MENÜ

Növényvédelem és növényélettan

Oldalszám:
2013.02.19.
A Magyar Kwizda Kft. meggyõzõdése, hogy a klasszikus technológia és termékismertetõk, amelyek PR cikkekben, vagy prezentációk során szóban hangzanak el, a felhasználók számára meglehetõsen unalmassá váltak. Ráadásul számos olyan információ kerül ilyenkor közlésre, amelyek magától értetõdõek mindenki számára. A magunk részérõl tehát szakítunk a hagyománnyal, és elsõsorban a növényélettan oldaláról közelítjük meg a növényvédelmet, rávilágítva termékeink helyére az aktuális növényvédelmi problémák megoldásában. Kiemelt szerepet szánunk a növényi anyagcserében szerepet játszó mezo -és mikroelemek és a növényvédelmi beavatkozások közötti összefüggéseknek.
Talán nem sokan gondoltunk bele, hogy napi munkánk során a földi élet alapját képezõ folyamatokba avatkozunk bele. Gátoljuk a fotoszintézist, a légzést, megváltoztatjuk növényeink hormonháztartását, felborítjuk az aminosav szintézist. Egyszóval növényeink energiagazdálkodását befolyásoljuk. Nem gyõzzük eleget hangsúlyozni a prevenció szerepét, amely természetesen nem csak a gombaölõ és rovarölõ szerekre igaz, hanem a gyomirtásra is! Cikkünket tulajdonképpen az e folyóirat szeptemberi számában megjelent írásunk folytatásaként is értelmezhetjük, ahol a kalászosok õszi növényvédelmi problémáival foglalkoztunk.
A hatékony növényvédelmi beavatkozások megkövetelik a kultúrnövény élettanának, életciklusa sajátosságainak ismeretét. Amennyiben õsszel nem gyomirtottunk, úgy ezt tavasszal a lehetõ legkorábban végezzük el! A korán megjelenõ gyomok a búzával azonos életmódúak (T2), eltávolításuk meghatározza kultúrnövényünk további fejlõdését. Ne feledjük, hogy a gyomirtás koraisága és a hatásának sebessége nem csak a gyomnövények fizikai megsemmisítésével növelheti terméseinket. A gyomok jelentõs része allelopatikus anyagokat (toxinokat) juttat a talajba gyökereiken keresztül. Minél késõbb védekezünk, ezek mennyisége nõ és jelentõs terméskiesést okoz. Ez determinálja a felhasználható gyomirtó szerek körét is. Az Aurora® 50 WG korán, akár 0 Co körüli hõmérsékleten kijuttatható. Gyorsan, látványosan hat, kombinációs partnernek a Granstar® 75 DF -et, vagy a Glean® 75 DF -et ajánljuk. Egyszikûek jelenléte esetén a Lentipur® 500 SC -vel kombináljuk! Hormonok kijuttatása ebben az idõszakban csak a hõmérséklet emelkedésével válik célszerûvé. Ilyenkor már használható vadonatúj készítményünk az Aurora® Super is (karfentrazon + Mcpp). A gyomirtásnak tehát koraiságát hangsúlyozzuk.
A nitrogén mûtrágyázás értelemszerûen az aminosav szintézisben játszik komoly szerepet. Tudjuk azonban, hogy kén nélkül az említett folyamat nem tökéletes. A korán kiadott Cosavet® DF jelentõsége kettõs. Biztosítjuk a szükséges kén mennyiséget, másrészt blokkoljuk a lisztharmat elsõ tüneteit, késleltetni tudjuk megjelenését. Ezzel át is tértünk a gombaölõ szerek és a mikroelemek használatára. A következõket mindenképpen célszerû figyelembe venni:
  • A fotoszintézis két rendszerbõl áll, amely funkcionálisan összekapcsolt (ciklikus út), és csak így mûködik tökéletesen. A két rendszer összekapcsolásában a réz meghatározó jelentõséggel bír. A szûkebb értelemben vett fotoszintézisben egyetlen réztartalmú fehérje van, ez a plasztocianin. Ez primer elektrondonorként mûködik.
