MENÜ

Cserélje korszerû szárítógépre elavult gabonaszárítóját

Oldalszám:
2013.02.19.
UNIVERSAL 25 - Egy új gabonaszárító típus a termelõk szolgálatában

Közeledik az EU csatlakozás. Egyre több termelõt foglalkoztat az a kérdés, mi lesz a jelenleg mûködõ BÁBOLNA és egyéb típusú, sok esetben több tízéves gabonaszárítókkal, amikor majd környezetvédelmi szempontból is az EU normákhoz kell igazodnunk.
A válasz egyszerû: cseréljük ezeket a gépeket környezetkímélõ és gazdaságosan üzemeltethetõ korszerû szárítóra.
A Pannonagri Kft. élen jár a szárítástechnikát segítõ innovációban. Visszatekintve az elmúlt idõszakra társaságunk minden évben korszerû újdonságokat tudott nyújtani partnereinek, amelyek a teljesség igénye nélkül, címszavakban a következõk:1996.

- A STELA szárítók megjelenése a magyar piacon1999.

- új STELA vezérlési üzemmódok beállítása a különbözõ terményekre2000.

- STELA MDB-TN-SU/T megnövelt teljesítményû, továbbfejlesztett szárító-gépcsalád megjelenése2001.

- STELA FRA-450 On-Line nedvességszabályzó automatika megjelenése2002.

- STELA Universal 25 gépcsalád bevezetése - azonnal üzembe állítható szárítógépek2003.

- SZÁRÍTÓCSERE-PROGRAM, Bábolna és egyéb típusú régi szárítók cseréje

Az ötlet már korábban megszületett, a STELA UNIVERSAL-lal, amely elõszerelt állapotban a megrendelõ telephelyére szállítható, azonnal felállítható és néhány nap alatt üzembe helyezhetõ.A gyors szárítócsere lehetõségét egy 2002-ben Nagyberényben felmerült igény tette egyértelmûvé: a gazda elmondta nekünk, hogy szárítási problémájára a technika mai állása szerint nincs megoldás, hiszen mintegy két hét alatt szeretne üzembe állítani egy 10 t/h teljesítményû stabil szárítót. Az UNIVERSAL 25 pontosan ilyen feladatok megoldására készült.A gépet a tetõn keresztül emeltük be egy tisztító komplexumba és egy hét alatt az elektromos bekötés is megtörtént. Ez a szárító a tavalyi szezonban 10.000 tonna termény biztonságos, jó minõségû leszárítását és betárolását tette lehetõvé.A régi szárító helyére beszerelt gép ellenõrzését, elektromos bekötését, kipróbálását és üzembe helyezését, valamint a kezelõszemélyzet betanítását természetesen társaságunk szakemberei végezték, hiszen csak így garantálhattuk a leszállított termék kifogástalan munkaminõségét, a helyi kezelõszemélyzet hozzáértését.Több mint 70 megépített szárítótelepünk mellett az UNIVERSAL szárítócsalád referenciagépei a következõ helységekben találhatóak:Csénye, Dánszentmiklós, Gyönk, Nagyberény, Õcsény, Szeged-Szõreg, VasvárA gép alapvetõ tulajdonságai a következõek:Szekciómérete megegyezik a stabil STELA szárítók szekció méretével. A hideg és meleg oldali levegõcsatorna méreteit változtattuk meg oly módon, hogy a szárító méretei egy szállítókeretre helyezve ne haladják meg egy közúton külön engedély nélkül szállítható berendezés méreteit.Hét szekciós géprõl van szó, amelynek ûrtartalma 30 m3. Egy ilyen méretû szárítóban már elegendõ hely van ahhoz, hogy a szárítási folyamatot kíméletesen valósítsuk meg. Az intenzívebb, magasabb hõmérsékletû szárítás után egy pihentetõ szakasz, majd újra egy magasabb hõmérsékletû szakasz következik.Terelõlemezekkel érjük el, hogy a hûtõszekció elõtt egy mérsékelt hõmérsékletû átmeneti szakasz keletkezzen, a magot ne érje „hidegsokk” a hûtés megkezdésekor. Az ürítõrendszer ugyancsak kíméletes, az ürítõkúpok és az azokat lezáró zsaluk között a magméret szerint állítható a távolság. A fémmel sohasem érintkezik, lezárt állapotban a szerkezetet a kiömlõ mag rézsûje zárja el.A szerkezet nagyszilárdságú alumínium ötvözetbõl készült, a korróziónak gyakorlatilag teljesen ellenáll.Csakúgy, mint minden korszerû stabil gép esetében az UNIVERSAL-nál is alkalmazunk szigetelést a melegoldalon. A hûtõlevegõt, amely a terményen történõ átvezetés során felmelegszik, a kazántérbe vezetjük, így az égõnek már részben elõmelegített levegõt kell az üzemi hõfokra melegítenie, ezáltal energia-megtakarítást érhetünk el.Az UNIVERSAL valóban univerzális, minden termény szárítására alkalmas.A gépet szállíthatjuk alapkivitelben, de felszerelhetjük különbözõ opciókkal. Létezik radiál ventilátoros, és központi porleválasztós változat is. Bevethetjük a legkorszerûbb elektronikát, az FRA-450 szárítóvezérlést, amely még ma is JELENTÕS ÚJDONSÁG ! A szárítási folyamatot vezérelheti a termény nedvességét új módszerrel ellenõrzõ, számítógép által mûködtetett on-line automatika. Itt a vezérlés nem a termény hõmérsékletébõl következtet a nedvességtartalomra, hanem magas frekvenciájú impulzusok kibocsátásával elektromágneses mezõt hoz létre és az impulzusok terjedését piko másodpercben méri. Ezen adat alapján mintegy két köbdeciméter terménymennyiségben közvetlenül, többszöri mérés alapján átlagos nedvességtartalmat határoz meg, és ennek alapján szabályozza a teljes szárítási folyamatot.

Az UNIVERSAL 25 berendezések ikresíthetõek, amennyiben a teljesítményigény ezt indokolja.Társaságunk törekvése, hogy partnereinktõl kedvezõ áron megvásároljuk az immár elavult, régi szárítóberendezéseket és azok helyére korszerû, energiatakarékos, környezetbarát, üzem és tûzbiztos UNIVERSAL gépeket építsünk be.A legjobb megoldás természetesen minden telep esetében más és más, de felkészült tervezõ és szerelõ részlegünk rövid határidõre képes ezeket a feladatokat megoldani.Várjuk azoknak az üzemeknek a jelentkezését, akik gyorsan és gazdaságosan kívánják korszerûsíteni szárítókapacitásukat.1. kép: UNIVERSAL szárító beemelése Nagyberényben

2. kép: A nagyberényi technológiába beépített UNIVERSAL

3. kép: A szárító üzemi helyzetbe állítása hidraulikával