MENÜ

Újjáalakult egy Borklub…

Oldalszám: 70
2014.10.13.

A pécsi Apáczai Nevelési és ÁMK Művelődési Háza és a „Bacchus Borklub” - közös akarattal - újjászerveződött, amely már feltételezte a megszűnését.

A kollektív bölcsesség alapján, a Bacchus Borklub rendezte sorait és új szakmai vezetéssel 2002. Október vége óta végzi áldásos munkáját.

Tevékenységi körében hangsúlyozottan foglalkozik a régi szõlész-borász hagyományok felkarolásával, annak gyakorlatban történõ átültetésével. /: Pl. Szõlõ- és borszentelés, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján történõ oltás, Szt.György napján metszett szõlõhajtás tapasztalatait a „Szõlõjövések” könyvébe történõ jegyzésével, melyet pl. 1740-tõl kéziratosan dokumentálnak a kõszegi Jurisics Miklós múzeumban.:/

Már eddig is eleget tettünk ezen kívánalmaknak, de rendeztünk családi estet december hónapban, februárban farsangi összejövetelt gazdag programmal. Rendszeres szakmai elõadások hangzanak el neves szakemberek közremûködésével. Elõadások után érzékszervi borbírálatot tartunk kiváló szõlõsgazdák termékeinek bemutatásával. Mindez a kulturált borfogyasztást szolgálja.

A Bacchus Borklub saját kiadvánnyal rendelkezik, amely számos szakmai információt nyújt a klubtagok számára. Folyamatosan kiépülõ kapcsolataink, számos ponton érinti célkitûzéseinket. Szervezünk jeles borversenyeket, szakmai kiállításokat, hazai- és külföldi borutakat.

Az alapok lerakásával szeretnénk segítséget nyújtani a város déli részén gazdálkodó termelõnek a Borklub újjászervezésével.


Soronkövetkezõ programjainkról:
- 2003. Március 19-én a XVIII. Kertvárosi borverseny.
27-én Növényvédelmi elõadás, utána borbemutató a város legjobb boraiból.
Rendezvényeink - esetenként - nyitottak, bárki résztvehet rajta.
Szervezõk: Mûvelõdési Ház részérõl, Kövesi Mária kult.menedzser
/: Tel. 72/550-601, 550-602 :/
Bacchus Borklub vezetõje: Solti László 72/336-680