  • Kalászosaink un. C3 -as növények. Gyakorlati értéke azt jelenti, hogy a fotoszintézisük még a legkedvezõbb viszonyok között is korlátozott. Fénytelítõdési pontjuk 50 % -nál van.
  • Magas hõmérsékleti viszonyok mellett fokozódik a légzés intenzitása, ugyanakkor csökken a légtér CO2 koncentrációja ami fotorespirációhoz vezet. Ez gyakorlati kárként úgy jelentkezik, hogy a növény elbontja szárazanyagainak egy részét (termésveszteség).
  • Növényeink légzése két úton játszódik le. Egyik a glikolízis és a hozzá kapcsolódó citrátkör, alternatív útja pedig a pentóz-foszfát ciklus. Gazdasági szempontból az a lényeg, hogy a fertõzött növényi részek mindig az utóbbi módon lélegeznek, viszont ebben az esetben nincs ATP, azaz nincs energiaképzés. Ennek hiányában csökken a termés, annak ellenére, hogy pl. a tüneteket meggyógyítottuk.
  • A kálium több mint 60 enzimet katalizál a növényi metabolizmusban.
A fentieket szem elõtt tartva az idõben kijuttatott mikroelemekkel növényeinket egészségesen tudjuk tartani, a növényvédõ szerekkel pedig megvalósíthatjuk a klasszikus értelemben vett prevenciót, ami optimális esetben kategóriákkal gazdaságosabb termékekkel elérhetõ, mint a gyógyítás. Arról nem is beszélve, hogy nyilván attól az állománytól várhatunk magasabb terméseket, amelyek nem estek át betegségen, hanem folyamatosan egészségesek voltak.
Idõrendi sorrendben a következõ termékeket ajánljuk: Mûtrágyázás után Cosavet® DF a gyomirtással egy menetben. A réz pótlására új termékünk a Wuxal® Réz alkalmas, segítségével a fotoszintézis aktív marad. A Stabilan® SL (CCC) használatával az oldalhajtások növekedési erélyét segíthetjük. Az Eminent® 125 SL nevû gombaölõ szerünk nem csak rendkívül növénykímélõ, de kimagasló biológiai hatása van a lisztharmat ellen. Egyéb gombás eredetû betegségek ellen is használható. Ne várjuk meg az elsõ tüneteket sem, hajtsuk végre a kezelést, hogy kalászosunk légzése a normális úton maradjon. A rovarkártételek megelõzése nyilván fontos, hiszen a roncsolt levéltõl nem várhatjuk el a tökéletes asszimilációt. A Talstar® 10 EC és a Fury® 10 EC gazdaságosan oldja meg ezt a problémát. Az évelõ kétszikûek (mezei acat) irtását külön menetben a Jambol® M 750 SL készítményünkkel oldhatjuk meg. A fotorespiráció elkerülése érdekében jelentõs eredményeket érhetünk el a Wuxal® Kombi Bór használatával, egyúttal a nélkülözhetetlen káliumot is a növény rendelkezésére bocsátjuk. Az általános növényhigiéniát kell tehát megvalósítani. A következetesen alkalmazott Agriplant® mûtrágyák erre hivatottak.
Végezetül két dolog. Mi emberek is akkor vagyunk teljesítési maximumon, ha egészségesek vagyunk, karban tartjuk szervezetünket, és igyekszünk elkerülni a betegségeket. A gyógyulási folyamatok mindig komoly energiavesztést és megterhelést jelentenek szervezetünknek. Mibõl gondolnánk, hogy egy másik élõ szervezet a növény esetében ez nem így van? Az életfolyamatok az energiáról szólnak, és nem mindegy, hogy ez az energia hol hasznosul. A másik dolog, hogy igen komoly költségek takaríthatók meg, ha a fent leírtakra koncentrálunk.

Kedves Olvasó! A fentiekben nem egy szokványos termékismertetést olvashatott. Igyekeztünk a növényélettan legfontosabb elemeit felsorolni, és ezek ismeretében ajánlottuk készítményeinket. Nem beszéltünk hatásmechanizmusról, hatásspektrumról és még dózisokról sem. Úgy gondoljuk, hogy ezek az ismeretek mindenki számára magától értetõdõek.


Tamás István
Magyar Kwizda Kft.