MENÜ

A legkorszerûbb TERMIK-FARM SZÁRÍTÓK hazai gyártótól

Oldalszám:
2014.10.01.

A TERMIK-FARM gépcsaládot a mezõgazdasági termények szárításához a Mikrotherm kft. tervezõi fejlesztették ki. A társaság szakemberei a témakörben több évtizedes, eredményekkel bizonyított, fejlesztési gyakorlattal rendelkeznek. A forgódobos lucernaszárítók, a Sirokkó típusú szemesterményszárítók és számos általuk tervezett szárítótelep még ma is jól szolgálják a mezõgazdasági üzemeket. Azóta a szárítók fejlesztését leginkább az energia drágulása és a környezetvédelmi elvárások befolyásol-ták. Ott, ahol a fejlesztés, a gyártás és az értékesítés is egy kézben van, leginkább adottak a feltételek arra, hogy a kihívásokra szakszerû, megalapozott és gyors válasz valósuljon meg. Az elmúlt néhány évben kifejlesztett, mára már kiforrott, TERMIK-FARM típusú szárítók elismert gyártási színvonala és technológiai megoldásai tartalmazzák a folyama-tos fejlesztõi munkát, teljesítik a hazai szárítóüzemek gyakorlati elvárásait, és verseny-képesek az európai nagy szárítógyártók legújabb termékeivel is.

A konstrukciók és a gyártmányválaszték kialakításakor megválaszolt kérdések nagy része azonos a beruházás elõtt álló termelõk alapvetõ kérdéseivel, amelyek talán segíthetnek a vásárlónak a szárítógépek óriási választékában eligazodni:

- Mobil vagy stabil legyen a szárító? Mikor nagyobbak a költségek: ha a szárítót és az energiát kell a terményhez, vagy ha a terményt kell a stabilan kiépített szárítóhoz, tárolóhelyhez és energiaellátáshoz vinni?

- Milyen terményfajtákat és mennyit kell szárítani? Milyenek a terület éghajlati viszonyai, általában milyen nedvességtartalmú a betakarított termény?

- Fontos-e, hogy a berendezés alkalmas legyen, különösebb átalakítás nélkül, gabona, napraforgó, aprómag, kukorica, esetleg vetõmag szárítására is?

- Megfelelõ lesz az egyszerûbb tételes, szakaszosan mûködõ szárító, vagy szükséges egy bonyolultabb technológiát igénylõ, nagyobb teljesítményû folyamatos üzemû berendezés? Lesz-e annyi szárítandó kukorica, például, hogy az több héten át lekösse a szárító kapacitását gazdaságosan, folyamatosan?

- Milyen mértékû legyen a berendezés automatizáltsága? A szárítás folyamatában mit bízhatunk az automatikára, és mennyit érdemes erre költeni?

- Milyen fûtõenergiát lehet használni, milyenek a telep helyi adottságai és egyéb hõigényei?

- Elektromos teljesítményben mi az igénybevehetõ maximum? (Sok esetben ez korlátozza a választható szárító nagyságát.)

- Kis alapterületû magasabb, vagy nagyobb alapterületû alacsonyabb szárító illik jobban a telep jellegéhez? Milyen a magtár és a környezõ épületek magassága? Milyen a talajszerkezet, a talajvízmagasság? Lakott területen vagy külterületen lesz a szárító felépítve?A kérdéseken belül újabb és újabb kérdéseket lehet feltenni, és akkor még nem volt szó a szárításhoz kapcsolódó technológia (tisztítás, anyagmozgatás, tárolás stb.) és gépeinek kiválasztásáról, amelyek szintén körültekintést, szaktudást és gyakorlatot igénylõ feladatok.

Figyelemmel a fenti kérdésekre, a Mikrotherm kft. a magyar termelõk igényeinek leginkább megfelelõ választék nyújtására törekszik.A TERMIK-FARM típusú szárítók stabil építésû, keresztcsatornás kivitelû, szívott rendszerû berendezések. Van egy kisebb alapterületû keringtetéses, és egy nagyobb alapterületû folyamatos üzemre kialakított gépcsalád.

