó-, szõlõ-, gyümölcsös- és gyep mûvelési ágú termõterület megvásárlása legfeljebb 300 hektár birtoknagyság eléréséig.
A termõföldhöz tartozó telephely (tanya, telep, major) megvásárlása, létesítése, korszerûsítése.
Konkrét feltételek: A hitel futamideje 5-15 év. Tõkeösszege birtokfejlesztési célú hitelek esetében legfeljebb 150 millió Ft, a telephely létesítéshez, korszerûsítéshez igénybe vett hitel esetében maximum 100 millió Ft lehet. A jogosultnak vállalnia kell, hogy legalább 5 évig gazdaságát mûködteti, és az így szerzett termõföldet és telephelyet eddig az idõpontig el nem idegeníti.
Támogatás mértéke: Az állami kezességvállalás mértéke 60%-os, míg a kamattámogatás 100 hektárig történõ birtoknövelési hitel esetében 50%-os, illetve az ezt meghaladó hitelösszeg után 40%-os mértékû lehet. A családi gazdálkodó további 10% mértékû kamattámogatásra jogosult.
Igényelhetõ: A hitelkérelmek benyújtása folyamatosan történik a pénzügyi intézmények által elõírt példányban és tartalomban. A hitelkérelmet megalapozottsága esetén az Agrár- és Vidékfejlesztési Bizottság javaslata alapján a megyei FM Hivatal záradékkal látja el. A kamattámogatás az illetékes adóhatóságtól a kamat megfizetésérõl szóló igazolással, valamint az FM Hivatal által záradékolt hitelszerzõdéssel és a Hivatal által kiállított kamattámogatásra jogosító igazolással igényelhetõ az APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról.
Ellenõrzi: Illetékes adóhatóság. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el.
Információ: Részletes felvilágosítást a hitelintézetektõl, pénzügyi vállalkozásoktól és a falugazdászoktól kaphatunk.