MENÜ

Minõségi termelés támogatása

Oldalszám:
2014.10.14.

Táblázat

Igénylõ: Mûtrágyagyártó, regisztrált mezõgazdasági termelõ, valamint TÉSZ-ek, BÉSZ-ek, termelõi csoportok.
Támogatási forma: Rövidlejáratú termelési célú hitelhez kapcsolódó kamattámogatás.
Általános feltételek: Kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy a jogosultak a hitel összegének megfelelõ áruhitelt nyújtsanak a termelõk részére, ennek mértéke hektáronként legfeljebb 15.000 Ft lehet. A hitelkonstrukcióban részt vevõk kötelesek elkülönített nyilvántartást vezetni a hitel felhasználásáról és az áruhitel megállapodásokról. A hitelt a termelõ közvetlenül is igénybe veheti.
Konkrét feltételek: A mezõgazdasági termelõ a hitelbõl vagy az áruhitel megállapodásban, a rendeletben meghatározott hatóanyag tartalmú szilárd- vagy szuszpenziós mûtrágyát vásárol és használ fel.
Támogatás mértéke: Hitelszerzõdés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamattal számított kamat 50%-a.
Igényelhetõ: A kamatfizetést követõen, banki igazolással az illetékes adóhatóságtól az APEH földalapú növénytermelési támogatás folyósítási számláról.
Információ: Részletes felvilágosítás a mûtrágyagyártóktól, pénzintézetektõl, valamint a falugazdászoktól kapható.