A TERMIK-FARM szárítók egységes elemekbõl épülnek fel, amelyek lehetõvé teszik a különbözõ teljesítményû gépsor összeállítását. Az egységes szárítóelemek (az ún. szárítószekrények) egymásra szerelésével lehetõség van a szárító-, hûtõ- és tároló (vagy puffer)-zóna arányainak igény szerinti megválasztására, kombinációjára.

A szárítószekrények az Európában leginkább elterjedt és egyúttal a legmegbízhatóbb üzemû, keresztcsatornás kivitelûek. Ennél a mûszaki megoldásnál olyan egybefüggõen nagy légáteresztõ keresztmetszetek vannak, melyeket sem a termény, sem az abban lévõ különféle szennyezõdések nem képesek eltömíteni. A konstrukció következtében a TERMIK-FARM szárítók egyszerûen, csak a megfelelõ légszállítási és hõmérséklet korrekcióval, mindennemû átszerelés nélkül, kiválóan alkalmasak gabona, kukorica, olajos- és aprómagok, sõt vetõmagok szárítására is.

A szárítószekrényekhez kapcsolódó egységes légszekrényelemekkel, elválasztó elemekkel és ajtókkal a leggazdaságosabb légvezetési módok alakíthatók ki. Az egyszerû légátvezetéstõl a hûtõ- és szárítólevegõ különbözõ visszavezetéseivel akár bonyolult recirkuláció is megvalósítható, a külsõ felületek szigetelésével kiegészítve, a lehetséges legenergiatakarékosabb szárítók is kialakíthatók.

A TERMIK-FARM szárítók kiadagoló-berendezése olyan precízen kialakított lengõvályús megoldás, mely biztosítani tudja az egyenletes és rendkívül kíméletes ürítést. A tág beállítási lehetõségek a legváltozatosabb teljesítményekhez igazodnak.

Az alapgépekhez korszerû vezérlõ szekrények tartoznak, melyek magukba foglalják a motorok indítását, a szükséges retesz feltételeket, a hõmérsékletmérõ és szabályozó berendezéseket. A nagy teljesítményû berendezéseknél, ahol a kedvezõbb megtérülés miatt nagyobb költségeket is elvisel a beruházás, az automatikus nedvesség-szabályozó és napjaink legkorszerûbb elektronikus megoldásai is részei lehetnek a rendszernek.

A TERMIK-FARM szárítók elõre összeszerelt viszonylag nagy egységekben szállíthatók, ezért a helyszíni szerelés egyszerûen és gyorsan elvégezhetõ.

A leírtak is alátámasztják, hogy a TERMIK FARM szárítók kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, minden lehetséges igényt kielégítenek, és az olyan termelõknek és gazdaságoknak is ajánlhatók, ahol többféle terménnyel foglalkoznak, vagy esetleg bér-szárítással, a betakarított terményfajtákat elkülönítve, a lehetõ legjobb minõségben kívánják megszárítani.A szemesterményszárítók mellett a Mikrotherm Kft gyártmányai között szerepel speciális vetõmagszárító család, de vannak kamrás szárítók is zöldség és gyümölcs szárítás céljára, valamint padozatos szárítók gyógynövény, tökmag stb. szárítására.A TERMIK márkanév ma már több gépet és gépcsaládot fémjelez, melyek nagy részét a szárítótelepek létesítéséhez elengedhetetlen anyagmozgató és kiegészítõ berendezések teszik ki. Ilyenek a serleges felhordók, szállítócsigák, a különféle porleválasztók, magtisztítók, cellás-adagolók, tolózárak, váltószekrények, csõvezetékek, az állványok és egyéb segédberendezések.A Mikrotherm kft. megoldja a terményszárítási feladatokat! Hívja, keresse, hogy a lehetõségeinek és igényeinek leginkább megfelelõ szárítója, szárítótelepe lehessen!A Mikrotherm Kft. fejlesztõ kollektívája