MENÜ

Parlagfû ellen napraforgóban a RACER a biztos megoldás.

Oldalszám:
2013.02.19.
A napraforgó növényvédelmének sarkalatos pontja a gyomirtás. A betegségek mellett a gyomnövények azok amelyek lényegesen befolyásolhatják a termés mennyiségét és ezáltal a termesztés eredményességét. A kultúra jó gyomelnyomó képessége ellenére fejlõdésének elsõ 4-6 hetében fokozottan érzékeny a gyomosodásra. A vetés elõtt és vetés után - kelés elõtt végzett gyomirtás a legkritikusabb idõben biztosítja a napraforgó zavartalan kelését, kezdeti fejlõdését. Ennek az alapkezelésnek kell megoldani a napraforgó gyommentesítését, mivel kiegészítõ állománykezelésre - elsõsorban a legnagyobb problémát okozó kétszikû gyomnövények - ellen nem áll rendelkezésre megfelelõ készítmény. A gyomirtási technológia kialakításánál ezért egy túlbiztosításra kell törekedni hiszen számos tényezõ - mint pl. rögös, egyenetlen talajfelszín, vagy a kezelést követõ csapadékszegény idõjárás - jelentõsen csökkenthetik az alapkezelések hatékonyságát.
Parlagfû - a legfontosabb gyomnövény

Szántóföldjeink egyszikû ,és kétszikû gyomokkal egyaránt fertõzöttek, emiatt megfelelõ gyomirthatást többnyire csak több készítmény együttes használatával tudunk elérni. A kétszikû gyomnövények közül az elmúlt 5-10 évben kiemelkedõ fontosságúvá vált a parlagfû (1. ábra). Elterjedését elõsegítette hogy a talajjal szemben igénytelen, magvai a talaj mélyebb rétegeiben 30-40 évig is megõrzik csírázóképességüket. Hõmérséklet igénye hasonló a napraforgóéhoz, a fõ csírázási ideje április eleje - május vége közé esik a napraforgó vetési idejével megegyezõen,

RACER -a biztos és biztonságos megoldás

A parlagfû ellen olyan gyomirtó szer adhat csak jó eredményt, melyre ez a gyomnövény különösen érzékeny, hosszú hatástartamú, és biztonságosan használható a laza, homokos, alacsony szerves anyag tartalmú talajokon is. A fluorkloridon hatóanyagú Racer gyomirtó szer mindezen tulajdonságokat figyelembe véve jelenleg a leghatékonyabb készítmény.
Szelektivitása kiváló, az 1 % körüli , szélsõséges homoktalajon is biztonságosan használható.

Rugalmas felhasználás

A Racer felhasználható a napraforgó vetése elõtt talajba dolgozva és vetés után - kelés elõtt preemergensen egyaránt.

Vetés elõtti kijuttatásnak különösen száraz tavaszon van jelentõsége, mivel ilyen kezelésmóddal csapadékszegény idõjárási körülmények között is megbízható gyomirtó hatás érhetõ el. Ez esetben a Racer dózisa 3,0 l/ha, és jól kombinálható trifluralin hatóanyagú készítményekkel, pl. Olitref 480 EC-vel.
A permetezés után a készítményeket egy órán belül kombinátorral, ásóboronával, vagy egyéb talajmûvelõ eszközzel 6-8 cm mélyre a talajba kell dolgozni.

Vetés után - kelés elõtt kijuttatva a Racer dózisa 2,5 l/ha, a napraforgóban engedélyezett bármelyik egyszikû irtóval tankkeverékben kijuttatható. Egyedüli szelektivitása, hosszú hatástartama és az egyszikû gyomok elleni hatékonysága miatt a Racer ideális partnere a Dual Gold, 1.5 l/ha dózisban.. A gyomirtó szerek hatóanyagai - a fluorkloridon és az S-metolaklór - jól kiegészítik egymást, kombinációban történõ használat során a Dual Gold parlagfû elleni jelentõs mellékhatása jól érvényesül.

Kombinációs lehetõségek

Az ország egyre nagyobb területén található meg a parlagfû mellett a csattanó maszlag (2. ábra). Ez a gyomnövény nagymagvú, a talaj mélyebb rétegébõl is képes kikelni. Ezzel a gyomnövénnyel fertõzött területen a Racer-t kombinálni szükséges Gesagard 500 FW 2,0 l/ha adagjával. Hatóanyaga a prometrin -megfelelõ mennyiségû csapadék esetén- a talajban könnyen mozdul el, ezért a mélyrõl csírázó gyomnövények ellen is hatékony


A parlagfû elleni védekezés a napraforgó területeken az egyik legnehezebb feladat. A Racer rugalmas felhasználási lehetõségével, nagyfokú szelektivitásával, hosszú hatástartamával kulcs készítmény az ilyen területek sikeres gyomirtási technológiájának kialakításában.

Radvánv Béla—József Csilla
Syngenta Kft.